Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Dobbeltspor gjennom Moss må utredes på nytt!

  Moss, Viken
  Dobbeltspor gjennom Moss må utredes på nytt!
  Opprettet: 07.02.2021 av Pia Eva Irene Reier
  Sluttdato for signering: 07.08.2021
  Dobbeltspor gjennom Moss må utredes på nytt! Dersom 300 skriver under, må saken tas opp i Kommunestyret. Mange har stilt seg spørrende til plasseringen av ny stasjon i kvikkleira på Moss havn. Rettssaken mellom BBM og Staten i 2020, viste at det er Moss kommune som har ansvaret for en adekvat ROS (risiko og sårbarhets) analyse og for å følge opp innbyggernes sikkerhet. Kommunen hevder at sikkerhet og helse kommer først, men har kun forlangt utredning av alternativer gjennom svært vanskelige grunnforhold ved Moss havn. Dette gjelder både alternativene som ble utredet i 1993 og senere forsøk på forbedring av alternativet som scoret dårligst i 1993. Kommunen og BaneNOR underslo at det fantes flere sikrere og bedre alternativer, med stasjon på Verket eller Myra og trasé i tunnel direkte til Såstad.   Rett etter reguleringsvedtaket i 2017 spleiset innbyggerne i Moss på et traséforslag utenom Moss havn. Forslaget fra Norsk Bane viste at en stasjon på Myra og tunnel direkte til Såstad var et klart bedre alternativ som unngikk kvikkleirefeltet og behøvde ikke å rive mer enn seks hus. Kommunen nektet å kvalitetssikre dette, til tross for et innbyggerinitiativ med 1300 underskrifter.  Nå må både lokalpolitikere og stortingspolitikere reagere. Dersom politikerne våre ønsker å få bedre løsninger gjennom Moss, må de vise handlekraft. De må kreve øyeblikkelig stans av dobbeltsporarbeidene. Pågående arbeid i området med «uhyre krevende grunnforhold» og fare for kvikkleireskred stenger for fremtidig rv19 og fører til at hovedfartsvei - Fjordveien - må stenges i flere år.  Skal vi finne oss i dette? Vi mener nei. Moss trenger en trygg og effektiv jernbanetrasé som ikke stenger for Rv19! Norge trenger en bedre og mer fremtidsrettet trasé som tilfredsstiller både dagens og fremtidens krav, samtidig som Moss trenger en attraktiv utnyttelse av sjøsiden uten jernbaneskinner i strandsonen. Mye av arbeidet som er utført, kan brukes. Stabiliseringsarbeid og rapporten er en fordel for Moss. Utred alternativ jernbanetrasé nå!   Jeg er enig og undertegner!
  1006 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  29 kommentarer:

  Espen Franck-Nielsen

  Torsdag 04.03.2021
  Tidlig i 1990-årene var et av alternativene å utvide den nåværende traseen og utvide stasjonen. Det ga reduserte muligheter for byutvikling, men i ettertid lurer jeg på om det hadde vært det billigste og kanskje beste alternativet. Man visste allerede da at grunnforholdene i Moss ikke er de beste, og man burde ha visst at anlegg av tunnel kan bli svært kostbart hvis grunnforholdene er dårlige.

  Bjørn Erik Bjurstrøm

  Tirsdag 02.03.2021
  Det skulle vært utredet alternativer allerede på 90-tallet. «Alle» i Moss var klar over leira, men ingen ansvarlige ville lytte før det raste et par ganger på Refsnes. Enda mer lydhøre ble de etter Gjerdrum-katastrofen. Men ingen våger å snu.

  Kåre Holter

  Søndag 28.02.2021
  Hvis det er slik at oppdaging av mer kvikkleire gjør det vanskelig for Bane Nor å tilfredsstille kravene fra NVE om sikring av kvikkleire i skrått terreng, blir det helt feil at Moss Kommune, som ikke innehar nok kompetanse om dette, skal bære noe som helst ansvar ved eventuelt å godta avvik fra kravene! Kravene fra NVE må tilfredsstilles og hele ansvaret må ligge hos Bane Nor!

  Ingvild Ranvik

  Onsdag 24.02.2021
  Støtter saken fult ut.

  Arnt Erik olsen

  Tirsdag 23.02.2021
  Kommunenen bør lytte til folket Moss skal være et trykt sted å bo

  Harriet Aksetøy Clements

  Fredag 19.02.2021
  Jeg signer gjerne denne saken

  Ivar Borge Johansen

  Torsdag 18.02.2021
  støtter forslaget

  Oddvar Severinsen

  Onsdag 17.02.2021
  Det nærmer seg Stortingsvalg. Det partiet som går inn for ny utredning av dobbeltsporet gjennom Moss får min stemme.

