1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Redd Gaustadskogen!

  Oslo
  Redd Gaustadskogen!
  Opprettet: 19.06.2020 av Anne Grønlund
  Sluttdato for signering: 15.06.2021
  Skriv under her for å protestere mot at byggingen av nytt sykehus på Gaustad skal få ødelegge Gaustadskogen. I planleggingen av nytt storsykehus på Gaustad har Helse Sør-Øst vist seg villig til å ofre et viktig friområde til fordel for brakkerigg, tungtrafikk og helikopterlandingsplass. Denne inngangsporten til marka er Rikshospitalets nærmeste nabo, og slike planer vil medføre at skogen blir ødelagt som turmål og rekreasjonsområde langt fram i tid – noen deler for alltid. Det er også et klart brudd med en sentral målsetning i Oslos kommuneplan om å styrke Oslos grøntområder. Inngangen til Gaustadskogen er et verdifullt kulturlandskap som leder opp til den folkekjære bålplassen Krokodillebukta. Barnefamilier, barnehager og skoler er spesielt flittige brukere av området, og flere generasjoner barn vil miste muligheten til å utfolde seg og utvikle seg i denne skogen dersom slike planer realiseres. Stengt markatilkomst fra øst, anleggstrafikk og anleggsområde i Gaustadskogen vil også påvirke de mange som har dette som sin inngangsport til marka, sommer som vinter. I sum blir marka mindre tilgjengelig. Gaustadskogen er definert som «stille område» i kommuneplanen. Med ny landingsplass og en dobling av helikoptertrafikken vil hele skogen ende opp som støysone. Vi aksepterer ikke at friområdene benyttes til bygg- og anleggsområde, eller at svært viktige turmål i Gaustadskogen blir utilgjengelige på grunn av anleggstrafikk og støy gjennom en langvarig byggeperiode over flere år, kanskje tiår. Vi aksepterer heller ikke at dagens landskapskvaliteter går tapt for alltid og at store deler av friområdet ender opp som støysone. Oslo har ikke flere grønne lommer å miste! Vi ber om at Gaustadskogen vernes mot negative konsekvenser av utbygging, inkludert: * Friområdene vest for Sognsvannsbekken ikke skal brukes til anleggsvirksomhet av noe slag. * Grøntdraget skal beskyttes mot nedbygging, ikke reduseres eller forringes. * Gaustadskogen skal beskyttes mot støypåvirkning. * Det må sikres trygg og tilgjengelig adkomst til friområdene fra både sør og øst under eventuelle byggeperioder.
  687 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  12 kommentarer:

  Halldis Riise-Arnesen

  Fredag 28.08.2020
  Bevar marka.

  Erik Olsen

  Torsdag 27.08.2020
  Helt utrolig at utbyggingen av det nye sykehuset i Oslo er blitt en prestisje sak for Høyre med en minister som ikke kommer herfra og vil ikke bo her om et par år heller. Oslo borgere må samle seg og verne om Gaustandsskogen og Ullevål Sykehus. Vi kan ikke la prestisje til maktkåte mennesker og pengegriskheten til konsulentene bestemme fremtiden til sykehusene i Oslo!

  Kate Reinert

  Onsdag 08.07.2020
  Gaustad sykehus må beholdes for de psykiatriske pasienter❤️ De skal ikke overtas av direktører o.lign.. De kan få kontorer hvorsomhelst

  Are Saastad

  Mandag 06.07.2020
  Ved byggingen av Rikshospitalet på 90-tallet, som fjernet en vesentlig del av tilkomst til Marka fra byen, var nettopp denne grønne korridoren en forutsetning for de den gang svært inngripende byggearbeidene. Hvis sykehusutbyggerne nå skal få lov til å forringe disse verdiene ytterligere, bryter dette etter min vurdering med alle avtaler fra den gang. Planene må stanses.

  David Michaelsen

  Søndag 28.06.2020
  Bygg i vei!

  Pål Eriksen

  Onsdag 24.06.2020
  Man trykker ikke et nytt sykehus inn i en høyblokk, og ødelegger Gaustad skogen, når man har en stor fin tomt på Ullevål. Fullstendig uforståelig.

  Lene Haug

  Onsdag 24.06.2020
  Dette er en viktig sak for byen vår. Vi trenger de grønne lungene og vi trenger å redde Ullevål. Redder vi skogen redder vi Ullevål og omvendt.

  Werner Neurauter

  Søndag 21.06.2020
  Hele Gaustadprosjektet må revideres fullstendig. Det er nå så godt som bare rikspolitikerne og den elitære sirkelen innen maktkorridorene som vil presse gjennom denne monumentale galskapsplanen. Lytt til fagfolk, innbyggere og lokale byråkrater og politikere. En skam for norsk demokrati (eller burde man sagt elitokrati)

  Sigrid Marie E. Refsum

  Søndag 21.06.2020
  Den skogen er fin. Riktignok har jeg sittet i brukerråd på Gaustad og vært med på klage over at helikopterlandingsplassen vendte ut mot et sykehus der pasientene allerede har nok påkjenninger. Helikopter-plassen i seg selv er ikke stor og skulle ikke føre til at friområdet ødelegges. Den skogen er mye brukt, som rekreasjonsområde og fin vei til og fra jobb og er absolutt verdt å ta vare på.

  Børge Kristoffersen

  Lørdag 20.06.2020
  Støttes

  Ingunn B. Anstensrud

  Fredag 19.06.2020
  Galskap å bygge et storsykehus i høyden! Hvis man ikke hadde skjønt det før - så burde den siste tiden, med pandemi, ha understreket dette poenget.

  Jul Fredrik Kaltenborn

  Fredag 19.06.2020
  Utrolig skuffet hvis man ikke lytter til ekspertene i denne saken, men tvinger planene igjennom pga prestisje. Vil svekke tilliten til de ansvarlige i uoverskuelig fremtid.