Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ny barneskole NÅ i Holviga!

  Grimstad, Agder
  Ny barneskole NÅ i Holviga!
  Opprettet: 17.11.2020 av Kine Rannekleiv
  Sluttdato for signering: 17.05.2021
  FAU v/Holviga Barneskole ser med stor bekymring på kommunedirektørens forslag fra 13.november 2020 om at bygging av Holviga barneskole er foreslått utsatt til 2025. Dette er stikk i strid med vedtaket for mindre enn et år tilbake fra kommunestyret desember 2019. Dette er uholdbart, da Holviga Barneskole trengs å utbedres NÅ. Grunner til å bygge Holviga barneskole NÅ • Bygningsmasse er kondemnerbar (grad 3 etter kommunens egen vurdering). Holviga barneskole bærer preg av slit og elde, og er i dårlig teknisk forfatning. Behovet for nye lokaler anses som stort (jmfr rådmannens saksfremlegg). • Skolen med flest antall bygg i kommunen pr nå. Ved økning med brakker blir det totalt 8 bygg som elevene fordeles på ved Holviga barneskole. Dette vil garantert kreve enda flere voksne/ressurser, og det blir mange steder for elever å gjemme seg bort eller ha frie tøyler til ugagn. Mye tid brukes til å flytte seg rundt og på å holde oversikt over et økende antall elever. • Elevtall pr i dag er 400, skolen er bygget for 350 (reelt tall 320). Det medfører ikke riktighet at skolen har 386 elever pr i dag (jmfr rådmannens saksfremlegg). • Holviga er skolekretsen med størst økning i elevtall de neste årene, med 600 nye boliger planlagt innenfor kretsen. Kommunen har allerede sagt ja til all utbygging, da må det følge skoleplasser med på alle trinn. • Toalettsituasjonen er uholdbar. Kvaliteten på toalettene er svært lav, og det er kun 20 toalett fordelt på 400 elever.(inkludert toaletter lånt av ungdomsskolen). Det er fire toalett tilgjengelig for de 50 ansatte. Dette er ikke en barneskole verdig. Vi vet at dovegring forekommer pga dagens dosituasjon, noe som lett kan føre til fysiske og psykiske utfordringer. • Universell utforming er totalt fraværende, hvor kun 2 toalett er tilpasset universell utforming. • Spesialundervisningsrom/grupperom for spesielt sårbare er svært utfordrende, og nesten fraværende. Det er for mange viktig i en skolehverdag å kunne skjermes, ha en liten pause for seg selv, tilpasset opplæring til den enkelte elev og mulighet for undervisning alene eller i mindre grupper hvis behov. • Det mangler egne spesialrom som mat/helse og sløyd (må i dag lånes av ungdomskolen). • Biblioteket er nedlagt for å gi plass til garderobe til en klasse. • Kunst og håndverk undervises i klasserom, og utstyr må dermed flyttes rundt • Musikkrom finnes nå ikke hverken på barneskolen eller ungdomsskolen. Per i dag brukes disse som klasserom til barneskoleelever på begge skolene. • Arbeidsforhold for de ansatte er uverdige og svært dårlige. Noen har arbeidsplasser på toaletter, da det er eneste stedet det nå er plass. • Mange klasserom brukes utover kapasitet den ble bygget for som igjen fører til dårlig inneluft, hodepine, konsentrasjonsproblemer, i noen klasserom er det ikke fysisk kapasitet til flere elever. • Dårlig varmeregulering pga dårlig og gammelt ventilasjonsanlegg • Et godt, funksjonelt skolebygg og gode fysiske rammer vet vi fra forskning gir positive effekter på elevenes psykososiale miljø, også for de voksne. Elevene har krav på et godt psykososialt miljø. • Tverrfaglig samarbeid mellom klasser og trinn i Kunnskapsløftet 2020 blir å svært krevende å gjennomføre med dagens bygningsmasse og begrensningene dette gir. • En utsettelse av bygging i Holviga vil påvirke også ungdomsskolen videre i mange år. Elevtallet vil også øke på ungdomsskolen, eventuelt vil vi oppleve en lekkasje av elever til friskoler. • Bygging av Holviga barneskole nå gir besparelser da man ikke får de samme kostnadene til brakker over lang tid På bakgrunn av dette mener vi Holviga Barneskole MÅ bygges og ferdigstilles som planlagt.
  308 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  31 kommentarer:

  Christian Henriksen

  Onsdag 18.11.2020
  Egentlig burde alle saker også ha ett eget avsnitt som heter "Utsettelse og Avlysning" der slike utspill blir på forhånd analysert. Hvis det er så lett å bare utsette eller avlyse en sak, så bør man også prøve å tette igjen de mulighetene når man vedtar en sak. Dette er jo helt idiotisk.

