Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Stopp byggingen av gigantiske tomannsboliger i Eidsvoldsgata 45 og 47 på Vigernes i Lillestrøm!

  Lillestrøm, Viken
  Stopp byggingen av gigantiske tomannsboliger i Eidsvoldsgata 45 og 47 på Vigernes i Lillestrøm!
  Opprettet: 18.09.2020 av Hallvard Lunde
  Sluttdato for signering: 18.11.2020
  Det siste året har det gått inflasjon i utbyggingen av svært store tomannsboliger på Vigernes i Lillestrøm kommune. Fullt brukbare eneboliger kjøpes opp av utbyggere, for å rives og erstattes av massive ensartede "kasser". Tomannsboligene som nå bygges med takterrasser i tredje etasje, bryter totalt med hagebyens særegne karakter og dermed Lillestrøm kommunes egen kommuneplan. Denne negative utviklingen må stoppes! Vi ønsker at vår klage på byggesakene i Eidsvoldsgata 45 og Eidsvoldsgata 47 (BYGG-20/01893 og BYGG-20/01892), tas opp til politisk behandling i Lillestrøm kommunestyre. Støtt denne saken ved å skrive under her, og del med alle du kjenner! Vi ber primært om at rammetillatelsen til å oppføre to store tomannsboliger blir trukket tilbake. Subsidiært at Lillestrøm kommune ber tiltakshaver fremlegge endringer som gjør at boligene i større grad bidrar til å forsterke og ivareta områdets småhuskarakter. Byggesakene, inkludert våre klager, vil kunne leses her: Eidsvoldsgata 45: http://opengov.360online.com/Cases/LILLESTROM/Case/Details/202141 Eidsvoldsgata 47: http://opengov.360online.com/Cases/LILLESTROM/Case/Details/202140 Takk for din underskrift!
  359 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  4 kommentarer:

  Katrine Bergersen

  Tirsdag 22.09.2020
  Ikke ødelegg mer av Lillestrøm! Lillestrøm er blitt herpet nok av byggherrer o.l og det burde ha blitt stoppet for lenge siden.

  Tanja Karic

  Fredag 18.09.2020
  Infrastruktur( avløp ) tåler ikke den utbyggingen som skjer per i dag!

  Sissel og Rolf-Ivar Faust

  Fredag 18.09.2020
  Grusomt!

  Eva og Ole Kvamme

  Fredag 18.09.2020
  Frykter fremtidig bygging av enda et slikt stort hus i nabolaget !! Vi har nå 3 stykker under oppføring allerede !!!