Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Underskriftskampanje for bedre trafikksikkerhet

  Kvæfjord, Troms og Finnmark
  Underskriftskampanje for bedre trafikksikkerhet
  Opprettet: 10.11.2020 av Hilde Öztürk
  Sluttdato for signering: 10.05.2021
  Underskriftskampanje for bedre trafikksikkerhet. Skoleveien ved Borkenes skole må tilpasses de myke trafikanter for å unngå en fremtidig ulykke. Vi mener at det må etableres gang- og sykkelsti på hele strekningen Laskenveien fra småskolen til barnehagen ved Langlia. Dessuten må det være fotgjengerovergang over Laskenveien mellom barnehagen og småskolen samt over Kirkeveien fra Rå VGS til kirkegården. Fotgjengeroverganger bør være godt markerte og belyste. Kvæfjord kommune er en heldig kommune som har både glede av og ansvaret for innbyggere i alle aldersgrupper. Førskolebarn, håpefulle førsteklassinger og andre skolebarn krysser Laskenveien etter en rask sjekk om det er klar bane fra begge kanter, eller kanskje de bare følger på og løper etter en venn som nettopp krysset. Småbarn har ikke den samme livserfaring som oss voksne. Tempoet til beins eller på sykkel er til tider høyt og de handler oftere på impuls. Kanskje de glemmer de skulle bli sittende i bilen og hopper uforsiktig ut av bilen i det en kommer kjørende forbi de parkerte bilene langs veien ved skolen. Langs gaten går også eldre elever på vei til skolen, som ikke enser biler som kjører helt ut i grøfta for å passere hverandre på den smale veien, da de enten er ute i siste liten, har glemt refleks eller har blikket nede i mobilen. Oi ! og der var også en trøtt voksen, trillende med barnevogn, i den krappe svingen i Langlia. Bilisten bråbremser, fordi den så verken barnevogn eller den møtende bilen ovenfra, bak busker og brøytekanten. I de travle timene på morgen og ettermiddag er Laskenveien antagelig den mest trafikkerte veien i Kvæfjord kommune etter fylkesveien? Og sannsynligheten er stor for at nettopp denne strekningen er den veien med flest stressede foreldre som forsøker å sjonglere barn, kjøring, planlegging av dagens aktiviteter på både jobb og på fritid på en og samme tid. Til tross for at strekningen mellom Laskenveien og Langlia har relativt lav hastighet og de fleste vet at dette er skoleveien for en stor andel av kommunens elever, erfarer vi daglig uoversiktlige situasjoner mellom bilister og myke trafikanter. Når Helsehuset åpner, vil trafikken øke betydelig fra alle retninger, også i Bergsveien/Kirkeveien. I tillegg til tiltakene i Laskenveien ønsker vi derfor at det blir anlagt et overgangsfelt i Kirkeveien, mellom Rå vgs. og den lille utkjøringen/parkeringsplassen ved kirkas østende. Skilt som markerer overgangsfeltet er også viktig, spesielt vinterstid. På dette punktet krysser mange elever veien, og det er uoversiktlig for de kjørende. Vi vet at mange elever går ruten via tunet på Rå når de kommer fra Gåra, Strand og omegn, så vi mener det vil være hensiktsmessig å plassere et overgangsfelt der. Foruten mestringsfølelse, finnes det flere gode og veldokumenterte grunner til å gi barna en trygg vei til skolen. Daglig trim øker trivsel og læring samt gir færre kjørende en tryggere skolevei, friske innbyggere og en renere luft. Med dette innbyggerforslaget ønsker vi å gjøre kommune bevisst at det må etableres gang- og sykkelsti på hele strekningen Laskenveien fra småskolen til barnehagen ved Langlia. Dessuten må det være fotgjengerovergang over Laskenveien mellom barnehagen og småskolen samt over Kirkeveien mellom Rå vgs. og den lille utkjøringen/parkeringsplassen ved kirkas østende. Fotgjengeroverganger bør være godt markerte og belyste.
  148 av 57 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  5 kommentarer:

  Alf Eirik Hundstad

  Mandag 30.11.2020
  Parkering av ansatte ved småskolen og eller Borkenes barnehage tillates ikke mellom Villaveien og Bergsveien

  Elisabeth Sareussen

  Mandag 30.11.2020
  Flott Tiltak!

  Elena Godunko

  Onsdag 11.11.2020
  Bra innsats!

  Mona Bente Pettersen

  Onsdag 11.11.2020
  Mona Bente Pettersen

  Maria Storhaug

  Onsdag 11.11.2020
  Maria Storhaug