1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bygge gang- og sykkelvei mellom Grong sentrum og Bergsmo

  Trøndelag
  Bygge gang- og sykkelvei mellom Grong sentrum og Bergsmo
  Opprettet: 19.08.2020 av Anders Heia
  Sluttdato for signering: 19.09.2020
  Formål: Legge til rette for trygg ferdsel mellom Grong sentrum og Bergsmo for myke trafikanter I tillegg er avstanden, ca. 5 km, godt egnet for pendling med sykkel. Et godt miljøtiltak. Utfordring: Bilister og tungtrafikk tar ikke hensyn til myke trafikanter. Farlige episoder oppstår ukentlig. Det tas ikke tilstrekkelig hensyn mtp. på avstand til gående/syklister ved passering. Veien mellom Grong sentrum og Bergsmo er svingete og uoversiktlig. Bilister og tungtrafikk tar lite hensyn til myke trafikanter. Veien er Fylkeskommunal, slik at denne saken vil bli oversendt Trøndelag fylke. Kommenter gjerne saken slik at argumentasjonen blir bedre.
  395 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  8 kommentarer:

  Berit Austli

  Lørdag 12.09.2020
  Kjøre dein vein fleir gång i uka på vei te jobb,håpe virkeli at d årne sæ fer d e itj eit koseli syn kvar dag næi,e fer smal te å deles dein vein der

  Korrigering: Alle bosatt i Trøndelag kan signere.

  Torsdag 20.08.2020
  Da dette er en fylkeskommunal vei kan alle som er bosatt i Trøndelag signere.

  Eli Marianne Lande

  Torsdag 20.08.2020
  Jeg er utflytta bergsmoing, men vil flytte tilbake dit da det har vært ønsket hele tiden for både meg og barna. Likevel er vi ofte der i mellomtiden da familien vår bor der. I alle år om jeg har syklet eller gått med barnevogn på denne strekken, har det vært nesten uhell hver gang. Har hoppet med barnevogn i grøften for å forhindre påkjørsel og har kjørt utom på sykkel pga det samme, da det både er uoversiktlig veier og bilene begrenser ikke farten når de møter myke trafikanter. Det er stor trafikk på denne veien og også en del tungtransport. Nå er det meste nedlagt på bergsmo så de må forholde seg til både skole og fritidsaktiviteter på mediå. Kravene for å få skolebuss har også blitt veldig strenge, og det forventes at barn og ungdom skal gå/sykle disse 5 km daglig tur/retur. Da må også veien være trygg. Spesielt fra våryggen og frem speikan, er det mange uhell og nesten ulykker hele tiden. Bergsmo har mange barnefamilier og unge, også en del tilflyttere og det ligger ut mange tomter. Tenker det hadde vært lurt å gjort litt for å få koblet sammen bergsmo og mediå igjen om folk skal ha bolyst.

  Heidi Falmår

  Torsdag 20.08.2020
  Har nå pendlet i noen måneder med sykkel denne strekka med hjertet i halsen. Biler suser forbi meg uten å slakke ned på samme side av gulstripa som meg fordi det er uoversiktlig og de vil fort forbi.

  Bodil Bergersen

  Onsdag 19.08.2020
  Det billigste og beste må vel være å asfaltere jernbanetraseen? Helst hele veien til Namsos. Det krever nok en kuvending fra byråkratiet i Jernbaneverket, men økonomisk og miljømessig mener jeg det er absolutt beste løsning.

  Nore Sklett

  Onsdag 19.08.2020
  Etter at skolen ble lagt ned på Bergsmo har dette blitt enda viktigere. Tenkt å kunne sykle små barn i sykkelvogn til skolen i stedet for å sende de med buss. I tillegg er det er helt essensielt at ungdom kan komme seg til trening og fritidsaktiviteter på egen hånd uten å risikere liv og helse. Det handler også om samhørighet og tilhørighet. Når det ene etter det andre blir lagt ned på Bergsmo uten at det blir investert nevneverdig her er det lett at det kan vokse fram en «vi-mot-dem»-kultur og det bør vi forhindre. I tillegg hadde det gjort Bergsmo en mer attraktiv plass å bo sette seg. Kanskje vi til og med kan friste noen tilflyttere. Grunnene er mange og de positive ringvirkningene er potensielt store! Ikke minst kan jeg slippe å bekymre meg for samboeren som nesten blir påkjørt daglig på vei til og fra jobb.

  Ronny Rivenes

  Onsdag 19.08.2020
  Etter fv17 Namsos - Steinkjer er blitt bomveg er trafikken via Bergsmo retning Steinkjer økt betraktelig.

  Anders Heia

  Onsdag 19.08.2020
  Det er ingen hensikt i at folk som ikke bor i Grong kommune signerer. De blir ikke godkjent ved telling av signaturer.