Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Trygg skolevei i Skovveien uten trikk!

  Oslo
  Trygg skolevei i Skovveien uten trikk!
  Opprettet: 06.11.2020 av David Husum
  Sluttdato for signering: 06.05.2021
  Ruter planlegger, nok en gang, å flytte trikketrasé nr. 19 fra Inkognitogaten til Skovveien. Vi ber om din støtte til å opprettholde Skovveien i original form som en av Oslos vakreste bygater. Signer oppropet og støtt vår sak. En flytting av trikketraseen vil ha katastrofale sikkerhetsfølger for Skovveiens barn, familier og eldre, med høy risiko for ulykker. Trafikkmengden er allerede stor med både busstrasé, privatbilisme, tungtransport og gjennomfartstrafikk samtidig som den er skolevei for hundrevis av barn daglig. Den planlagte kombinasjonen av trikk og sykkelfelt vil dessuten kreve at små barn, eldre og funksjonshemmede må krysse fire felt med forskjellige vikepliktsregler flere ganger daglig. Beboere i nedre del av Frognerveien får etter Ruters planer minst 54 kollektivpasseringer i timen i rushtiden. I rundkjøringen på Solli blir det enda verre: der vil det i rushtiden bli minimum 102 kollektivpasseringer i timen. Ifølge Ruter er den teoretiske kapasiteten allerede sprengt. Resultatet vil bli at busser og trikker stamper i kø. Videre er bebyggelsen i Skovveien vesentlig mindre egnet til å tåle støy og rystelser fra trafikkbelastning enn Inkognitogaten. Bebyggelsen i Skovveien er av eldre dato, og er således mer støyutsatt enn nyere bebyggelse. I tillegg kommer den dårlige fundamenteringen av byggene i Skovveien hvilket innebærer at man er mer utsatt enn for eksempel Inkognitogaten. Dette er allerede merkbart når bussen passerer. Bydelsutvalg Frogner, sameiene i Skovveien, handelsstanden, alle lokale velforeninger samt lokalbefolkningen markerer sterk motstand mot prosjektet. Ikke engang Inkognitogatens beboere ønsker å flytte traseen. Det vises også til Bydelsutvalg Frogners behandling av saken den 8.2.2016 (sak 43/16). Nå er det tredje gang Ruter foreslår trikken flyttet til Skovveien. Forslaget har i Frogner Bydelsutvalg blitt forkastet hver gang. Nå får det være nok, ingen andre enn Ruter vil ha trikk i Skovveien og vi må nok en gang bruke tid og krefter på å kjempe imot. La oss sammen si i fra så sterkt og høylytt at dette blir siste gangen Ruter foreslår trikk i Skovveien. Samlet sett er det slik at de argumenter som finnes for omlegging til Skovveien er nærmest ikke-eksisterende, mens argumentene mot omlegging er overveldende. Skovveien vil utelukkende ha ulemper gjennom tiltaket. Å bruke over 200 millioner kroner på et tiltak som kun ødelegger et bomiljø uten å gi noe nytte er totalt forfeilet. Den gjennomgående observasjonen etter gjennomgang av den massive dokumentasjonen fra Ruter, er den ubalanserte fremstillingen i forslaget. Det er påfallende at nærmest ikke fremkommer 1 eneste motargument i saken. Innsyn i saken her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201602328 https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016035835&fileid=6253916 Vi ber Oslo Bystyre vedta at det ikke skal gå trikk i Skovveien. Gi Skovveien Velforening din støtte ved å signere dette opprotet. Følg denne saken på: https://www.facebook.com/oslosvakrestebygate
  1005 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  19 kommentarer:

  Tore Ax

  Tirsdag 08.12.2020
  La Skovveien være i fred. Det er en nydelig gate. Ikke ødelegg den med mere trafikk.

  Sigrid Vogt Søholt

  Mandag 07.12.2020
  Grunnen til tenkt omlegging av trikken, er fordi de som har bestilt nye trikker, ikke har tatt hensyn nok til høyder og bredder av de nye trikkene. Igjen dårlig planlegging og kommunikasjon! Slik jeg ser det er det, at de nye trikkene gjevt over vil skape merkostnader og dårligere utgangspunkt enn de vi har i dag. Hvis jeg har forstått riktig, vil de nye trikkene ikke kunne greie store svinger. Fortauskanter / nye holdeplasser vil måtte gjøres om fordi de nye trikkene skal ha lavere inngang - bedre for rullestolbrukere som for så vidt er bra. Det blir i tillegg færre sitteplasser på de nye trikkene, og den vil slutte å gå til Jar. Prislappen for dette tullet er ukjent!

