Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Behold skolesekretærene på hver skole!

  Larvik, Vestfold og Telemark
  Behold skolesekretærene på hver skole!
  Opprettet: 22.11.2020 av Linda Høyer
  Sluttdato for signering: 22.05.2021
  Behold skolesekretærene på hver skole! I Larvik har kommunens politikere endret arbeidsinstruksen til skolesekretærene betraktelig. De har redusert tiden sekretærene har på hver skole, samtidig som arbeidsoppgavene har blitt flere. Skolene har stengt kontor flere dager i uken og dette er svært uheldig for elever, foreldre, ansatte og ledere på skolene. Skolene har stort behov for å ha sekretærer som er fysisk til stede. Skolesekretæren er limet i skolesamfunnet og skolens ansikt utad. De tar imot elever og besøkende, ringer hjem hvis elever ikke kommer på skolen, setter på et plaster hvis det er behov for det og kontakter foresatte hvis en elev blir syk og må hjem. Det er viktig at elever som har behov for det blir tatt vare på og får den hjelpen de trenger der og da. Skolene har sjelden andre som er tilgjengelig til å utføre disse oppgavene i løpet av skoledagen. Skolesekretærene kjenner elever, lærere og familier og gjør en viktig jobb hver eneste dag! De vet hvor ting er og sørger for at nødvendig materiell er på plass. De avlaster og legger til rette, så andre kan konsentrere seg om sine oppgaver. Her er noen av oppgavene skolesekretærene har i dag: • Skolens «resepsjon». • Bistå elever ved behov. • Bistå foreldre som kontakter skolen. • Ringe foresatte og følge opp ved fravær. • Være skolens sentralbord. • Ulike regnskapsoppgaver. • Holde orden på arbeidsavtaler. • Håndtere timelister, skyssordninger, fraværsoversikt, permisjonssøknader, henvisninger, inn- og utmeldinger, søknader om hjelpemidler, ulike former for bekreftelser og samtykker etc. • Bistå elever, foreldre og ansatte i utfylling av søknader, skjemaer mm. • Oppmelding til nasjonale prøver og holde orden på karakterer. • Bestille, ta imot, rydde og ha oversikt over skolemateriell, smittevernutstyr, kontorutstyr mm. • Fordele post og beskjeder på skolen. Noen av disse oppgavene kan gjøres uten at man er fysisk til stede, mens flere av dem vil bli en stor utfordring. Spesielt oppgavene knyttet mot omsorg, daglig drift og service. Hvem skal ta imot eleven som blir syke midt i timen? Hvem skal ta telefonen og viderebringe beskjeder? Skal læreren forlate klassen i mattetimen, eller skal rektor avbryte møtet med PPT? Hva med besøkende eller varelevering? Skal de vente til timen er over? Under koronapandemien har trykket på skolesekretærene og lærerne blitt enda større og da velger politikerne å redusere tilstedeværelsen til skolesekretærene! Dette henger ikke på greip og vi må gjøre noe før det er for sent. Dette skal være en "prøveordning" frem til nyttår og vi må se til at det ikke blir en permanent ordning! Vi ønsker og oppfordrer til at saken blir tatt opp på nytt og at stillingene til skolesekretærene på hver skole i Larvik opprettholdes. Skolesekretærene er viktige for at skolesamfunnet skal fungere godt for elever, foreldre, ansatte og ledere. Vi ber om at denne tjenesten ikke sentraliseres og digitaliseres, og at sekretærene fremdeles kan være fysisk til stede og fortsette å yte de viktige tjenestene de gjør i dag.
  836 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  10 kommentarer:

  Alf Kleven Enger

  Torsdag 10.12.2020
  ..

  Inger Kristine Rudskjær

  Tirsdag 01.12.2020
  Behold skolesekretærene på hver skole ! De er viktige !

  Eva Guii-Larsen

  Mandag 30.11.2020
  Skolesekretærene må bli på skolen sin! Det er helt avgjørende for at alle de andre på skolen skal kunne gjøre en god jobb. De gjør oss bedre! Som snart avgått rektor har jeg samarbeidet nært med flere sekretærer og jeg vet at jeg har gjort en bedre jobb takket være dem.

  Ewa Kalicka

  Søndag 29.11.2020
  Behold skolesekretærene ved hver skole!

  Anne Nordfjellmark Norløff

  Lørdag 28.11.2020
  Sekretærer og resepsjonisten er de første som møter folk som kommer. De er ansiktet utad og blir mange ganger en som ansatte og elever forteller fortrolige personlige ting. Jobbet selv i resepsjonen på Sykehuset i Larvik i 25 år. Opplevde mye og har bevart mange fortrolige samtaler og hjelpt flere i tøffe situasjoner. Dette er nok noe en skolesekretær opplever også. Skolesekretærene er like viktige som de som jobber i resepsjonen på Servicekontoret til kommunen.

  Paul Gjetrang

  Fredag 27.11.2020
  Skolesekretærene gjør en viktig jobb og trenges. Lærerne har allerede nok oppgaver. Bygg opp skolen ikke ned.

  Beate Edlund

  Fredag 27.11.2020
  Behold skolesekretærene. De er i tillegg til være sekretærer også en trygghet for mange barn på skolene!!!

  Maria Gjerken

  Tirsdag 24.11.2020
  Behold skolesekretærene ved hver skole!

  Jan Ivar

  Søndag 22.11.2020
  Jeg er overbevist om at disse har en viktig funksjon som virker inn i hele virkemiddelapparatet og må beholdes. Her er det ikke snakk om hva vi har råd til, men prioriteringer. Nå bør skolen være blant de prioriterte.

  Ann Kristin Heimstad

  Søndag 22.11.2020
  .