  Wenche Anita Kiserud

  Onsdag 17.02.2021
  Signerer

  Bjørn Ørnulf Kiserud

  Onsdag 17.02.2021
  Signerer

  Arne Ingar Enge

  Tirsdag 16.02.2021
  Hvem har ikke vist det var dårlige grunnforhold i moss tror det har kommet mange advaarsler kan ikke signere da vi flyttet fra område før oppstart

  Merethe Songli

  Tirsdag 16.02.2021
  .

  Tom Helgesen

  Søndag 14.02.2021
  Dette er det minste vi kan gjøre all fine folka - kanskje kan vi bidra til bevegelse - i riktig retning ... Heia hele BBM med superdyktige Jonathan i spissen !

  Bjørn Frølandshagen

  Tirsdag 09.02.2021
  En dårlig jernbaneløsning, som i tillegg hindrer trafikkavvikling for RV19, kan ikke bygges hvis ikke folk kan bo i området og føle seg 100% trygge. Ikke heller skal man bruke milliard på milliard for å søke å sørge for den sikkerheten. Ikke bare blir det for dyrt. Men det betyr egentlig at det aldri blir trygt nok.

  Birgitte Bruaset

  Tirsdag 09.02.2021
  Tenk dere godt om

  Vibeke Nilsen

  Tirsdag 09.02.2021
  Det går alltid å ombestemme seg. Det skal man alltid gjøre der risikoen for liv og helse er så forutsigbar. Situasjonen i seg selv i Moss er så uvirkelig. Bystyret, politikerne kan ikke skjønne sitt moralske ansvar. Når det er sagt. Hva ville skjedd med sittende politikere om et kvikkleireras hadde gått i utbyggingsområdet? Hadde de blitt tiltalt for forsømmelse av sitt ansvar gjennom sitt folkevalgte verv? Blir de erstatningspliktig? Erfaringsmessig fra andre kommunale blemmer landet rundt. Nei! Ingenting skjer. Kommunens innbyggere må ta eventuelle tap kommunen blir ansvarlig for. Politikerne må leve med skammen. Hvor er klokskapen. Godt initiativ ! Bor ikke i Moss , så kan ikke skrive under. Stå på for deres by, ig en fornuftig utbygging av infrastruktur i lokalt , sentralt og og for nasjonens beste for en effektiv jernbane til kontinentet.

  Petter Melbye

  Mandag 08.02.2021
  Honnør bl.a. til BBM som aldri har gitt opp å fronte denne saken, til tross for nedlatende kommentarer, også fra fremtredende politikere i Moss.

  Ragnhild Hagen

  Mandag 08.02.2021
  Skammelig at politikerne ikke lytter

  Rolf i. Thorvaldsen

  Mandag 08.02.2021
  Alt for å bøte på skandalen

  June Kristin Olavesen

  Mandag 08.02.2021
  Fordi det finnes bedre alternativer. Hør på folket!

  Roger Willy Yrvum

  Mandag 08.02.2021
  Signerer

  Karin Waag

  Mandag 08.02.2021
  Støttes fullt.

  Tom Holbrå.

  Søndag 07.02.2021
  Dette toget har gått for lenge siden.

  Ingelin Sevåg Vestly

  Søndag 07.02.2021
  Man skal ikke vekke sovende hunder.. kvikkleireplommen bør få ligge ifred, uten risikable bevegelser i nærheten..

  Elisabeth Leikanger

  Søndag 07.02.2021
  Det er for sent å snyte seg når nesa er borte!

  Helge Gustav Watndal

  Søndag 07.02.2021
  Et påkrevet og nødvendig behov. Støtter forslaget.

  Jonathan Parker

  Søndag 07.02.2021
  Lenken til dette innbyggerinitiativ blir sendt til Samferdselsdepartementet med ytterligere dokumentasjon og kan være med på å påvirke deres oppfølging av saken. Vennligst signer og dele med venner og bekjente. Dette kan være vår siste sjans til å sikre sikre trygge og gode løsninger på Rv19 og banen gjennom Moss

  Florian Sperr

  Søndag 07.02.2021
  Finnes det et sikrere og mer samfunnsøkonomisk lønnsomt alternativ? Jeg tror det!

  Knut Chr. Hallan

  Søndag 07.02.2021
  Kommunestyret bør lytte til folket