  Andreas Diesen

  Lørdag 05.12.2020
  Skovveien er en flott vei med en klassisk historie, og med

  Esben Kr Aamot

  Tirsdag 01.12.2020
  galskapen til Ruter og dette bystyret tar jo aldri slutt

  Malin Andersson

  Tirsdag 01.12.2020
  Vi bor i skovveien med tre små barn og har bodd her siden 2010 og trives godt og synes vi bor på en av de mest vakre steder i dette land. Så fine bygninger og historie som Frogner bringer. Trikk er ikke bare bråkete, uten det er en stor utrygghet for hele familien. Trikk stopper ikke, og er alle foreldres skrekk når barna begynner å gå til skolen selv . Hvorfor i tillegg legge ned en skinne i en utrulig fin og urørt gate når det allerede finnes en skinne som fungerer greit. Eller hvorfor ikke bare bruke andre alternativer som er både gunstig får økonomi og miljø. Nei ikke bruk mer tid på dette, om barnefamilier skal bli værende i byen trenger vi trygghet og dette er ikke å jobbe i den retningen.

  Ola Halvorsen

  Tirsdag 01.12.2020
  Synes denne omleggingen av trikkelinja virker fornuftig

  Hanne U

  Søndag 15.11.2020
  Nei til trikk i en av Oslos vakreste gater. Jeg - i likhet med de fleste andre som bor i gaten - valgte å bo her fordi det IKKE er trikk i gaten. Hvorfor skal en flytte en trikk hit - som ingen som bor her- vil ha her? Man kan argumentere med at trikken skal være et sted, men den har jo allerede en trasè! Innarbeidet, velkjent og historisk. Og for de som har bosatt seg langs den, var trikken kanskje en av årsakene til at de valgte å bosette seg nettopp der? Hvorfor bruke sååå vannvittig mange penger på å flytte en trikketrase når det ikke er nødvendig en gang? Trikke-trafikken sklir ikke lettere i Skovveien enn langs bestående rute, butikkene får problemer, beboerne får støy! I tillegg er Skovveien skolevei for mange barn.Og bottom line; flertallet vil IKKE ha trikk her! Og hvorfor trikk ? Hvis man først skulle legge om ruta, må det også være mulig å legge om transportmiddelet? En elektrisk buss trenger du ikke grave opp hele gata for å kjøre! Stillere og mer fleksibelt er den også. Og en annen fordel; neste gang noen tenker på kammerset og finner ut at transportruten kanskje bør endres nok en gang, koster det ikke skjorta å gjennomføre....

  Ingrid Bull

  Søndag 15.11.2020
  Prosjektet trikk i Skovveien kan verken rettferdiggjøres økonomisk sett, behovsmessig eller trafikksikkerhetsmessig. Skovveien er en hardt belastet gate med busser, biler, sykler, sparkesykler etc. Trikk i tillegg skaper en usikker gate for skolebarn og beboere. Behovet for offentlig transport er allerede dekket. Ikke ødelegg Skovveien med trikken!

  Cecilie Elde

  Lørdag 14.11.2020
  Mot trikk

  A B Thoresen

  Onsdag 11.11.2020
  Det er allerede i løpet av de siste årene investert et betydelig beløp i oppgradering av sportraseen mellom Solli plass og Riddervolds plass. Denne oppgraderingen ble gjort med henvisning til at det skal komme nye trikker i hele Oslo. Hvor lenge skal vi finne oss i at det utføres kostbare arbeider hensiktsløst og til ingen nytte når det er tydelig at etatene ikke snakker sammen før slike prosjekter igangsettes? Hvis ett av argumentene for å flytte trikketraseen slik at den av sikkerhetshensyn ikke passerer statsministerens bolig, undrer jeg meg på om man forventer at terrorister og oppviglere vil komme med trikken?

  claes friis thofte

  Onsdag 11.11.2020
  Kan ikke snart bystyret - påstått valgt av flertallet av Oslos beboere - la oss få fred for ideer og "forbedringer", og la oss få leve som vi har gjordt i hundre år - før dagens ungdomspolitikere fra omegn inntok styret av byen vår - "byen med det store hjertet". Vi vil jo bare få leve der vi bor !

