Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nedbemanning av fysioterapeuter i bydel Vestre Aker

  Oslo
  Nedbemanning av fysioterapeuter i bydel Vestre Aker
  Opprettet: 03.07.2020 av Wenche Andersson
  Sluttdato for signering: 03.12.2020
  Saken fremmes på vegne av Eivind Nissen Brager. Har hørt at fysioterapitjenesten i Vestre Aker skal nedbemannes kraftig og tenker at det vil påvirke meg og andre som bor i bydelen, svært negativt! Jeg opplever selv at jeg er helt avhengig av den trening og behandling jeg får på Røa to ganger i uken, for i det hele tatt å greie å leve et tilnærmet normalt liv hjemme. Alternativet tør jeg nesten ikke tenke på med økende forverring av mine polio-relatert skader uten det tilbudet jeg har nå. Jeg observerer jo også hver gang alle de med særlig aldersrelaterte skader og svekkelser etter operasjoner, hvor helt avhengig de er av treningen og behandlingen de får. Hvor fortvilet de er når tilbudet de har blir begrenset av diverse årsaker. Jeg tenker også at på lengre sikt kan det umulig være god økonomi for kommunen at folk blir mer avhengige av andre tjenester som f.eks. sykehjem, hjemmesykepleie osv. Jeg ber derfor at disse nedskjæringene taes opp til ny vurdering. Beste hilsen Eivind Brager.
  701 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  21 kommentarer:

  Einar Mortensen

  Torsdag 06.08.2020
  Her er det virkelig godt å komme under behandling selv om det gjør vondt. Det er vanskelig å vite hvor man skal henvende seg dersom det ikke er på Røa Centrum Fysioterapi og Akupunktur. La de flinke spesialistene få være i fred på denne arbeidsplassen, og støtt deres arbeide. De er flinke på sine fagfelt.

  Birgitte Brager Melbye

  Torsdag 23.07.2020
  Både min far og jeg har fått helt nødvendig hjelp fra fantastiske fysioterapeuter i Vestre Aker! Jeg etter prolaps i nakke og far med senskader etter polio. Jeg er blitt bra men min far er helt avhengig av fysioterapeut for å ha en så god hverdag som mulig. Nå har vestre Aker besluttet å redusere fysioterapihjemler. 4 hjemler som går ut blir ikke fornyet samt 1.92 hjemler fordelt på 3 fysioterapeuter blir redusert.( https://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Sier-opp-fysioterapihjemler-uten-forvarsel ) Det er svært mange av oss som har eller vil få behov for fysioterapi når helsen svikter av en eller annen grunn.Mange av oss vil også ha behov for å gå til en fysioterapeut med avtale slik at frikort kan benyttes for å få økonomien og hverdagen til å gå rundt. Har bydelen gjort en konsekvensanalyse der sannsynlige utgifter til økt sykefravær i arbeidslivet, økt behov for hjemmebaserte eller andre kommunale tjenester, sykehjemsplasser, økt trykk på fastleger og sykehus er blitt tatt med i utregningen? «Kommunens helsetjeneste skal fremme folkehelsen og forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader. Den skal også fremme medisinsk habilitering og rehabilitering». Kommunen er lovpålagt å utføre fysioterapitjenester til alle innbyggere som trenger det... Med iverksetting av foreslått tiltak om nedbemanning vil fysioterapeutene stå ovenfor knallhard prioritering over hvem som skal få hjelp og til hva.. Det er naturlig å anta at akutte behov vil prioriteres på bekostning av forebygging, mestring av hverdagen og rehabilitering. Er dette en langsiktig god løsning?

  Jojo Engnæs

  Lørdag 18.07.2020
  Her må Bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen trekke disse kuttene før alt er skikkelig konsekvensutredet....

  Olav Helge Angell

  Søndag 12.07.2020
  Full støtte til saka!

  Håper beslutningsmyndigheter nå merker seg at en sykehjemsplass koster 1 million kroner. De fysioter

  Lørdag 11.07.2020
  Det er ikke alle i Vestre Aker som har gode økonomiske betingelser og trenger avtale fysioterapeuter, som oppmuntrer og tilbyr behandling slik at mange kan være i arbeid. Fysioterapeuter med driftsavtale i kommunen er billig arbeidskraft og oppmuntrer og støtter folk til å være i arbeid. Dette er kortsiktig beslutning og bør omgjøres. Hvilke politiske partier har gått inn for dette? Undertegnede har bodd på Slemdal i 16 år.

  Karine Wangsvik

  Onsdag 08.07.2020
  Bydel Vestre Aker har mange eldre. Det virker som en lite gjennomtenkt beslutning å redusere tilbudet som allerede er begrenset. Konsekvenser kan være at eldre ikke kan fortsette å bo hjemme, noe som vil medføre høyere kostnader enn reduksjon av tilbud for fysioterapi utgjør.

