Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk -stopp ulovlig igangsatt anleggsarbeid NÅ!

  Nord-Odal, Innlandet
  Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk -stopp ulovlig igangsatt anleggsarbeid NÅ!
  Opprettet: 17.06.2020 av Linda S. Strand
  Sluttdato for signering: 21.06.2020
  Motvind Norge og Motvind Nord-Odal har påvist at utbygger av Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk mangler nødvendige tillatelser og dispensasjon til eiendomsendring. Anleggsarbeidet har startet og foregår dermed ulovlig. Motvind har anmodet Nord-Odal kommune om å kreve umiddelbar stans i utbygginga inntil ulovligheten er løst. Kommunen ser ikke ut til å følge anmodningen og unnlater dermed å ivareta sin plikt til ulovlighetsoppfølging. Det er videre påvist forvaltningsfeil som gjør at vi som innbyggere i Nord-Odal ikke har blitt gitt god nok anledning til medvirkning og medbestemmelse i vindkraftsaken. Vi ønsker at anleggsarbeidet stoppes umiddelbart og at vindkraftsaken blir gjenstand for ny demokratisk prøving og medvirkning i spørsmålet om arealdisponering av Songkjølen og Engerfjellet til vindindustri. Det samles nå underskrifter for å reise dette innbyggerforslaget til våre folkevalgte i kommunestyret som er kommunens øverste myndighet etter plan- og bygningsloven. Vi tror et opplyst kommunestyre i Nord-Odal, uansett hvordan den enkelte representant stiller seg til vindindustri i naturområder, vil være opptatt av at en konfliktfylt sak blir gjenstand for god opplysning, riktig lovanvendelse og god anledning til medvirkning og medbestemmelse fra innbyggerne. Innbyggerforslag: Vi, innbyggere i Nord-Odal foreslår at 1. Kommunestyret ber kommunen om umiddelbart å stanse ulovlig igangsatt anleggsvirksomhet inntil nødvendige tillatelser og dispensasjon evt. foreligger. 2. Kommunestyret påser at kommunen ber tiltakshaver om å søke kommunen om nødvendig tillatelser og dispensasjon etter plan- og bygningsloven. 3. Kommunestyret påser at kommunen behandler søknadene i tråd med gjeldende lovverk. 4. Kommunestyret behandler søknadene politisk og tar selvstendig stilling til om dispensasjon bør gis. Du kan være med å signere dette innbyggerforslaget dersom du er bosatt og folkeregistrert i Nord-Odal. Du trenger ikke å ha fylt 18 år for å signere.
  259 av 100 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  24 kommentarer:

  Lillian Voll

  Søndag 16.08.2020
  Stopp raseringen! Så redder dere vannet vårt og skogen livsgleden vår. Hus og hytte eier i Nord-Odal kommune.

  Linda C. Malum-Soløst

  Søndag 21.06.2020
  Jeg bor riktignok ikke i Nord-Odal, men i nabokommunen Eidsvoll. Jeg og min familie kommer til å bli boende midt mellom to vindmølleparker, og den nærmeste mølla blir under en kilometer unna huset vårt i følge kartet. Sterk motstander av vindmøller, utnytt heller vannkraften vår.

  Rune Nybakk

  Søndag 21.06.2020
  Snu i denne saken dere i Nord Odal Kommunestyre som stemte for denne raseringen av naturen. Det er ingen skam og snu, fortsatt mulig for dere og gjøre det. Dårlig tid har utbygger, anleggsfolket skal ikke ha sommerferie engang. Dårlig tid=Dårlig samvittighet. Nord Odal trenger ikke detta !!

  Stine Vik

  Søndag 21.06.2020
  Det er aldri for sent å snu. Klart, det går på stoltheten løs. Ingen liker å innrømme at man har gjort feil. Men snu! Stopp denne raseringen!

  Inge K Hansen

  Lørdag 20.06.2020
  Galskap å sette i gang med dette☹️

  Dagfinn Ødegård

  Fredag 19.06.2020
  Innbygger og glad i naturen

  Unni Høiberg

  Fredag 19.06.2020
  Jeg har bodd på Brurhella på Sand sia 2012 og har vært og er ofte på hytta (bygd 1911) til Sverre Haugård ved Ottsjøen sia 2007.

  Sissel Bergseteren

  Torsdag 18.06.2020
  Eier av hytte som kommer under en kilometer fra nærmeste vindmølle. Født og vokst opp i Nord-Odal.

  Monika Grøttumsbråten

  Torsdag 18.06.2020
  Huseier og hytteeier i Nord -Odal Kommune

  Marit Holtet

  Onsdag 17.06.2020
  Jeg er født og oppvokst i Nord-Odal og er eier av en av de eldste hytteeiendommene ved Ottsjøen, gnr 24, br.nr 46. Selv om jeg bor i en annen kommune, anser jeg å være er i min fulle rett til å signere da jeg i høyeste grad er berørt i saken.

  Harald Verket

  Onsdag 17.06.2020
  Mulig at enkelte oppfatter dette innbyggerinitiativet som en arena for protest mot vindmøller. Og det er det jo også. Men det står klart i teksten at en må bo i Nord-Odal for å delta. Da synes jeg det er merkelig at så mange som ikke bor der underskriver. Dere må da ha såpass tillit til innbyggerne i bygda at de fikser disse 100 underskriftene selv? Forøvrig har ikke kommunestyret i Nord-Odal nå møte før 30.09. Da har mye skjedd i mellomtiden.

  Camilla Andersen

  Onsdag 17.06.2020
  Turgåer

  Solveig Tjølsen

  Onsdag 17.06.2020
  Datter til hytteeier i Nord-Odal kommune.

  Wenche Myren Breiby

  Onsdag 17.06.2020
  Huseier og turgåer.

  Hilde Bergseteren

  Onsdag 17.06.2020
  Trenger ikke vindmøller her i odaln. Vi får ikke noe nytte av det uansett eller billigere strøm. De eksporterer strømmen til utlandene. Dette er bare bortkaste penger..!!

  Kaj Yngve Kjærnli

  Onsdag 17.06.2020
  Nå må de folkevalgte dra hue opp av sanda og komme på banen. Stopp galskapen, eller bli huska som handlingsveike for resten av livet. Er klar over at dere kjemper mot Goliat, men dere har støtte i folket. Husk det kommer ett valg og folk har ikke korttidsminne.

  Frank Tjølsen

  Onsdag 17.06.2020
  Onsdag 17:6:2020 Hytteeier i Nord-Odal kommune.

  John-Sverre Krutvik

  Onsdag 17.06.2020
  Norge har ikke behov for å bygge vindkraftverk, og i tillegg er det samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

  Erik Myrseth

  Onsdag 17.06.2020
  Jeger

  Steinar Grønnerud

  Onsdag 17.06.2020
  Hytteier i Nord-Odal kommune.

  Tommy Hjortsberg

  Onsdag 17.06.2020
  Hytteeier

  Lillian Voll

  Onsdag 17.06.2020
  Huseier og hytte-eier

  Stig Dæhli

  Onsdag 17.06.2020
  Hytteier i Nord-Odal kommune.

  Stig Dæhl

  Onsdag 17.06.2020
  Kommunestyret må øyeblikkelig stanse sin planlagte rasering av urørt natur!

  Legg til kommentar