1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bygg gang- og sykkelvei langs Byflatvegen nå!

  Innlandet
  Bygg gang- og sykkelvei langs Byflatvegen nå!
  Opprettet: 13.08.2020 av Terje Melheim
  Sluttdato for signering: 13.09.2020
  I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 er gang- og sykkelvei langs Byflatvegen (Fv. 92. Byflatvegen, Bjørgevegen - Byflaten 181) vedtatt. Etter beregninger er utbyggingen utsatt da kostnadene er blitt høyere enn først antatt. Det er stekt behov for å få gang- og sykkelvei langs Byflatveien på plass. Trafikken langs Byflatvegen har økt kraftig i perioden med E6-utbygging. Og den vil sannsynligvis fortsette å øke fordi bompengebelastning vil føre til økt trafikk på sidevegene. Barn, foreldre og alle som ferdes langs Byflatvegen har erfart farlige situasjoner sommer som vinter. Når det er bestemt at denne gang- og sykkelvegen skal bygges bes administrasjon og politikere i Innlandet fylke om å sørge for at man finner de pengene det er behov for så tiltaket kan komme i gang.
  546 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  18 kommentarer:

  Liv Elvsveen

  Fredag 28.08.2020
  Signert

  Leif Bjarne Steinbakken

  Mandag 17.08.2020
  Signert

  Brede Haugseth

  Mandag 17.08.2020
  Bygg gang og sykkelsti

  Lars Magnar Allergodt

  Mandag 17.08.2020
  Signert.

  Sølvi Sandbakken

  Mandag 17.08.2020
  Signert

  Elisabeth Andersen

  Søndag 16.08.2020
  Gang og sykkelsti har vært planlagt siden før j ble født. Over 40 år nå! Mens jeg gikk på Kirkekretsen så var byflaten min skoleveg. Helt uten gangsti. De fikk bygd et parti, så var det stopp. Senere år ble det bygd litt til. Ennå er det ikke gangsti forbi der jeg vokste opp. Det var ca 75 elever da jeg gikk på Kirkekretsen, nå er det 142 elever. Det trengs. Så har vi de som går på Fagerlund og ungdomsskolen. At det ikke vil minke med barn og ungdom som trenger å ferdes på denne vegen er helt sikkert.

  Solveig Furuseth

  Lørdag 15.08.2020
  Signert for tryggere veg til mine barnebarn

  Solveig Furuseth

  Lørdag 15.08.2020
  Signert for tryggere veg til mine barnebarn

  Finn Olav Reistadbakken

  Lørdag 15.08.2020
  Signert!

  Anita Nyberget

  Fredag 14.08.2020
  Signert

  Vidar måna

  Fredag 14.08.2020
  Ja det bør bygges umiddelbart, for det er med livet som innsats å sykle der

  Bjørg Haave

  Fredag 14.08.2020
  Signert for en viktig sak :D

  Marte Stramrud

  Fredag 14.08.2020
  Signert

  Eli Røhr

  Fredag 14.08.2020
  Signert

  Arnstein Jensen

  Torsdag 13.08.2020
  Signert.

  Hai Hang

  Torsdag 13.08.2020
  Signert

  Hai Hang

  Torsdag 13.08.2020
  Signert

  Hai Hang

  Torsdag 13.08.2020
  Signert