1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Utsett brua mellom Langbryggene og Klosterøya og prioriter bypakke- og belønningsmidler til gang- og sykkelstier.

  Skien, Telemark
  Utsett brua mellom Langbryggene og Klosterøya og prioriter bypakke- og belønningsmidler til gang- og sykkelstier.
  Opprettet: 01.11.2020 av Vidar Krogsrud
  Sluttdato for signering: 06.12.2020
  Utsett bygging av ny bru fra Langbryggene til Klosterøya og omprioriter 85 millioner (55 mill. bypakkemidler + 30 mill. belønningsmidler) til andre prosjekter som vil bidra til redusert biltrafikk og trygge de myke trafikantene. F. eks. gang- og sykkelveier langs Skotfossveien, Århusveien og ønsket prosjekt Geiteryggen – Brekkatoppen - Åfoss.   På Langbryggene i Skien er et gedigent prosjekt for nye leiligheter, næring og aktiviteter på gang. En helt ny bydel vil skapes i sentrum. Prosjektet er planlagt ferdig i 2034. Skien kommune ønsker å få bygget en bru til ca. 105 millioner som skal binde sammen Langbryggene og Klosterøya, dette vil de finansiere med bypakke- og belønningsmidler. Kommunen ønsker byggestart i 2021.  Det er uforståelig at de ønsker å få bygget denne brua nå. Langbryggene vil være en byggeplass i mange år fremover og ny gangbru over Damfoss er allerede vedtatt politisk. 17millioner i bypakkemidler er avsatt til Damfossbrua. Plasseringen av Damfossbrua er nede på Smiøya med kort avstand over til Klosterøya. Avstanden fra Skien vid. Skole og inn til Kaffehuset vil være noe kortere enn alternativet Langbryggene.   For de som bor, jobber eller går på skole på Klosterøya vil dette bli en effektiv universell utformet snarvei inn til sentrum. Tunellen som allerede binder Klosterøya øst og vest sammen, vil ligge rett ved den nye gangbrua.  En unik turisattraksjon. En spasertur fra sentrum, se laksetrappa, kanalbrua, slusene, Fløtnigsmonumentet, Smiøyas fabrikkhistorie og så krysse over Damfossen for så å stoppe opp på Klosterøya med sin historie. Klosteret, tresliperiene, sagbruk, høvleri, papirfabrikk og mye annet.  Forslag til avstemming: Gang- og sykkelbrua fra Klosterøya til Langbryggene utsettes til reguleringsplanen for Skien Brygge er ferdig utbygd. Ny gang- og sykkelvei nedstrøms over Damfossen bygges for utbyggerens tilskudd kr. 6 + 6 +5 mill. subsidiert med bypakkemidler inntil kr. 17 mill. Prosjekt Damfossbrua startes umiddelbart, med ferdigstillelse av ny gang- og sykkelvei forbindelse i 2021. 
  806 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  31 kommentarer:

  Øystein Aaslund

  Lørdag 05.12.2020
  Dette er et tiltak for å få folk ut av byen, ikke inn. Fint for hele østsiden av Skien kan spasere til Herkules å handle isteden for i sentrum. Drift av brua koster over 2 mil./år. Om lag samme sum som miljøpatruljen koster i drift i året, og denne har de ikke penger til å drifte.

  Frode Bjelkevik

  Fredag 04.12.2020
  Er jo total galskap, flytte alt ut av sentrum????

  Øystein Rund

  Torsdag 03.12.2020
  Stopp denne sløsing med penger. Skien kommune har vel nok annet å bruke penger på

  Tom A Nielsen

  Onsdag 02.12.2020
  Bortkastet penger.

  Mai Britt Grini Hamre

  Onsdag 02.12.2020
  Mange gode forslag her, en ting er sikkert, brua er det ikke behov for. Kommunepolitikere bør lytte til folket.

  Torbjørn Frantzen

  Onsdag 02.12.2020
  Ingen hensikt med bru så lenge det er en byggeplass på jernbanebrygga.

  Bjørn Ivar Simonsen

  Onsdag 02.12.2020
  Stans sløseriet! Dere skal lytte til folket.

  Petter Ellingsen

  Onsdag 02.12.2020
  Vi ser vel alle at veinettet vårt år etter år bare blir lappet på. Aldri en krone til å gjøre ting ordentlig. Bakken er verdt et besøk. Her lappes det år etter år. Lappeteppe må være noe i nærheten av det rette. Flott med granittkanstein og bro med løft,men hvem bryr seg vel om at dette er helt upraktisk og koster i all fremtid. La elva være som den er. Benytt muligheten, gå rundt.

  Trond Hagen

  Onsdag 02.12.2020
  Støtter.

  Per Nykås

  Tirsdag 24.11.2020
  Det er helt uforståelig at politikerne er helt døve for den motstand som er kommet fram i aviser å media. Intensjonen med bompenger er å bedre trafikksikkerheten med bygging av gang og sykkelveger og utbedre knutepunkt og veger. Gangbrua er bare et prestisjeprosjekt som ikke er i tråd med kommunens betingelsene for innføring av bompenger.

  Arne Helge Jakobsen

  Tirsdag 24.11.2020
  Det er folket bak planenen av den store utbyggingen av leiligheter på tollbrygga og på Klosterøya som har den store interessen i å få denne brua. Da vil prisene på deres utbygging stige i verdi og deres utbytte øke. Det blir helt feil å bruke offentlige penger på dette som vil komme svært få tilgode. Sikre eksisterende gangveier samt bygge gang og sykkelvei langs Skottfossvegen bør ha større prioritet en ny bru.

