1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til 30-sone og fartsdumper i Stenliveien og Stenrødveien!

  Halden, Østfold
  Ja til 30-sone og fartsdumper i Stenliveien og Stenrødveien!
  Opprettet: 06.08.2020 av Håvard Kristiansen
  Sluttdato for signering: 06.09.2020
  Stenliveien og Stenrødveien går gjennom boligfeltet Stenrød. Begge veiene har flere uoversiktlige svinger, bakketopper og kryss. Til sammen danner de en halvsirkel rundt Hjortsberg barneskole, slik at mange barns skolevei går enten på langs eller på tvers av veiene. Begge veiene har fortau bare på den ene siden, mange steder er fortauet smalt, og kun ett fotgjengerfelt på hele strekningen. Til tross for dette, er fartsgrensa i dag 50 km/t på disse veiene. Noen bilførere avpasser farten etter veiforholdene, men langt ifra mange nok. Vi som bor her, ser det hver dag. Både biler og busser kjører for fort. Et nylig leserinnlegg og en påfølgende nyhetssak i Halden Arbeiderblad har utløst et betydelig lokalt engasjement i denne saken. Flere beboere har meldt at de er bekymret for trafikksikkerheten, og flere kan fortelle om biler som har kjørt av veien og havnet i hagene deres. Ifølge trafikkreglene, skal førerne kunne stoppe på den delen av veistrekningen som de har oversikt over, men det er åpenbart at mange av bilene og bussene som kjører her ikke kan det. Man kan altså ikke fortsette å stole på førernes vurderingsevne. Kommunen må sette ned fartsgrensa. Enkelte beboere i Stenliveien har kjempet med kommunen om dette i 40 år. Blant bortforklaringene de tidligere har fått, er at bussene ikke kan kjøre på fartsdumper. Det er selvsagt bare vås. Busser kjører over fartsdumper overalt i landet. For oss som bor her er bussene en del av problemet. I likhet med bilene, kjører de ofte altfor fort. Men når bussene gjør det er det enda farligere fordi de er større og har lengre bremselengde. En del av problemet er at Stenliveien og Stenrødveien brukes som gjennomfartsvei mellom krysset Rokkeveien/Stenliveien og krysset BRA-veien/Stenrødveien. Dette er en grotesk bieffekt av 30-grensa og fartsdumpene i BRA-veien ved Hjortsberg skole. Flere bilførere velger å kjøre over Stenrød i stedet for i 30-grensa på BRA-veien, til tross for at BRA-veien åpenbart er bedre egnet for gjennomfartstrafikk. Gjennomkjørerne kjører selvsagt fort i Stenliveien og Stenrødveien. Det må de for at trikset deres skal fungere. Løsningen på problemet med gjennomfartstrafikk kan ikke være å fjerne 30-grensa og fartsdumpene i BRA-veien. De er der på grunn av Hjortsberg skole, og er et uunnværlig trafikksikkerhetstiltak. Løsningen må være å sette ned fartsgrensa til 30 km/t i Stenliveien og Stenrødveien, og å lage fartsdumper for å tvinge bilistene til å ikke kjøre for fort. Det skal ikke så store endringen til. Alle avgreiningene fra Stenliveien og Stenrødveien har 30-sone. Endringen vi foreslår innebærer altså bare en utvidelse av disse 30-sonene med noen hundre meter ned til hhv. Rokkeveien og BRA-veien, slik at Stenliveien og Stenrødveien i sin helhet blir 30-sone. I tillegg må det settes opp fartsdumper for å hindre fartsoverskridelser.
  314 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  14 kommentarer:

  Håvard Kristiansen

  Onsdag 02.09.2020
  Nå er saken sendt inn til kommunen. Takk til alle som har skrevet under!

  Åge S. Solie

  Mandag 31.08.2020
  Til Berit T. Gulbrandsen. Ingen ønsker fartsdumper, men det har dessverre vist seg at fartsdumper er eneste måten som virker når det gjelder fartsreduksjon. Mvh. Å. S. S

  Håvard Kristiansen

  Søndag 30.08.2020
  Gratulerer, alle sammen! Nå har vi mer enn 300 underskrifter fra Halden (og de aller fleste fra Stenrød)! Jeg lar saken være åpen noen dager til, slik at flere eventuelt kan skrive under. Deretter sender jeg den inn gjennom systemet.

  Berit T. Gulbrandsen

  Søndag 30.08.2020
  Jeg ønsker ikke fartsdumper, men gjerne lavere hastighet!

  Håvard Kristiansen

  Søndag 30.08.2020
  Enig med deg, Åge. Det er også besteforeldre, onkler og venner til barn som bor her. De har en legitim grunn til å bry seg.

  Åge S. Solie

  Søndag 30.08.2020
  Angående folk som ikke bor i Halden: - Det er folk som har vokst opp med Stenliveien/Stenerødvein. - Det er folk som besøker slekt (foreldre og søsken) med barnebarn De er mer enn berettiget til å signere. Mvh. ÅSS

  Håvard Kristiansen

  Lørdag 29.08.2020
  Tusen takk til alle som har signert så langt! I kveld var det flere enn 300 som hadde signert, men da fikk jeg melding om å sortere ut dem som ikke bor i Halden. Etter å ha gjort det, har vi 277 signaturer. Det er fortsatt veldig mange! Og ikke langt unna terskelen på 300.

  Åge S. Solie

  Fredag 28.08.2020
  Kommentarene om utryknings-kjøretøy er irrelevant da det finnes fartsdumper flere andre steder i Halden og ellers i landet. Mvh ÅSS

  Hanne Ingerø

  Mandag 24.08.2020
  Det er tre hus på toppen av Stenliveien som hverken har gangfelt eller fortau. Barna må tråkke rett ut i en trafikkert vei for å komme til skolen. Hvorfor må det så og si alltid skje en ulykke før noe skjer?

  Håvard Kristiansen

  Søndag 16.08.2020
  Tore Frydenlund og Jørn Danielsen, jeg er heller ikke alltid noen stor tilhenger av fartsdumper. Argumentet om utrykningskjøretøy er godt, og det hadde jeg ærlig talt ikke hørt før jeg skrev oppropet. Jeg tror imidlertid at fartsdumper eller noe annet (innsnevringer?) bør vurderes for å unngå fartsoverskridelser. For øvrig er jeg personlig ganske mye mer pragmatisk enn hva oppropet gir uttrykk for. Jeg tar gjerne 30-sone, men også en fartsgrense på 40 km/t, med eller uten dumper, er mye bedre enn dagens 50. Når så mange har skrevet under på den mest restriktive kombinasjonen (30-sone og fartsdumper), så viser det kommunen at det er støtte for å gjøre noe.

  Tore Frydenlund

  Søndag 16.08.2020
  Er enig med fartsreduksjon , men ikke på fartsdumper. Må også tenke på annen trafikk som må kjøre her som brann , redning og ambulansekjøretøy.

  Jørn Danielsen

  Lørdag 15.08.2020
  Ønsker gjerne at dem setter ned fartsgrensen, men ønsker ikke fartsdumper.

  Janne ludvigsen

  Lørdag 08.08.2020
  Det finnes ikke noen gangfelt ved trafoveien og buss stoppet der. Det er en knapp sving så vanskelig å se om det kommer biler om man skal over veien.

  Cristina Mendijon

  Fredag 07.08.2020
  Og Alfheimveien med bhg i en ende og Hjørtsberg skole i den andre pluss mange barn som bor i gata.