Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Krisesentertilbud til voldsutsatte i aktiv rus

  Bergen, Vestland
  Krisesentertilbud til voldsutsatte i aktiv rus
  Opprettet: 07.11.2020 av Vivian Skaten Nesse
  Sluttdato for signering: 07.05.2021
  Vi krever et verdig krisesentertilbud til alle kommunens innbyggere!  Lov om kommunale krisesentertilbud, er i formålsparagrafen tydelig på at formålet er å sikre et godt og helhetlig  krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.  Det står ikke noe sted i lovteksten, «med liten skrift», at dette ikke gjelder kommunens innbyggere som er i aktiv rus. Men det er og har dessverre vært realiteten i flere tiår i Bergen kommune.  Per i dag har Bergen kommune etablert et rådgivningstilbud for kvinner og menn i aktiv rus, kombinert med leiligheter knyttet til kommunen sine tiltak eller boligtilbud for brukere som er i aktiv rus.  Dette tilbudet har i liten grad vært kjent for oss som arbeider innen helse- og omsorg, som ofte er deler av tjenesteapparatet som kommer i kontakt med de voldsutsatte i aktiv rus.  Tilbudet tilfredsstiller ikke det som er normen for krisesentertilbud, at det skal være et trygt botilbud på hemmelig adresse.  Vi mener at tilbudet som er i regi av Bergen kommune per i dag ikke er godt nok, da det ikke tilfredsstiller kombinasjonen av hva § 2 tilsier at krisesentertilbud skal inneholde: a) et krisesenter eller et tilsvarende gratis, helårs og heldøgn, trygt og midlertidig botilbud  b) gratis dagtilbud, og  c) et helårs og heldøgns tilbud der personer nevnt i første ledd kan få råd og veiledning per telefon, og  d) oppfølging i reetableringsfasen Vi vet at de som lever et liv i aktiv rus er sårbare og kan være utsatt for vold både i nære relasjoner og i rusmiljøet. Denne målgruppen trenger virkelig det en på engelsk omtaler som «shelter», et trygt tilfluktsted som tilbyr beskyttelse.  Målgruppen er ofte i kontakt med flere deler av hjelpeapparatet, og det å få støtte til å koordinere kontakten med de ulike delene av tjenesteapparatet er viktig. Vi anser det derfor som avgjørende at målgruppen får tilbud om de ulike delene i § 2, på samme sted; Både trygt midlertidig botilbud, og råd og veiledning på samme fysisk sted, og videre støtte i reetableringsfasen. Vi hadde i forrige valgperiode to møter med ansvarlig byråd for dette feltet, og har i august 2020 hatt møte med ansvarlig byråd i denne perioden, hvor vi har lagt frem denne saken, og understreket behovet for et fullverdig krisesentertilbud til voldsutsatte i Legemiddelassisetert rehabilitering (LAR) og i aktiv rus.  Vi ønsker med denne underskriftskampanjen, å samle nok underskrifter til at saken blir tatt opp i bystyre i Bergen kommune, og vi ønsker med dette initiativet å legge press på kommunen om at det etableres et verdig krisesentertilbud til de som er i aktiv rus, som følger intensjonen og samtlige av paragrafene i Lov om kommunale krisesentertilbud.  Bak denne underskriftskampanjen står Kvinnepolitisk utvalg i FO Vestland og LO Vestland sitt familie- og likestillingspolitiske utvalg. 
  368 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  13 kommentarer:

  Helene Aastveit

  Lørdag 14.11.2020
  Viktig sak, håper mange signerer! ❤️ Selv om problemstillingen virker fjern for mange av oss, så er det å gamble på at urettferdighet og uflaks kun rammer "de andre" et farlig spill. Vi trenger å vite at vi som mennesker blir ivaretatt når vi er på vårt svakeste og er gått tom for alt - unntatt uflaks. Takk til Vivian Skaten Nesse og alle andre som er en stemme for dem som har mistet sin!

  Siri M Paulsen

  Torsdag 12.11.2020
  Signert og delt videre. Uansett livssituasjon så må og bør alle få tilgang og tilbud om helsetilbud hvor en kan få hjelp fra traumatiske opplevelser.

  Inger Aralt

  Onsdag 11.11.2020
  Viktig

  Tone Tvedt

  Tirsdag 10.11.2020
  Signert !

  Agnete Hetleøen

  Mandag 09.11.2020
  Signert

  Edda Troye

  Mandag 09.11.2020
  Viktig sak!

  Patrick Karlsen

  Søndag 08.11.2020
  Viktig sak. Signert og delt.

  Svein Harry Schöttker-Hauge

  Søndag 08.11.2020
  Signért

  Christine Simonsen Jakobsen

  Søndag 08.11.2020
  Signert!

  Ørjan Tufte Berge

  Søndag 08.11.2020
  Signert

  Trine Mandrup

  Lørdag 07.11.2020
  Signert!

  Gerd Helene Irgens

  Lørdag 07.11.2020
  Viktig at vi ivaretar de mest sårbare av våre innbyggere.

  Natalija Djapic Oosterkamp

  Lørdag 07.11.2020
  Signerer dette, mvh Natalija Djapic Oosterkamp