  Puchea Daria Stefania

  Onsdag 18.11.2020
  Jeg ønsker et større klasserom å egen jente og gutte do Egne garderobeskap med kode eller nøkkel. Vasker som spruter vann vist vi har glemt flaske. Støre leke plass i skogen . Støre garderobe

  William thygesen

  Onsdag 18.11.2020
  Skole skole skole skole skole skole nå skole nå

  Oliver Loftesnes Pettersen

  Onsdag 18.11.2020
  Ønsker en helt egen guttedo og jentedo. Større klasserom med mye plass til 26 barn. Ønsker løse skap i gangene. Kamera i gangene

  Noor Ayman Tabbal

  Onsdag 18.11.2020
  Det jeg skulle skrive var jente do og gutte do

  Norah Hauge Nystad

  Onsdag 18.11.2020
  Vi trenger ny skole! Elevene tør ikke å gå på do, dårlig luft, lite plass. Vi i min klasse har prøvd å si dette lenge! Dere hadde tenkt til å bygge ny skole her men nå vil dere kanskje bygge på Fjære skole først også Holviga i 2024 - 2025. Vi trenger det veldig! Tenkt litt på vi som faktisk ikke tør å gå på do og sånne ting! Vi skal bli tatt godt vare på! Det er veldig skam! Det er jo ikke gøy! Vi trenger forandring og bedre luft og doer. Vi vil at denne skolen skal bli bygd i 2021 ikke i 2024 eller 2025. Vi orker ikke mer nå! Bygg denne i skolen i 2021 som det faktisk var planlagt. Denne skolen er veldig slitt! Vi trenger det virkelig! Vi kunne jo ønske oss ting som kantine og skap, men det jeg vil og trenger er ny skole. Tenk på oss visst vi går rundt med ekkel do, dårlig luft og lite klasserom. Visst vi faktisk får ny skole får vi bedre do, bedre luft og bedre plass! Kom igjen! Bare tenkt litt over det! Jeg tenker at det viktigste er at vi får ny skole ikke at vi får skap, kantine og sånne ting! Kom igjen! Fjære trenger det ikke enda!! Vi trenger det! Grimstad bare tenk over det! Tenk!

  Noor Ayman tabbal

  Onsdag 18.11.2020
  Nye første klassinger har ikke plass. Vi har ikke kunst og håndverk rom, sløyd rom låner vi fra ungdom skolen mat og helse rom har vi ikke . Vi vil ha en hente do og en gutte do ikke at vi skal dele

  Hannah Skaregrøm Nilsen

  Onsdag 18.11.2020
  Jeg håper vi får nye doer på den nye skolen fordi de er så små og slitt. Jeg håper også at det blir større klasserom og flere leker fordi det er ikke nok leker til alle på skolen, fordi nå i Corona så har vi ingen leker på det området vi har. Jeg vil veldig gjerne at vi også får egen sløydsal så vi slepper og gå så langt for og ha sløyd og så håper jeg at vi får egent sy rom og tege rom så vi slepper og bruke klasserommene fordi det blir så trangt når vi er mange. Og så håper jeg vi får større musikk rom og i gangene så håper jeg det blir skap for da kan ingen ødelegge tingene vi har i gangen.

  Helene Tobiassen Kjøsterud

  Onsdag 18.11.2020
  Denne skolen bør bli bygget på nytt. De barna som begynner på skolen neste år fortjener god plass rundt seg.

