Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bevar nærskolene

  Sandefjord, Vestfold og Telemark
  Bevar nærskolene
  Opprettet: 24.01.2021 av Ruth Moen
  Sluttdato for signering: 01.03.2021
  På Vesterøya har vi tre flotte, velfungerende og mellomstore barneskoler. Her fanges alle barna opp, og små og store problemer blir synlige. Barna har rik tilgang på sunne uteområder, og de fleste kan komme seg til skolen ved å gå eller sykle. Nærmiljøet deltar aktivt for å bidra til et godt læringsmiljø. Det samsvarer med lærerplanens overordnede mål -elevenes beste. Sandefjord kommune ønsker å legge ned disse flotte skolene til fordel for en stor skole. Motivasjonen rundt dette virker å være økonomisk. Prosessen har vært lite synlig og forhastet. Trenger vi flere barnehageplasser, bygg en barnehage! Bevar det lille vi har av jordbruk og skogområder vi har igjen i øya. La barna få beholde sin trygge skolevei, trafikken er utfordrende nok fra før. Lærere trenger ikke å være samlokalisert for å dele ressurser og kunnskap. Er det noe Covid-19 har vist oss så er det hvor enkelt det er å dele. Store skoler skaper grupperinger og ikke fellesskap. De kan skape muligheter for de sterke, men fanger ikke opp de som trenger det. Politikerne ønsker å gjøre Sandefjord attraktivt. Store skoler og trafikkork er ikke svaret på dette. Heller nære og oversiktlige forhold, vakker natur og landet beste skoler. Vi ber om at politikerne i Sandefjord vurderer skolesammenslåing på nytt. Der er velgere fra alle partier som er imot dette. Lytt til alle. Bevar de gode skolene vi har i Sandefjord. Sandefjord trenger ikke tenke stort på alle områder. Tenk nært! Denne saken har vært opprettet en gang allerede, men den måtte lukkes for å sendes inn til høringen om skolesammenslåing 27.01.21. Vi oppretter en ny sak for at flere skal ha mulighet til å signere.
  472 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  6 kommentarer:

  Marit Knoph

  Lørdag 06.02.2021
  Storskole kan være ok for å få et større mangfold, men jeg tror, uten tvil at barna har større sjans for å bli sett og ivaretatt med mindre enheter. Med nærskole kan de fleste gå til skolen, mens bilen vil overta ved større avstand til en storskole. Jeg er også redd det blir enda mer byråkratisk administrasjon og styring med en storskole. Bevar skolene i nærmiljøet!

  Camilla Andersen

  Onsdag 03.02.2021
  Nei takk til å legge ned disse 3 «småskolene». Barna trenger disse miljøene, disse trygge skoleveiene, mulighetene for å bli sett. Hilsen en mor til ett barn på en av skolene, samt jeg jobber selv på en (annen) skole og vet hvor viktig disse skolemiljøene er for barna våre.

  Tove Merethe Johansen

  Onsdag 03.02.2021
  Full støtte fra meg! Dette skulle vært gjort for lenge siden, men ikke tro det blir tatt hensyn til hverken barn eller foreldre dessverre. Det er ikke noe som betyr så mye lenger, noe annet som derimot styrer er økomi og byens politikere sin vilje. Dette gikk vi til valgkamp på i 2019. Sammenslåinger er vi i mot, uansett om det gjelder skole,kommune og fylker. Dette er bevist ikke fungerer. Det er er så mye negativt ved sammenslåinger. Barn som ikke ønsker å gå på skolen pga mistrivsel får høre de har skolevegring. Ikke rart når de voksne overser og "glatter" over problemene de er utsatt for av andre elever i skolehverdagen. Dette blir ikke bedre av sammenslåinger. De unnskylder seg med å si at de har spurt barna/elevene, og de gleder seg. Klart de gjør, for barn forstår ikke konsekvenser i alle situasjoner og barn er lojale, så de positive svarene er ikke overraskende.

  Bernt Horvik

  Tirsdag 02.02.2021
  Håper at barna kan gå på mindre skoler i sitt nærområde.

  Bente Lillebuen

  Søndag 24.01.2021
  Støtter mindre skoler -istedenfor en storskole

  Mette Lundby

  Søndag 24.01.2021
  Sandefjord kommune heist seil på en båt som ennå ligger på land. Før skolestruktur er diskutert på bakgrunn av kommunens egen kommuneplan 2019-2031 (bærekraftsmålene og folkehelseoversikten) i lovpålagte beslutningsprosesser, har barn og lærere vært involvert i å lage visjonsbok til storskolen på Vesterøya. Det har altså ikke foregått noen planprosess om valg av skolestruktur i gamle Sandefjord kommune, og da er det bemerkelsesverdig, for ikke å si udemokratisk å kjøre på som om valget faller på en stor skole til erstatning for tre nærskoler!

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.