Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Togstasjon for Gjøvikbanen på Ensjø

  Oslo
  Togstasjon for Gjøvikbanen på Ensjø
  Opprettet: 12.01.2021 av Anders Horn
  Sluttdato for signering: 12.07.2021
  Ensjøområdet er i rivende utvikling, med omfattende bygging av nye boliger. Dette øker presset på kollektivtrafikken. Tusenvis av mennesker vil få Ensjø som sitt kollektivknutepunkt. Mange vil ha glede og nytte av å lett kunne komme seg til Marka. Derfor bør Oslo Kommune ta initiativ overfor staten og Jernbaneverket for å sikre at det etableres en togstasjon for Gjøvikbanen på Ensjø, med overgangsmulighet til t-banen. Dermed blir Gjøvikbanen også lettere tilgjengelig for kollektivreisende fra andre deler av byen. Dette oppropet tar ikke stilling til andre evt. endringer i stoppmønsteret på Gjøvikbanen som følge av en ny stasjon på Ensjø.
  509 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  18 kommentarer:

  Sigurd Syrdal Aanderaa

  Fredag 15.01.2021
  Godt forslag, vil også gi mye bedre forbindelse mellom stasjonene oppover langs banen og mange av arbeidsplassene øst i Oslo

  Andreas Olsen

  Torsdag 14.01.2021
  Godt forslag

  Helge Prøsch

  Torsdag 14.01.2021
  Flott initiativ Anders Horn. Stasjon på Ensjø ved Kampen Hageby ble lovet av Oslo Ap og daværende NSB i forbindelse med utbyggingen av Jordal Terrasse og Kampen Hageby, på 1990-tallet, etter diskusjoner om ny stasjon helt fra 1980-tallet. NSB gikk tilbake på løftet noen år senere med vag begrunnelse rundt kurvatur på skinnene og kort stopplengde for lengre togsett. Men ALLE tog på Gjøvikbanen behøver ikke å stoppe der .... .

  Rakel Melvær Berge

  Onsdag 13.01.2021
  Ønsker stopp på Gjøvikbanen på Ensjø!

  Lucia Koxvold

  Onsdag 13.01.2021
  Jatakk, begge deler! Vil ikke miste tilgang på stasjonen på Tøyen men ser at det ville vært nyttig med en på Ensjø også.

  Askild Hagen

  Onsdag 13.01.2021
  Bra forslag

  Eva Linnerud

  Onsdag 13.01.2021
  Støttes!

  Bob Sandvid.

  Tirsdag 12.01.2021
  En mye mer logisk plassering en Tøyen stasjon. alle slags offentlig forbindelser, i alle retninger. Antagelig alt for fornuftig for de offentlig. Bob Sandvid.

  Katja Houge odegard

  Tirsdag 12.01.2021
  Hvor skulle denne ligge? Er vel ikke mye plass igjen etter Ensjø torg og boligbyggingen rundt.

  Petter Bruce

  Tirsdag 12.01.2021
  Støttes!

  Nils Arne Øygarden

  Tirsdag 12.01.2021
  Bra initiativ!

  Per Kristian Hansen

  Tirsdag 12.01.2021
  Dette er en veldig god og gjennomførbar idė. Har vært snakket om i hvert fall siden 80-tallet da jeg begynte å følge med. Nå er det på tide.

  Siw Aduvill

  Tirsdag 12.01.2021
  Gode alternativ til biltrafikk er sykt viktig

  Nikolai Hegelstad

  Tirsdag 12.01.2021
  Dette forslaget støttes fullt ut. Per dags dato er det vanskelig å komme seg ut i marka uten bil.

  Therese Hongrø

  Tirsdag 12.01.2021
  Et utrolig bra forslag, som støttes fullt ut!

  Åsne Dahl Torp

  Tirsdag 12.01.2021
  Ønsker stopp på Gjøvikbanen på Ensjø!

  Hege Stensrud Høsøien

  Tirsdag 12.01.2021
  Støtter dette initiativet. Marka vil bli mye mer tilgjengelig for mange flere og bydelen få mer igjen for støyen fra togtrafikken de lever med. Det bør utredes om traseen kan gå under Vålerengaparken.

  Marte Johannesson

  Tirsdag 12.01.2021
  Ønsker stopp på Gjøvikbanen på Ensjø