  Hans Petter Finne

  Tirsdag 07.07.2020
  Nedleggelse av mitt fysioterapi tilbud vil ha svært negative konsekvenser for meg som Parkinsonpasient. For å opprettholde en livskvalitet er jevnlig behandling og trening hos fysioterapeut helt nødvendig. Jeg ber om at dette forslaget revurderes.

  Jon Halvor Bjørnseth

  Tirsdag 07.07.2020
  Parkinson-pasientene i Vestre Aker får hele fysioterapi-tilbudet rasert fra nyttår - det viser med hvilken vilkårlighet kuttene er foreslått gjennomført - sier man opp de fysioterapeutene som tilfeldigvis skulle fornye sine avtaler pr nyttår - uten å sette seg inn i hva som da forsvinner og hva som blir igjen av tjenestene til bydelens befolkning? Eller er det ikke slik? Det ville jo nesten være enda verre om beslutningstagerne siktet seg spesielt inn på Parkinson-pasientene og bestemte seg for å fjerne nettopp de fysioterapeutene som har opparbeidet seg spesiell kompetanse på denne pasientgruppen over mange år. Ville de det slik? Det er dramatisk å få beskjed om at årsaken til at kroppen ikke helt lystrer hodet skyldes Parkinson - en snikende blindpassasjer som du aldri blir kvitt, og som vil legge stadig flere snubletråder inn i hverdagen. Med spesialtilpasset gruppetrening opplever man å kunne styrke kroppen og kontrollen, og man får et hel arsenal av metoder og øvelser til egen trening som gir håp om å kunne balansere og bremse en ellers dyster utvikling. Og man møter jevnlig andre i tilsvarende situasjon og får justert perspektivet litt bredere enn det man kan gripe med sine egne numne tær. Parkinson-treningen gir livsmot og overskudd og holder folk på beina - alle skjønner at det er kjempeviktig og supernyttig fram til nyttår. For etter nyttår er blir det jo mindre viktig - alle skjønner sikkert at kommunekassereren veldig gjerne vil ha tilbake pengene sine - for parkinson-pasientene må visst ha kommet i skade for å rote bort 58 millioner! Slemt gjort! Eller nei? Det var kanskje noen andre som hadde skapt den gjelden. Men pyttsann, når kassereren må ha tilbake så mange penger på én gang kan vi ikke fortsette å betale for helse og livskvalitet - det får vi heller ta siden en gang... Og hvis budsjettet skulle svinge i pluss igjen om et år eller to så har muligens de spesialiserte terapeutene i mellomtiden sittet stille med hendene i fanget og ventet på å kanskje kunne få tilbake bydelsavtalen og pasientene sine. Eller vil spesialistene være over alle hauger og kommunegrenser? Sørg for at kuttene reverseres! Støtt hele fagmiljøet av fysioterapeuter og behandlere som gjør en utrolig helhjertet innsats for folk i bydelen. Jeg vil gjerne si takk, men slett ikke takk og farvel til Janicke Knudtzon på Røa fysioterapi og rehabilitering. Du og dine kolleger trengs!

  Vera Ingunn Moe

  Søndag 05.07.2020
  Jeg har tidligere bodd i Vestre Aker og har benyttet meg av Røa Fysioterapi etter bruddskader og etter slitasjeskader som begrenser muligheten for bevegelse. Jeg er avhengig av fysioterspeutisk behandling for å unngå flere helserelaterte begrensninger i bevegelighet. Vi i Oslo trenger alle de fysioterapeuter som finnes.

  Usha Hartgill

  Søndag 05.07.2020
  Det er svært uforståelig og korttenkt av politekerne i bydelen å planlegge så store nedskjæringer i et så viktig tilbud. Jeg selv har hatt stor nytte av fysioterapi for å få tilbake normal funksjon etter 2 beinbrudd etter sykkelulykker i løpet av de siste 10 år. Mitt behov har vært midlertidig, men hatt stor betydning for min hverdagslige aktiviteter. Dette for en person som er ellers i fult arbeid. Når det gjelder de med kroniske sykdommer og de eldre, som er helt avhengig av fysioterapi for å kunne vedlikeholde daglige aktiviteter, hjelpe med smerter, gjør det også mulig for flere å klare seg hjemme mye lengre. Store andeler av eldre på sykehjem er der fordi de ikke klarer enkelte daglige aktiviteter, som å komme seg av doen alene. Dette virker banalt, men har stor betydning for behov for sykehjems plass, som er betydelig dyrere enn noen fysioterapi timer. Måten denne budsjett avgjørelsen har blitt gjort virker både lite gjennomtenkt og korttenkt.

  Ekaterina Prokofyeva

  Søndag 05.07.2020
  Nedskjæringen av fysioterapitjenesten henger ikke sammen med økende antall eldre, politiske føringer om at eldre skal leve lenge i egne hjem og være selvstendig. Dermed er det behov for økt innsats innen forebygging, rehabilitering, opptrening og tilrettelegging. Håper at politikerne vil se på langsiktige virkninger av nedskjæringen og ikke kun på budsjettet i de nærmeste årene. Mvh, Spesialfysioterapeut i Hjemmerehabiliteringsteamet i Drammen Kommune.