  Sidsel Berg

  Mandag 09.11.2020
  Helt unødvendig med trikk i Skovveien.

  Abdullah Mohammed

  Søndag 08.11.2020
  Tenk på første del av Frognerveien, der vi allerede har buss/ trikk hver 5.minutt i begge retninger. Det blir ekstra ille for oss å ha enda en trikk 4 x per time begge reiseretninger, som vil øke hyppigheten av buss/trikk trafikk totalt til annethvert minutt (36 x buss/ trikk passeringer per time!!!!). Dessuten er det en viktig del av skolevei for hundrevis av barn. Skolen/ Oslo kommune har ikke ressurser for å sikre tryggvei hvorfor det brukes 1200 timer tjeneste frivillig fra foreldre delt på 3 kryss. Skjønner ikke hvorfor Ruter AS sine økonomiske utfordringene overføres de andre, og man ikke bryr seg at hele galskapen berører så mange. Lettest å beholde gamle trikken på 19 trikkrute? I stedet for å ødelegge skovveien? Desom det er en annen agenda: Folk er også like viktige som politikere med like mye behov for å skjermes for støy.

  Abdullah Mohammed

  Søndag 08.11.2020
  Tenk på første del av Frognerveien, der vi allerede har buss/ trikk hver 5.minutt i begge retninger. Det blir ekstra ille for oss å ha enda en trikk 4 x per time begge reiseretninger, som vil øke hyppigheten av buss/trikk trafikk totalt til annethvert minutt (36 x buss/ trikk passeringer per time!!!!). Dessuten er det en viktig del av skolevei for hundrevis av barn. Skolen/ Oslo kommune har ikke ressurser for å sikre tryggvei hvorfor det brukes 1200 timer tjeneste frivillig fra foreldre delt på 3 kryss. Skjønner ikke hvorfor Ruter AS sine økonomiske utfordringene overføres de andre, og man ikke bryr segv at hele galskapen berører så mange. Lettest å beholde gamle trikken på 19 trikkrute? I stedet for å ødelegge skovveien? Folk er like viktige som politikere med like mye behov for å skjermes for støy.

  JanNicolai Aamot

  Søndag 08.11.2020
  Trenger vi i det hele tatt trikken.?! Kostnadene forbundet med flytting av trikketrasseer (feks. Storgaten, Tullinløkka m,fl.) og omlegging av trasseer er langt over mørkerødt i en allerede presset økonomi i Oslo. Når regningen for nye trikker overskrides med xxx antall millioner, sees kostnaden som høyst unødvendig. At Lan mener at antallet brukere av trikken nå vil øke fra 50 millioner til 100 millioner etter at Oslo kommune har investert i nye trikker er jo helt urealistisk. Forstår ikke hvordan disse argumentene tas seriøst. Kostnaden ved å beholde trikken fremfor å erstatte trikkene med feks. Trolley-busser eller El-busser er 10-15 ganger så høy. Fordelen med alle andre typer av kollektivtransport på hjul, er at man slipper kostbare omlegginger.

  Anne Cecilie blakstad

  Lørdag 07.11.2020
  Jeg vil ikke ha trikk i skovveien.

  Alexander Savabini

  Lørdag 07.11.2020
  Helt hårreisende. Skovveien er et av de beste eksemplene vi har på tidens arkitektur. Dette vil skade lokalmiljøet og ødelegge en spesielt verneverdig gate. Er byantikvaren involvert? At man har bestilt trikker uten å tenke over om de greier traseen eller ikke er ingen unnskyldning til å rasere en av Oslos mest ikoniske gater. Det er også grunn til å tro at trikkene kan ta den eksisterende traseen, med små modifikasjoner. Man retter uansett ikke opp en feilbestilling ved å gjøre en ny feil. Her håper jeg vår rett til en transparent og ryddig prosess respekteres og at gis god varsel og tid for alle parter. Ruter har skremmende dårlige argumenter og tilsvarende hastverk. Med en åpen og grundig prosess vil det være opplagt for de fleste at dette må skrinlegges en gang for alle.

  Natalie Haaland

  Fredag 06.11.2020
  I tillegg fra ødeleggelse av gaten og tilhørende næringsliv, er det også meningsløs sløsing med penger - når det finnes trikk allerede i Inkognito gt./Riddervoldsplass. Definitivt NEI til trikk i Skovveien!

  jane kåss

  Fredag 06.11.2020
  vi vil ikke ha trikk i skovveien.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.