  Øystein Spinnvåg

  Søndag 22.11.2020
  Jeg har aldri forstått at 'alle veier må føre til Herkules', siden de som styrer byen, later som de vil satse på sentrum.

  Anne-Grete Fuglaas

  Fredag 20.11.2020
  Takk for initiativet. Den planlagte brua vil sikkert bli mye benyttet hvis den blir bygget, men det er etter mitt syn (også) feil prioritering. Det er feil at bosted med dårligst offentlig transporttilbud, som Skotfoss og Åfoss, skal betale mest og få minst igjen. Det er stedvis skummelt å sykle til byen langs Skotfossveien.

  Morten Vatland

  Fredag 20.11.2020
  Absolutt enig at dette er å sløse bort pengene våre.

  Gunnar Myhra

  Tirsdag 17.11.2020
  Stopp dette sløseriet med midler. Ingen har bruk for denne bruen. Det årlige vedlikeholdet vil vil belaste kommunens budsjett hvert år fremover. Kommunen har nok av andre viktige oppgaver, som blir satt på sparebluss. Stor takk Vidar for ditt tiltak!

  Olav Strand Rønning

  Søndag 15.11.2020
  Stopp denne vanvittige sløsingen med penger. Ingen jeg har snakket med er for disse bruene som politikere i både Skien og Porsgrunn prøver å trumfe gjennom. Her er det politikere som absolutt vil ha et monument etter seg selv. Hvis de mener at vi absolutt må ha en snarvei over elva; hvorfor ikke prøve med ei elferje? Ei ferje kan selges igjen hvis det viser seg at behovet ikke er der. Bruk heller pengene på et luftig parkeringshus med litt bedre plass enn det som er inne i fjellet. Byen trenger flere parkeringsplasser, ellers så er veien kort ut til Herkules og Kjørbekk. Bruk gjerne litt penger på busstorvet også, det har jo blitt direkte trafikkfarlig nå. Nesten alle parkeringsplassene der har også blitt borte nå. I noens drømmeverden skal alle gå, sykle eller reise kollektivt.

  Jan Lertrø

  Tirsdag 10.11.2020
  Vi, vanlige folk som vi kalles, er politikernes arbeidsgivere. Hvilke andre arbeidstakere enn politikere går mot sine arbeidsgivere ? Hvis noen politikere må bygge et monument over seg selv, finnes det enklere løsninger. Tidligere fikk folk som satte seg selv høyt hevet over andre, laget statuer av seg. Hvis noen i Rådhuset har et markeringsbehov, kan dere få malt noen portretter av dere som veggmalerier rundt omkring i byen. Det er fortsatt lov å tenke.

  Bjørn kiste

  Tirsdag 10.11.2020
  Broprosjektet må stanses!!! Ikke pepre elven med gangbroer.. Ikke la monument søkende politikere påføre Grenlands Befolkning ca 20mill i årlig kostnader til vedlikehold og avskrivninger! Bygg heller et pendler P hus bak tollboden med togstopp før tunnelen ! Bygarasjen med togstasjon virker klaustrofobisk! Ps ingen parkerings mulighet i Follestad, ref teaterbesøkende.

  Uwe Eichholz

  Tirsdag 10.11.2020
  Denne broen er unoedvendig paa nuvaerende, kan vurderes paa nytt naar Langbrygga en gang I fremtiden bygges ut.

  Sigfred Steinhaug

  Lørdag 07.11.2020
  Kan ikke få støttet dette nok!!!!! Veldig bra initiativ. Håper vi får stoppet brua!

  OLAV KRISTIANSEN

  Torsdag 05.11.2020
  Meget bra utspill fra deg. Håper at det kommer nok underskrifter.

  Anita Hagerupsen

  Torsdag 05.11.2020
  Nå må galskapen i Skien stoppes.

  Bjørn Hvidsten Jensen

  Torsdag 05.11.2020
  Dette gale prosjektet må stoppes, NÅ! Har vi ikke annet å bruke penger på, så la det vær. Her kan det se ut som noen politikere ønsker seg et monument over seg selv. Vi har hørt utsagn som; "Denne brua vil JEG ha".

  Bjørn Hvidsten Jensen

  Torsdag 05.11.2020
  Dette gale prosjektet må stoppes, NÅ! Har vi ikke annet å bruke penger på, så la det vær. Her kan det se ut som noen politikere ønsker seg et monument over seg selv. Vi har hørt utsagn som; "Denne brua vil JEG ha".

  Morten Jordbakke

  Onsdag 04.11.2020
  Dette er sløsing med penger. Sørg for å få dette stoppet. Det er mange andre prosjekter som haster pga trafikk sikkerhet. Hvis den skal bygges må utbyggerne koste den og forplikte seg til vedlikeholdet

  Tone Annette Engebretsen

  Onsdag 04.11.2020
  La oss få elektrisk ferje isteden

  Eva Helene Erntsen

  Onsdag 04.11.2020
  Støttes fullt og helt. Bedre å bruke belønnings og bypakkemiddlene der hvor de virkelig vil gjøre nytten for seg og ikke på dette prestisjeprisjektet.

  Solveig Christensen

  Onsdag 04.11.2020
  Støtter

  Randi Johanne Andersen

  Onsdag 04.11.2020
  Vi trenger ikke mer bruer!

  Bård Sperrud

  Tirsdag 03.11.2020
  Før man kjøper noe nytt må man ha penger til å ivareta det man har. Dette er tull og sløs med penger. Ivareta det dere har Skien Kommune . Vern Lindrende enhet...

  Knut Egil Strand

  Tirsdag 03.11.2020
  Dette er sløsing med skattebetalerne/ bompengebetalerene sine penger. Sørg for å få dette stoppet.