1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Kulturhistorisk hage i Strangehagen på Nordnes

  Bergen, Vestland
  Kulturhistorisk hage i Strangehagen på Nordnes
  Opprettet: 08.12.2020 av Wenche Budal
  Sluttdato for signering: 08.06.2021
  Bakgrunn Det er tidligere fremmet et privat planforslag  for gnr. 165 bnr. 637, Strangehagen 13 i Bergenhus Bydel. Forslagsstiller ønsker å bygge flere boliger på den aktuelle tomten.  Dette er en kommunal festetomt som i dag fremstår som en  dårlig vedlikeholdt hage. Bergen kommune ved Plan- og bygningsetaten har tidligere  stoppet planinitiativet om boliger på tomten. Etaten slår fast at "hagen er å regne som bevaringsverdig del av  et kulturmiljø, og bør ut fra dette ikke bebygges". Saken er kontroversiell og har vært på flere runder i det kommunale  systemet. Status nå er at planprosess er annonsert og frist for  merknader er satt til 8. januar 2021. Hagen i Strangehagen er kanskje den eneste hagen av  en viss størrelse som er igjen på Nordnes. Historiske kart viser at dette området ikke har vært bebygget før. Nabolagsinitiativet «Ja til hage i Strangehagen» ønsker å ta vare på  bydelens grøntareal som er omgrenset av sjø. Vi ønsker å videreføre en  kulturhistorisk arv, og gi mulighet for en reell opplevelse av byens historie. Vi ønsker å skape en ny offentlig møteplass til berikelse  for alle uavhengig av alder eller funksjonsnivå. En hage vil bidra til å  fremme helse, trivsel og være et rom for felles glede og rekreasjon.  Bevaring av hagen kan bli et ekte forbildeprosjekt. Vi fremmer med dette et innbyggerforslag om at Bergen kommune  overtar festetomten for å sikre historiske, kulturelle og grønne verdier.  I stedet for boliger etableres det en kommunal og offentlig hage på tomten. Vedlagt bilde/tegning viser hvordan en slik hage kan se ut. Mvh naboer Wenche Kristin Budal Michael Østblom Viktor Pahr Solfrid Pahr Lene Pahr Remi Pahr Sandra Pahr Janne Fossheim Lønne Claus Lønne Petter Kaurel Berit Gimnes Kaurel Amund Nordland Greta Gramstad Ole Klemsdal Kristin Bergitte Hauge
  445 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  9 kommentarer:

  Cecilie Hamre

  Tirsdag 25.05.2021
  Støtter opp om flere grønne lunger i Bergen by!

  Jon Helge Vølstad

  Torsdag 17.12.2020
  I siste år så har Bergen kommune bygd ut (såkalt midlertidige) barnehager i Nygårdsparken, og på Høyden, på bekostning av grøntområder i byen. Vi må se 50 år fram i tid, og håpe på flere folk i sentrum, og derfor er det spesielt viktig å sikre de svært få grøntområdene i Bergenhus.

  Irene Hamre

  Mandag 14.12.2020
  Jeg støtter saken. Trenger de grønne lungene i sentrum.

  Jan Askeland

  Fredag 11.12.2020
  Støtter opp om forslaget om å beholde hagen, ikke så mange grønne lunger igjen, så vi trenger de som er igjen

  Britt moe blåsternæs

  Fredag 11.12.2020
  Ser det som svært viktig at grønne lunger ivaretas i byen vår, og at initiativ for å bevare og gjøre attraktiv hagen er viktig for befolkningen.

  Irene Smørdal

  Torsdag 10.12.2020
  Støtter opp om flere grønne lunger i Bergen by!

  Sondre Båtstrand

  Torsdag 10.12.2020
  Vi trenger å ta vare på alle de grønne lungene i sentrum!

  Nina E Hjorth

  Onsdag 09.12.2020
  Fortetting må ikke gå på bekostning av de få grønne fellesområder som står igjen i byen vår! Foreslår at hagen restaureres som et felles innbyggerprosjekt, eller at det lages en kjøkkenhage. Kontakt gjerne bybonden for tips og råd.

  Kristin Hermansen

  Onsdag 09.12.2020
  Ja til flere grønne områder!!