1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Forslag MOT Vindkraft i Vestland

  Vestland
  Forslag MOT Vindkraft i Vestland
  Opprettet: 16.06.2020 av Cato Paus Skrede
  Sluttdato for signering: 16.07.2020
  Innbyggerne i Vestland fylke foreslår en desisiv folkeavstemning MOT vindkraftutbygging i Vestland. Vi foreslår innsyn (§ 100) i all tilgjengelig informasjon om kostnadene om utbygging, fjerning av vindturbinene etter dens brukstid, herunder utbygging av vei og tilbakestilling av naturen slik den var før utbygging. Vi foreslår også innsyn og dokumentasjon om HVORFOR vindkraftutbygging i vårt fylke er aktuelt, herunder sammenlikning av oppgradering av våre vannkraftverk og aktuelt beløp / kostnad. Jfr §§ 106 og 112, forstår vi det slik at vi ikke kan bevege oss fritt i dette område f.eks. vinterstid, med tanke på iskast fra rotorene. Det er ikke blitt lagt frem informasjon om alt som omhandler mulige miljøskadelige stoffer i selve vindturbinene og hvordan de skal fjernes, igjenbrukes. Vedr. kostnader før / under bruk og etter, samt mulig fortjeneste til innbyggere/ kommune /fylke. Hvem eier selve vindmøllene? ER dette kommunens / innbyggernes eiendom? Er dette en investering jfr. de el-sertifikater vi er påtvunget å betale? Hvor mye kraft / energi kan skapes med vindturbinene som planlegges i kommunene? Hva om de nødvendige vannkraftverk blir oppgradert? Hva er forskjellen i kraftproduksjon? Hva med dyrelivet i de aktuelle områdene for utbygging? Minner om § 112, hvor naturen skal ivaretas for fremtidige generasjoner. Innbyggerne i Vestland FORESLÅR en Indirekte initiativ avstemning i Vestland fylke etter at samtlige opplysninger / dokumenter er fremlagt! At/fylke/ kommunen/ kommunestyret har vedtatt utbygging, har ingen verdens ting med denne saken å gjøre da vi henviser til § 49 andre avsnitt særlig, men også til første avsnitt. (alle § er henvisninger til Norges grunnlov) Med vennlig hilsen med ønske om at innbyggernes flertalls-vilje skal være styrende for alle saker i fylket og kommunen.
  608 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  16 kommentarer:

  Gunnar Helgås

  Fredag 03.07.2020
  Det er VASSKRAFT vi skal UTVIKLE-og VIDAREUTVIKLE. Best mulig effektiv- og varige SOLCELLEANLEGG. Kvar dag tenke på å ha eit REDUSERT RIKTIG FORBRUK. Fyr m/ved der det er rett, TA DEL I Å HINDRE ATTGROING. VINDKRAFT opp i alt dette, er natur, miljø, innsekt, dyr-og folkefientleg, og ikkje bærekraftig over tid. All forsøpling av slitasje/avskaliing, utskiftning, oljesøl, og langsiktige følgjeskader, som ein ikkje har herredøme over. Tapte kvalitetar natur-og friluftsliv, herunder er vårt dyrbare og viktige reiseliv.

  Sissel Svåsand

  Tirsdag 23.06.2020
  Nei til vindkraft.Det øydelegg natur og dyreliv og skapar støy og kan få store konsekvenser for alle.Dette vil me ikkje ha.

  Dorthe Keyser

  Mandag 22.06.2020
  Vindkraft er naturødeleggende og belastende på omgivelsene. Det er så langt fra « grønt» som det er mulig å komme!

