1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ikke steng Vinderen seniorsenter!

  Oslo
  Ikke steng Vinderen seniorsenter!
  Opprettet: 14.08.2020 av Mette Berents
  Sluttdato for signering: 15.11.2020
  Vinderen seniorsenter ligger midt i smørøyet ved Vinderentorvet og offentlig transport. Nærmere 700 seniorer bruker senteret og 70 frivillige bidrar med mange timer årlig arbeid. Seniorsenteret har gitt et mangfoldig tilbud til seniorer i nærmere 50 år, men nå varsler bydelen at det er slutt, Vestre Aker bydelsutvalg er pålagt å dekke inn et underskudd på 58 millioner kroner på 2 år. I år skal det spares 34 millioner kroner, noe Bydelsutvalget har vedtatt. Bydelsutvalget kutter 2 millioner fra Vinderen seniorsenters budsjett, noe som betyr kroken på døren for oss. Senteret har ikke vært forespurt eller fått anledning til å uttale seg, verken direkte til administrasjonen eller til Vestre Aker seniorråd. Vi brukere og frivillige ved Vinderen seniorsenter protesterer mot manglende demokrati og manglende saksbehandling fra Vestre Aker Bydelsutvalg! Vi protesterer mot nedleggelsen! Vi ønsker å bevare vårt senter sentralt på Vinderen, et senter som er så viktig for så mange, et senter som skaper samhold, tilhørighet og aktive seniorer. Delta i protesten - skriv under!
  1318 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  18 kommentarer:

  Mette Berents

  Fredag 04.09.2020
  På møtet i Vestre Aker Bydel i 3. september så snudde bydelsutvalget og godkjente videre drift av Vinderen seniorsenter i 2021. Det er vi alle meget glade for! På vegne av aksjonskomiteen ønsker vi likevel å fortsette innsamling av underskrifter, dette for å sikre drift utover 2021. Vi takker alle som har engasjert seg i saken så langt.

  Thomas Bøhmer torsdag 03.09.2020

  Torsdag 03.09.2020
  Eldresenteret må ikke legges ned. Hvis politikerne ønsker at de eldre skal bli boende hjemme lengre er eldresentret en viktig sosial møteplass og et senter for intelektuell aktivitet.

  Beret Aspaas

  Torsdag 03.09.2020
  Min gode nabo, som bodde i Dalsveien hele sitt liv, var strålende fornøyd da hun ble med i Vinderen Seniorsenter. Som aleneboende ga det struktur til uken og godt sosialt samvær. Å nedlegge seniorsenteret går imot gode politiske tanker om at Oslo kommune skal tilrettelegge for et aktivt liv for hjemmeboende eldre. Ref. Kommuneplan 2018, Tilpassede tjenester til en større og mer mangfoldig eldrebefolkning.

  Bente Lindbæk

  Onsdag 02.09.2020
  Først vil jeg nevne generasjonsperspektivet Min mor Ellen Lindbæk Lindbæk og hennes søster Grete Lodding hadde stor glede av senteret i sine siste leveår, det ble en viktig del av deres soisle liv. Nå er jeg selv ivrig bruker av senteret og har bla holdt foredrag der . Jeg vil også ta med den gode atmosfæren som vi finner på senteret og man føler seg virkelig velkommen og godt mottatt. Er det bare å sette en strek over dette. Jeg bor i Midtstugrenda og samlet inn underskrifter som protest til nedleggelsen. Alle svarte ja og vi fikk derved 80 nye underskrifter. Et meget viktig møtested i disse coronatider - senteret må ikke nedlegges !!

  Per Steffensen

  Onsdag 02.09.2020
  Støttes

  Bente E. Moe

  Fredag 28.08.2020
  Dette er ikke slik politikere bidrar til selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo. Hvordan samsvarer dette med BU-leders visjon om å gjøre Vestre Aker til en ekte aldervennlig bydel?

  Elisabeth Madsen

  Torsdag 27.08.2020
  Har hatt gleden av å være innom Vinderen seniorsenter mange ganger gjennom jobben. Her møter man utrolig mange inspirerte og inspirerende medmennesker og jeg har alltid gått ut med en skikkelig godfølelse. Når man møter den energien og livsgleden virker det ikke så skremmende å bli "godt voksen" lenger. Her får man frem det beste i hverandre, enten vi snakker kreativitet eller frivillig innsats. Det å splitte opp et slikt miljø er utilgivelig! Mange av oss har vært på Diakonhjemmet i andre sammenhenger, som vi kankje ikke alltid ønsker å bli minnet om. Det blir for enkelt å "skyte" alle politikere når det ofte er "tilretteleggerne" i administrasjonen som burde bli flinkere til å lytte til bydelens innbyggere.

  Jan Petter Sissener

  Tirsdag 25.08.2020
  Støttet

  Christopher Paus

  Tirsdag 25.08.2020
  Stotter kampanjen mot nedleggelsen av eldresenteret.

  Verena Dehli

  Mandag 24.08.2020
  Vinderen seniorsenter er "hjem" for mange eldre hver dag i uken. Lett tilgjengelig for alle med trikk , rosa buss eller Frivillighetsbussen. Svært ofte benytter brukere av seniorsenter samtidig anledning til å gå til lege, fotpleier, frisør og butikkene. Det gir disse brukerne en viss selvstendighet som de vil miste ved flytting av senteret. Muligheten blir fratatt dem på et senter ved Diakonhjemmet. Vil det bli behov for flere sykehjemsplasser? Jeg mener "ja". Det er vel de færreste som ønsker seg og ikke minst bydelen.

