Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Prioritering av FV51 Mausethvegen (øverkvern-Fosssum Bru)

  Ringsaker, Innlandet
  Prioritering av FV51 Mausethvegen (øverkvern-Fosssum Bru)
  Opprettet: 18.01.2021 av Jørgen Linkas
  Sluttdato for signering: 18.07.2021
  Mausetvegen er en fylkesveg med 60 sone, det er mye tungtrafikk og generelt MYE trafikk. På vinterstid er vegen smal med høye brøytekanter. Det er ikke plass til 2 møtende biler pluss en fotgjenger langs vegen. Gang og sykkelsti vil også bidra til tryggere holdeplass for barn/unge som tar buss til skolen. Vegen er utrygg for små barn som ikke kan forventes å klare å reagere med å kaste seg i grøften dersom to møtende biler ikke klarer å stanse tidsnok på glatt føre. Svingen forbi Øverkvern er krapp og uoversiktelig. Det har vært svært mange nesten-ulykker der. Det er VIKTIG å prioritere gangveg i Mausetvegen, da dette er en veg som ikke har noen alternativ trygg adkomst mot sentrum og skoler for skolebarn og barn/unge, eller til aktiviteter, og fordi Mausetvegen er svært trafikkfarlig for gående og syklende. Med utbyggingen av Øverkvern og etableringen av tursti langs Brumunda fra Sveum til Fossum Bru, ser vi et endret bruksmønster av vegen. Det er svært mange turgåere som ønsker å gå en «runde», hvilket innebærer opp eller ned Mausetvegen. Det ligger inne en 5. prioritering for at det skal etableres en gang og sykkelsti langs mausetveien opp til fosssum bru, denne saken er opprettet for at lokal politikerne skal åpne øynene for at dette behovet er stort. Utbygging av gang og sykkelsti vil bidra til god, trygg skolevei, samt bidra til at området blir mer lukrativt for småbarnsfamilier.

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.