  Veronika Sløk Tvedt

  Lørdag 20.06.2020
  Nei til vindmøller med de konsekvensene det har for naturen, dyr, mennesker, lokalsamfunn, ustabil strøm og økte strømpriser. Vi har ingen kraftunderskudd i Norge, og vi har fornybar energi fra før. Vi må ta vare på det unike landskapet vårt, og tap av natur er en større trussel for arter enn klimaendringene ifølge FN. Å la naturen stå urørt er den viktigste dugnaden Norge kan gjøre. Målet med å bekjempe klimaendringene og å bevare urørt natur er det samme, nemlig å ta vare på artsmangfoldet. Man kan ikke ødelegge det ene for å redde det andre. Vindmøller i Norge er en feilslått klimapolitikk. I en tid med Greta Thunberg i spissen, begynner folk å se konsekvensene av den økonomiske modellen vi har som er avhengig av økonomisk vekst. Det er ikke bærekraftig og gjør oss ikke lykkelig. Menneskene ønsker seg politisk handling på samme måte som vi så under coronakrisen, for å redusere utslipp. Mennesker vil akseptere å måtte reise mindre, kjøpe mindre, produsere mindre og å jobbe mindre. Vindkraft er et middel som brukes for at denne økonomiske modellen skal fortsette å dure på på samme måte. Men kloden vår tåler det ikke, og vindmøller løser ingenting, de er bare en del av problemet. Vindmøller bygges midt i rødlistet natur, internasjonale fugletrekk og fuglereservat, og i helt urørte unike fjellandskap. De bygges av østlandskommuner via Zephyr, i vestlandskommuner, mot fylkets vilje. Folk blir syke av støy fra vindmøller i andre land, men i Norge har vi mindre strenge regler til avstand fra bebyggelse. At vindmøllene plasseres på toppen av fjell forsterker både støy og visuelt støy. Vindmøllene skaper kilometer med breie veier som hogger seg gjennom fjellet, inngrep som er irreversible. Et område med urørt natur på størrelse med Belgia står i fare. Dette er en stor trussel for Norge og vår identitet.

  Brit Helle Aarskog

  Lørdag 20.06.2020
  Bruk korrekte begrep Vindturbin er med høyde opp til 230-250 meters høyde Vindturbinindustrianlegg med oppstillingsplass for turbin og brede, rette tilførselsveier sprengt inn i terrenget for å oppnå jevnere stigning. Vindmøller er koselige små greier bygget i sin tid for å male korn, for eksempel. Vindpark er brukt for å tilføre at det er snakk om gedigne industrianlegg. Kraftkabler for eksport må også inkluderes

  Stein Ivar Holst.

  Lørdag 20.06.2020
  Litt utenom saken. Men kall en spade for en spade. La oss bli enige om det rette navnet. Det heter vindturbiner og industriområder med vindturbiner. En mølle maler korn til mel og har ikke noe med produksjon av strøm å gjøre. Videre er en park noe man har for å forskjønne et område med planter, gressplen, trær, skulpturer, osv. Litt utenom tema, men jeg er lei av at enkelte prøver å forskjønne elendigheten med feil navn som mølle og parker.

  Donald Sheer

  Fredag 19.06.2020
  Nei til vindkraft!

  Cato Paus Skrede

  Fredag 19.06.2020
  Send meg en epost visst ønsker en plakat som kan skrives. catopaus@gmail.com

  Erik Hundven

  Fredag 19.06.2020
  Oppgrader eksisterende vannkraftverk, så trenger vi IKKE vindkraft...!!

  Anett Larsen

  Torsdag 18.06.2020
  Nei til vindkraft!

  Eva Foss

  Torsdag 18.06.2020
  Nei til vindkraft - ja til fugleliv

  Robert gjelsvik

  Torsdag 18.06.2020
  Skamm heile greia .innkompetanse fra ende til annen

  Anne Grethe Heggheim

  Torsdag 18.06.2020
  Nei til vindkraft

  Hege Eggen

  Torsdag 18.06.2020

  Magne Eide Møster

  Onsdag 17.06.2020
  Nei til vindkraftutbygging på labd

  Cato Bøe

  Tirsdag 16.06.2020
  Hei. Foreslår at du fjerner siste avsnitt. Da skriver man under på en enkelt sak, og ikke to. Jeg er helt enig i budskapet i hovedartikkelen din, men får meg ikke til å signere på et forslag som egentlig inneholder to vidt forskjellige tema. Mvh.