  Pernille Bakkevig

  Søndag 05.07.2020
  Viktig sak for andre bydeler også, støtter dette helhjertet!

  Vebjørn Arntzen

  Lørdag 04.07.2020
  Ser at bydelen i sine kutt har lagt til grunn at de "vil skåne tilbud til barn og unge". Minner om at det blant de som benytter fysioterapitjenester i bydel Vestre Aker også er barn. Det virker som om bydelen tror at fysioterapi er en luksus med litt "knaing og massasje" for voksne i en kort tidsperiode, og ikke en sentral del i å gjøre mennesker i stand til å utvikle seg til å kunne leve gode og selvstendige liv. Reverser kuttene!

  Hilde Trandokken

  Lørdag 04.07.2020
  Trist at det kuttes slik. Fysioterapeutene har mye kompetanse å bidra med på mange ikke områder, f eks både i helsefremmende, forebygging og rehabilitering. Mye å spare både i kroner og lidelser ved å satse blandet annet på fysioterapi. Hilde Trandokken, spesialfysioterapeut og master i helsefremmende arbeid

  Astrid L. Dalin

  Fredag 03.07.2020
  Nedskjæring av fysioterapitjenester vil ramme svært mange parkinsonister som er avhengig av ukentlig trening i faste grupper og i enkelttimer. Det får de hos fysioterapeut som har støtte fra bydelen. Reduksjon i funksjonsnivå hos denne pasientgruppen vil redusere egen mestring og føre til behov for annen hjelp. Kostnadsinnsparing er tvilsomt og redusert livskvalitet hos pasientene. Med hilsen spesialpedagog Astrid L. Dalin, leder for Oslo Vest Parkinsongruppe (de fire vestre bydelene)

  Merete Johansen

  Fredag 03.07.2020
  Har ikke noe faglig ståsted For å mene at dette er dårlig politikk. Fysioterapi er motiverende og god hjelp for eldre og kronikere som sliter etter skader eller slitasjer. Det hjelper til å høyne livskvalitet, og minske smerter. Det burde være en menneskerett at eldre og kronisk syke som har vært med å holde samfunnet igang skal få adekvat behandling. Stopp å kutte vilkårene for fysioterapeutene i denne bydelen.

  Sten Møller

  Fredag 03.07.2020
  Man kanskje burde stille litt høyere krav til folk som skal la seg velges inn til kommunale verv. Man kan ikke bare være en glad amatør som synes makt og innflytelse er gøy. Man må faktisk kunne noe også. Og ha peiling på hva det er for forskjell på kortsiktig og langsiktig.

  Marianne Meidell

  Fredag 03.07.2020
  Enig alt over og dette er svært kortsiktig. Men det er i tillegg en annen side av saken. Fysioterapeuter, som representer en viktig del av grunnfjellet i det norske helsevesen, er i Vestre Aker bydel basert på privat praktiserende terapeuter med tilskudd fra bydelen. Med et slikt kutt har de i realiteten fjernet arbeidsplassen til terapeuter som nå var så uheldig å ha fornyelse av avtalen i 2020. Noen står uten jobb 1.1.2021, instituttene risikere å ikke kunne drifte videre pga for få terapeuter. Og dette fullstendig uten dialog!

  Elin Skipenes

  Fredag 03.07.2020
  Dette er ikke langsiktig økonomisk tenking. Å kutte fysioterapi, vil bli mye dyrere for kommunen, både i forhold til forebygging av sykdom, fall, forverring og unngå kostnad det koster å ha pasienter innlagt på sykehus eller sykehjem i stedet. Å beholde, bevare, styrke helsen til befolkningen, er en innvestering kommunen ikke må finne på å kutte ut!!

  Lena Møller

  Fredag 03.07.2020
  Bydelsutvalget har bestemt å kutte i flere tjenester som berører de svakeste i bydelen. Har bydelsutvalget sett hvilke ringvirkninger dette vil få? For gamle som kan fortsette å bo hjemme fordi de holder seg aktive takket være fysioterapi, for arbeidstakere som prøver å komme seg tilbake i full jobb, som meg, for kronikere som klarer mer selv og får lindret sine plager... For alle disse, signer!

  Mona Lønning Kjos

  Fredag 03.07.2020
  Her må politikerne sette seg bedre inn i faktagrunnlaget før beslutninger tas. Tør minne om at 1 sykehjemsplass koster rundt en million. Fysioterapeuter bidrar til å holde folk i bevegelse og selvhjulpne! Det er faktisk en billig investering. Mvh Mona Lønning Kjos Spesialist i psykomotorisk fysioterapi MNFF, Hamar