  Lukas torjussen

  Onsdag 18.11.2020
  Ny skole må bygges

  William thygesen

  Onsdag 18.11.2020
  Ny skole ny skole ny skole ny skole ny skole ny skole men ka jeg pils få en do nå

  Sofie Valbø

  Onsdag 18.11.2020
  Hei, jeg har lyst på jente do og gutte do, kantine, større klasserom, skap med lås. Jeg har lyst på en ny skole fordi det er for liten skole for oss alle sammen som går på den.

  Cornelia Leikvangen pålsdatter

  Onsdag 18.11.2020
  Jeg vil ha lås skap med nøkler. jente do og gutte do. Og Sløyd Hus

  Anne Thuy Duong

  Onsdag 18.11.2020
  NY SKOLE NÅ!

  Matheo Øynes Runar

  Onsdag 18.11.2020
  Større gang

  William thygesen

  Onsdag 18.11.2020
  Kan jeg få en do nå

  Anne Thuy Duong

  Onsdag 18.11.2020
  Please hjelp oss!

  Matheo Øynes Runar

  Onsdag 18.11.2020
  VI MÅ HA NY SKOLE!!!!!!

  William thygesen

  Onsdag 18.11.2020
  Hei

  Alessandra Lakataru

  Onsdag 18.11.2020
  Større leke plass

  Antonette Akiniy Awuor-Skar

  Onsdag 18.11.2020
  Holviga barneskole er helt slitt og ingen liker det så jeg synes at vi burde rive ned skolen og bygge en ny skole. Doene er ekle, noen får kjempe lite klasserom og det er ikke nokk klasserom. Vi burde ha nye doer, et eget skap, kantine og større klasserom.

  Alessandra Lakataru

  Onsdag 18.11.2020
  Hvordan skal skolen se ut?

  Sofie Øksendal

  Onsdag 18.11.2020
  Jeg har gjerne lyst til at vi skal få oss flere doer på den nye skolen.

  Alessandra Lakataru

  Onsdag 18.11.2020
  Vi på Holviga skole vill at skolen blir ferdig bygget i 2021

  Matheo Øynes Runar

  Onsdag 18.11.2020
  Holviga barneskole er veldig slitt.Vi trenger nye leke stativ ny smartbord bredere luft fine doer større klasse rom

  Anne Thuy Duong

  Onsdag 18.11.2020
  Vi på holviga barneskole håper at skolen bygges i 2021!

  Liv Olav

  Onsdag 18.11.2020
  Kjenner de ansatte regelverket, bruker de meldeplikten? Er verneombud aktiv og bruker de hjelpemidler hen kan? Har Arbeidstilsynet gjennomført tilsyn? Kommunen skal ikke kunne komme unna med dette om befolkningen er uenig, men da må man si saklig og tydelig i fra. Forblir vi stille, derimot, kan de komme unna med det meste. Det er slik et demokrati fungerer i praksis, vi har ikke bare mulighet til, men også plikt til å uttale oss ved misnøye! Akkurat som at vi er både berettiget og pliktige til å bidra til kommuneøkonomien.

  Anette Thonhaugen

  Onsdag 18.11.2020
  Det var akkurat dette jeg forsøkte å si for et par år siden. Både i avisinnlegg og informasjon på foreldremøter i alle klassene. Da var det flere som mente jeg overdrev og tok for hardt i. Jeg ser nå at jeg burde brukt enda hardere skyts. Det er en stor skam for Grimstad kommune at ikke våre barn og unge tas bedre var på. Pengebruken i kommunen er under enhver kritikk når det er barna som lider. De som bestemmer skulle prøvd å ha et par arbeidsuker både som lærer og elev på Holviga skole. INGEN voksne på andre arbeidsplasser hadde godtatt dette fysiske arbeidsmiljøet. Hvor blir det egentlig av arbeidstilsynet? Dette må da være enormt mange brudd på HMSregler både for lærerne og elevene?

  Una mykland Gogstad

  Onsdag 18.11.2020
  Byg ny skole på holviga vi har små klasserom ikke så bra luft og det er for liten plass i gangen så pils byg ny skole takk hvis dere gjør det

  Marie briseid

  Onsdag 18.11.2020
  Hei! Vi på Holviga Barneskole har veldig lyst til å få en ny skole i 2021

  Gudjon Tor Magnusson

  Onsdag 18.11.2020
  Vi på holvika barneskole vil at skolen blir bygget i 2021 som det ble først planlagt.