1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Tryggere skolevei Blindheim - Flisnes

  Møre og Romsdal
  Tryggere skolevei Blindheim - Flisnes
  Opprettet: 27.01.2021 av Ingrid Kvam Steinshamn
  Sluttdato for signering: 27.03.2021
  Nå er det nok. Noen må tale barnas sak. For kun småpenger kan barna få tryggere skoleveg og forhindre daglige nestenulykker og mange trafikkuhell. Vi kan ikke vente på Stortinget skal behandle Bypakken i 2021 for kanskje å oppdage at Fv 60 blir utsatt. I et åpent brev til Fylkesvegsjef og Ålesund kommune har foreldreutvalgene utarbeidet konkrete rimelige tiltak som kan være svært effektive. Er du enig i at barna skal få tryggere skolevei? Er du enig i at det skal bli bedre opplyste gangfelt? Er du enig i å få hastighetmålere, "Din hastighet er:" "Skoleveg"-skilt på adkomstveier mellom Blindheim og Flisnes? Er du enig i å få bedret sikt i kryss langs Fv 60? Er du enig i å få fleksibel fartsgrense på Fv 60, tilpasset barnas start og slutt på barnehage og skole? Er du enig i at Eikenosvågvegen til sykkelsti i Hjelledalen blir sperret for biltrafikk for å sikre fotgjengere og syklister? Vi trenger 300 underskrifter for å få politisk behandling for å sikre strakstiltak for trafikksikkerhet blir behandlet i kommunestyret og samferdsel komite i fylkestinget. Hjelp oss å trygge barnas vei til og fra skole og barnehager. VIS DIN STØTTE og SIGNER OPPROPET
  549 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.