Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Samferdsel Dønna/Regional transportplan

  Dønna, Nordland
  Samferdsel Dønna/Regional transportplan
  Opprettet: 28.01.2021 av Elisabeth Bomo
  Sluttdato for signering: 28.07.2021
  Gode samferdselsløsninger er en viktig sak for Dønna kommune. Enten vi er pendlere, næringsdrivende, ferie- eller fritidsreisende fra Dønna/Løkta til Sandnessjøen eller til Herøy, er vi avhengige av ferger med høy frekvens og god vei (fylkesvei 828). Utbedring av veien mellom Dønna og Herøy er viktig for å øke trafikkgrunnlaget og dermed frekvensen på fergeavgangene. Kommunen diskuterer i disse dager både kortsiktige og langsiktige løsninger for å optimalisere samferdselsløsninger for Dønna. For å bedre situasjonen på kort sikt, er det av avgjørende betydning å ruste opp fylkesvei 828. Penger som var bevilget til dette formålet (140 millioner kroner) er nå overført fra veiutbedring til ny bru over Herøysundet. Flertallet i Dønna formannskap vedtok på sitt siste møte å sette utbedring av fylkesvei 828 langt ned på sin liste. Initiativtakerne til dette oppropet tviler sterkt på at dette er i samsvar med ønsket til befolkninga på Dønna. Politikerne er valgt for å ivareta innbyggernes interesser. I forkant av kommunestyremøtet 23. februar der representantene skal diskutere og prioritere ønskene innen samferdsel, ønsker vi derfor at politikerne skal få vite hva innbyggerne i Dønna mener om hva som bør være første steg for å bedre samferdselen for Dønnas befolkning og tilreisende. Underskriverne på dette innbyggerinitiativet mener at det viktigste første steg i ei framtidig rask bedring av samferdselstilbudet i Dønna er ei utbedring av fylkesvei 828 mellom Dønna og Herøy med påfølgende utbygging av fergeleiet på Bjørn. Dønna kommunestyre må behandle Regional Transportplan og gjøre ei tydelig prioritering og sette opprusting av vei og fergekai som Dønnas førsteprioritet i innspill til Helgeland regionråd og Nordland fylkeskommune.
  373 av 27 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  8 kommentarer:

  Elisabeth Bomo

  Tirsdag 16.02.2021
  Enig i at dette er en sak som berører flere enn bare dønnværinger. Bakgrunnen for at det ikke er ei liste med åpen signering er at innbyggerinitiativet er en formelt akseptert mulighet for innbyggerne i en kommune til å fremme en sak for kommunestyret. Forutsetningen er at man må ha bostedadresse i kommunen. Flott at dere er engasjert i saken! Ordføreren i Alstahaug støtter for øvrig prosjektet, så kanaliser gjerne engasjementet dit.

  Svein Terje Olsen

  Tirsdag 16.02.2021
  Det er helt bak mål å ødelegge de fine øyene med ei steinfylling fra Herøy. Mye bedre å ruste opp veien som allerede går der. Vil gjerne skrive under, savner åpen signering.

  Cathrine Egeness

  Tirsdag 16.02.2021
  Enig at det burde være åpne signering; dette er en sak som angår befolkningen i flere kommuner! En forferdelig ide å ødelegge de nydelige øyene i Lauvøysundet med en vei! Utbedre og forkort den veien som er.

  Dag Lasse Sarassen

  Mandag 15.02.2021
  Bør være åpen signering. Ikke bare dem som bor i kommunen eller fylke..

  Roar Huva Solbakken

  Mandag 01.02.2021
  Formannskapet må reversere vedtaket fra forrige møte og kommunestyret må vedta at store deler av pengene (de 140 mill NOK) prioriteres for bruk til å utbedre fergekaia på Bjørn. Vi trenger først og fremst en frekvent og rask fergeforbindelse mellom Bjørn og Sandnessjøen.

  Anne-Lise Langøy

  Mandag 01.02.2021
  Flere ferjeavganger Bjørn-Ssjøen - direkte -først og fremst. De må gjerne utbedre ferjeleiet på Bjørn.

  Amanda Skaga

  Mandag 01.02.2021
  Dersom det settes inn 2 ferger, en for dønna og en for løkta. Så får vi flere fergeavganger! Problemet er vel ikke at det ikke er fastlandsforbindelse(for min del), men problemet er for lite fergeavganger og tidspunktene som nå har blitt. F.eks.. siste ferge på en lørdagskveld, går i åtte-tiden fra dønna (og herøy) Det er jo spesielt denne dagen vi ønsker sene avganger.

  Lillian Olsen

  Lørdag 30.01.2021
  Vil ha oftere ferger fra Dønna - Sandnessjøen, uten og må innom Løkta først!