  Anne Mohn Lian

  Fredag 21.08.2020
  Jeg blir så lei meg!!! Jeg har bodd i på Vinderen i alle år, og har hatt glede av å se hvilken hjelp og glede både besteforeldre, foreldre og nå kjente har hatt av Vinderen seniorsenter. Det er ikke bare det å komme på senteret, men også miljøet, samtalene, de sosiale aktivitetene, oppmuntringen, egenutvikling, mosjon for både kropp og sjel, kaffekoppen, den gode maten, og mye mye mer, som betyr svært mye, ja kanskje alt, for den enkelte.. Nå kommer den store eldrebølgen politikerene stadig snakker om og problematiserer. Vi er mange som etterhvert ville ha hatt stor glede av seniorsenteret på Vinderen. Det er alt for langt til Røa, det går ikke buss eller trikk direkte, og selv om de rosa bussene sikkert dekker opp noe, kan det være vrient med bestilling for mange, når både syn og andre funksjoner svikter. Selv jobber jeg som frivillig telefonvakt i Kirkens SOS. Det er mange eldre som ringer, noen for bare å snakke litt, andre for å dele svært alvorlige tanker og problemstillinger når ensomheten blir alt for stor, og det blir vanskelig å leve. Jeg ber de ansvarlige politikere tenke nøye om, før de tar fra oss dette helt nødvendig tilbudet.

  Jennifer Brook

  Fredag 21.08.2020
  Vinderen Seniorsenter hadde pr. 31.12.2019 630 unike brukere i løpet av året (gjennomsnittsalder 81,5 år) samt 68 frivillige med en gjennomsnittsalder på 79 år. Senteret bidrar til å motvirke sosial isolasjon og ensomhet og tilbyr meningsfulle aktiviteter, informasjon og samfunnsdeltakelse til mange eldre i bydelen. Mange holder seg frisk, aktiv og engasjert ved regelmessig å bruke seniorsenteret. Bydel Vestre Aker "sparer" to millioner kroner i året ved å legge ned senteret. Det er ufattelig at bydelen legger ned et så viktig tilbud som brukes av over 800 eldre. Det foreligger så vidt jeg vet ingen vurdering av konsekvensene av vedtaket. Vi frykter at en nedleggelse av senteret raskt vil øke behovet for hjemmetjenester og andre tjenester blant senterets brukere.

  Tone Arff-Pettersen

  Fredag 21.08.2020
  Å legge ned Vinderen eldresenter trodde jeg var en dårlig spøk! Det ville være utilgivelig og ubarmhjertig overfor brukerene som har stor glede og nytte av senteret og det er mange av dem hver dag!

  Bjørn Thorkildsen

  Fredag 21.08.2020
  Jeg støtter protesten mot nedleggelse av Vinderen Seniorsenter. Senteret har stor verdi for bydelens eldre.

  Angelika Kruse-Jensen

  Torsdag 20.08.2020
  Det et bevis til at våre politikere i bydelen tenker ikke på de eldre på tross av at de lovet å gjøre allverden for de eldre før de ble valgt. Så blir de valgt og alt er glemt umoralisk og et skam for våre valgte politikere i bydelen. Eldre er den gruppen som i dag er veldig sårbare på alle måter og det ville være galskap å legge ned Vinderen senior senter som fungerer fantastisk godt med mange frivillige . Det er et trygg møtested for de eldre som trenger dette for å ha et kvalitet i livet sitt og ikke leve i ensomhet og isolasjon uten et eneste tillbud. Dagens eldre er de som har bidratt til dette velferdssanfunnet som de som er nå politikere nytter godt av. Nedleggelse av senior senter på Vinderen er et feilgrep. Med vennlig hilsen Angelika Kruse- Jensen

  Jan Henrik Borgersen

  Torsdag 20.08.2020
  Det er helt utrolig at et slikt tilbud som betyr så meget for eldre mennesker nå skal nedlegges. Vinderen Seniorsenter er et viktig sosialt møtested og vil etterlatet et tomrom for brukerne, med derpå følgende problemer med ensomhet og negative psykososiale vanskeligheter for mange. Ikke nedlegg Vinderen Seniorsenter!!!

  Morten Helle

  Torsdag 20.08.2020
  Noen navn på underskriftslisten forekommer to ganger. Det gir dårlig inntrykk! Årsaken kan være problemer med utfylling eller registrering av navn og adresse. Jeg opplevde at jeg fikk melding om at postnummeret skulle inneholde fire siffer. Det hadde jeg angitt, men jeg skrev det om igjen, og da gikk meldingen gjennom. Vennlig hilsen Morten Helle

  Astrid Simonsen

  Torsdag 20.08.2020
  Det er et maksimalt uheldig tidspunkt å legge ned et godt fungerende seniorsenter. Er bydelen ikke oppmerksom på at i en Covid 19 tid er et sted å møtes trygt for de gamle, mer nødvendig en noen gang. Skal vi sitte alene på hver vår tue, tildels isolert fra våre barn og barnebarn grunnet smittefare.? Et trygt møtested er av uvurderlig betydning. Med vennlig hilsen Astrid Simonsen