1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Redusert fartsgrense på Varteigveien: Ødegårdsletta-Strømnes

  Østfold
  Redusert fartsgrense på Varteigveien: Ødegårdsletta-Strømnes
  Opprettet: 17.08.2020 av Anja Stordal
  Sluttdato for signering: 28.02.2021
  Veistrekningen fra Ødegårdsletta ved Hasle til Strømnes i Varteig,Sarpsborg med 80km/t som fartsgrense er en høyt trafikkert vei.  Veien er i tillegg smal, svingete og med høy forekomst av viltdyr som krysser veien.  I årenes løp har det skjedd mange ulykker i form av singelulykker, viltpåkjørsel, nestenulykker og alvorlige møteulykker. Vi mener det er hensiktsmessig å senke fartsgrensen fra 80km/t til 60km/t for å redusere antall fremtidige ulykker. Veien har flere inn-utkjøringer til eiendommer.  Det finnes ingen gangfelt for de myke trafikantene. Det ferdes daglig skoleelever, syklister, joggere og andre mosjonister langs veien. Strekningen er også belastet med tungtransport.  Vi som bor nære veien opplever stadig å høre kjøretøy som nødbremser.  Strekningen på Kultorpsletta blir også flittig brukt til akselering til godt over 100km/t, farlige forbikjøringer og «lek» med både moped, MC og bil. Ved å redusere fartsgrensen til 60km/t vil det i fremtiden bidra med å unngå unødvendige ulykker. Vennligst signer saken slik at Viken fylkeskommune som er ansvarlig for veien kan ta saken til vurdering. Takk. Mvh Anja og Per-Kristian Varteigveien 258
  517 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  4 kommentarer:

  Lizette Stensrud

  Tirsdag 25.08.2020
  Senk fartsgrensen

  Per-Kristian Spydevold

  Lørdag 22.08.2020
  Dette er utrolig nok en skolevei. Livsfarlig for alle som må gå langs veien.

  Mona Bøe

  Tirsdag 18.08.2020
  En farlig vei med mange syklende og gående som daglig risikerer livet sitt. Vi trenger lavere fartsgrense og bygging av gang og sykkelsti NÅ.

  Hanne Bugge

  Tirsdag 18.08.2020
  Senk fartsgrensen