1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Stopp kutt i fremtiden til unge!

  Vestfold og Telemark
  Stopp kutt i fremtiden til unge!
  Opprettet: 24.10.2020 av Thore Sebastian
  Sluttdato for signering: 24.04.2021
  Vestfold og Telemark fylkeskommune har varslet kutt på ca100 millioner  i drift av videregående skoler i fylket. For min hjemkommune Sandefjord ved SVGS er det sendt en høring om kutt ved flere yrkesrettede tilbud og MDD (Musikk, dans og drama). Sandefjord er en kommune som allerede har en negativ trend innenfor levekår, drop-out og unge som ikke starter videregående opplæring, og har NAV bruker masse ressurser på unge utenfor arbeidslivet, noe som også vises i tallene ved unge utenfor arbeidslivet, i sosialhjelp og arbeidsrettede tiltak,  og plasserer Sandedjord i den nederste delen av tabellen for kommuner i Norge, noe som også er representativt for flere kommuner i fylket.   Vi i Sandefjord er bekymret for denne utviklingen som har hvert over tid, og det er lagt store ressurser lokalt for å forebygge og snu trendene. Det er da med stor bekymring vi ser kuttende i våre videregående opplæringstilbud, som vil gi et dårligere utgangspunkt for fremtiden til våre unge. Vi mener det må satses mer og gi flere tilbud, samtidig som vi må bevare det som fungerer. Kuttende sees som uforsvarlige og vil trolig gi en mer kostnad for fremtiden. Kan fylkesordfører gjøre reden for hvorfor det velges å kutte i fremtiden til våre barn, og gi en forklaring på hvordan dette vil gi  riktig kompetanse og mangfold for fremtiden? Mener fylkesordfører at dette vil få flere ut i arbeid og få en god start på yrkeslivet? Mangel på investering i barn og unge vil på sikt gi samfunnet en større belastning økonomisk og sosialt, samtidig som dette vil ramme enkelt individer hardt, mener fylkesordfører at vi som samfunn  skal ta den risikoen?
  655 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  9 kommentarer:

  Anette Børresen

  Fredag 30.10.2020
  Ikke kutt i fremtiden til våre ungdommer

  Heming Olaussen

  Fredag 30.10.2020
  Veldig godt initiativ! Regner med at de/dere også har god kontakt med SVs folk i fylkestinget/hovedutvalget for utdanning om denne saken. Kjør på!

  Henrik Kaupang

  Torsdag 29.10.2020
  Musikk og Dans tilbudet ved THVGS er et fantastisk utdanningsløp der ivrige elever med bakgrunn fra blandt annet byens ulike skolekorps, Musikkhuset, kulturskolen og Studio Nille får utvikle seg med veiledning og inspirasjon fra fantastiske lærere. Det vil være å feie beinet under byens kulturliv å legge ned den linja! Ta dere sammen!!

  Thore Sebastian Nielsen

  Torsdag 29.10.2020
  Det er snakket om mange ulike varianter av kutt, her skal det jobbes med å bevare alle studietilbud og sørge for at det ikke kuttes i noe som er nødvendig ved SVGS. Vi trenger mer satsning, mer resurrser, ikke flere kutt.

  Kristina Olsen Gidefeldt

  Tirsdag 27.10.2020
  Støtter også Trude Selnes her! Det er viktig å få beholde alle estetiske tilbud ved SVGS for å kunne bevare mangfold og muligheter inn i fremtiden! Heia MDD, heia KDA!!

  Trude Selnes

  Tirsdag 27.10.2020
  Det er også viktig å huske alle elevene som går på Kunst, design og arkitektur (KDA). De står faktisk i fare for å miste HELE skoletilbudet sitt. Det vil være en stor tragedie for mange av de unge - de vil miste fagene som er den store motivasjonen for å gå på videregående skole!

  Lars Drewsen

  Tirsdag 27.10.2020
  .

  Stine Cecilie Strange Sørhaug

  Søndag 25.10.2020
  Det må ikke kuttes mer enn det allerede har gjort. Vi ser en elendig økning av uønsket adferd. Vi må ha voksne nok til å hanskes med dette

  Gunn Jeanette Hegg

  Lørdag 24.10.2020
  Ikke kutt i fremtiden til våre unge, lovende. Norge er et rikt land. Invester pengene i ungdommen fremfor å sende de ut av landet.