Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Akutt behov for utredning av tiltak Rødskolen, Seljestad barneskole

  Harstad, Troms og Finnmark
  Akutt behov for utredning av tiltak Rødskolen, Seljestad barneskole
  Opprettet: 05.10.2020 av Marius Balteskard
  Sluttdato for signering: 05.04.2021
  I spørretimen torsdag 1. oktober ble det stilt spørsmål om hva kommunen har tenkt å gjøre med de dårlige forholdene ved Rødskolen på Seljestad barneskole. Per i dag har ikke skolen tilgjengelige grupperom til spesialundervisning for elever som har krav på dette etter opplæringsloven § 5-1. Mangelen på grupperom går også ut over lærernes muligheter til å dele opp klassen i mindre grupper, samt ta barna ut for enesamtaler. Det fysiske miljøet på skolen er ikke tilfredsstillende. Det er svært dårlige toalettforhold, dårlig ventilasjon og kaldt på klasserommene. Ordføreren svarte: "Før det iverksettes større tiltak, bør det foretas en helhetsvurdering på tekniske og bygningsmessige tiltak for å heve standarden på bygningen. Det bør også ses på muligheten for ombygging eller tilbygg for å få en funksjonell skole. En grundigere gjennomgang vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for om det er hensiktsmessig å renovere eller om kostnadene for dette blir så store at det ikke vil være økonomisk forsvarlig å renovere bygningen" Ordførerens svar fremstår ikke forpliktende og vi foreslår derfor at kommunestyret snarest vedtar en utredning av kostnadene for totalrenovering og tilbygg, samt bygging av nytt skolebygg. Utredningen haster og vil legge grunnlag for en konkret vurdering av hva man skal gjøre for å utbedre forholdene ved Seljestad barneskole og møte kravene i opplæringsloven § 9 A-7.
  480 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  4 kommentarer:

  Kristine Lorentzen

  Onsdag 07.10.2020
  Signert!

  Mona Sundsbø

  Tirsdag 06.10.2020
  Signert

  Linda Andersen

  Tirsdag 06.10.2020
  Signert

  Karianne Uttakleiv

  Tirsdag 06.10.2020
  Signert