Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Lokk over motorveien i Eidsvåg

  Bergen, Vestland
  Lokk over motorveien i Eidsvåg
  Opprettet: 10.02.2021 av Lars Riis Ellingsen
  Sluttdato for signering: 10.08.2021
  Bybanen til Åsane er planlagt gjennom Eidsvåg. I den forbindelse skal også Fløyfjellstunnelen forlenges. Fagetaten vil teppebombe Eidsvåg med nye veisystemer som følge av dette. Eidsvåg blir spjæret av mer motorvei og spagettikryss. Det blir både Nygårdstangen og Danmarks plass på en gang. Men det finnes andre mulige løsninger. Hovedpunkt: - Vi ønsker at den nye motorveien og forlengelsen av Fløyfjellstunnelen (E39) legges i en 780 meter kulvert under terrenget gjennom Eidsvåg. Dersom forlengelsen av Fløyfjellstunnelen (ny E39) legges i en sammenhengende betongkulvert under terrengnivå gjennom Eidsvåg, vil det fjerne dagens barriere og Eidsvåg kan bli helt igjen! Det vil skape en sammenhengende blågrønn struktur. Både støy og luftforurensing vil minimeres, og det vil muliggjøre en total forvandling av Eidsvåg som vil tilrettelegge for fortetting, oppmuntre til bruk av sykkel, skape møtesteder som attraktive torg og byrom i et av Bergens mest sentrumsnære arealer. Utbyggingen av bybanen til Bergen Nord representerer en historisk mulighet til å bruke byreparasjon, altså transformasjon av dødt byrom, til å gjenopprette det gode liv i området. En forlenget Fløyfjellstunnel vil kunne gi alle Eidsvågbeboere uhindret og trygg tilgang til ren luft, sjø og fjell og flere vil få muligheten til å bo i Eidsvåg på en god og miljøvennlig måte. Når E39 blir lagt under lokk vil Eidsvåg kunne bli et frodig gang- og sykkelbasert nærsentrum med små butikker og møteplasser. Bergen kommune ønsker det samme som oss og i en byrådssak fra 2019 ( 2019/27358-2) snakker de om å reparere tidligere feilgrep. Her vises det til behovet for en strategi for byreparasjon med Åsane bydel som pilot. Et notat sier at “Åsane har et sterkt behov for tilrettelegging for syklende og gående...redusere utslippene og bedre luften”, og videre at “E39 ligger som en barriere mellom arealer i øst og vest, og veitrafikken skaper store støyutfordringer i området.” Det foreslåtte planforslaget fra fagetaten i forbindelse med utbyggingen av bybanen fremstår som et mareritt for Eidsvåg. Biltrafikken skal gå i dagen, tett på drikkevannskilden Jordalsvatnet og Ervik barnehage. God luftkvalitet, redusert støy og bilfrie byrom er ikke vektlagt siden “det er for dyrt”. Vi reagerer på at Eidsvågbeboere er ikke verdt den kostnaden, og Indre og Ytre Eidsvåg skal fortsatt være delt av en trafikkmaskin som skal fasilitere for nærmere 20 millioner biler årlig. Vi kan ikke stå på sidelinjen lenger og se på nok et dårlig valg for vår bydel. Lenge nok har åsabuer blitt avsett med smuler - og lenge nok har vår bydel vært et bilbasert handlesenter i en asfaltørken for resten av Bergen by. Vi har en klar oppfordring til både fagmiljøer og politikere i Bergen kommune: Ikke gjør nok et historisk feilgrep, lær av de dårlige valgene som er tatt i Bergen Nord og ta fjellvettreglene til etterretning. Det er ingen skam å snu snu! Gi oss tilbake muligheten til å leve gode, bærekraftige liv. #JegElskerEidsvåg
  653 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  16 kommentarer:

  Rolf Wik

  Torsdag 25.02.2021
  Enig i saken

  Tone Markussen

  Onsdag 17.02.2021
  Ja, til lokk!

  Anina von Hofacker

  Søndag 14.02.2021
  Vi ønsker lokk

  Ronny Lockert

  Fredag 12.02.2021
  Legg lokk, men sett klare forutsetninger til utbyggerne om å være med på et spleiselag med rekkefølgekrav til infrastruktur som lokk, grøntkorridorer, skole, barnehage, idretts og nærmiljøanlegg!

  Irene Laukli

  Torsdag 11.02.2021
  Dette er en unik sjanse til å forbedre støy-og støvforurensningen vi har måtte leve med i Eidsvåg og Ervikområdet siden motorveien ble bygget. Dessuten vil drikkevannskilden, Jordalsvannet, garantert kunne levere bedre vannkvalitet dersom motorveien legges under lokk. Vi har aldri fått det støyvernet vi har hatt krav på her i Eidsvåg, andre bydeler hhv. Fana og Loddefjord/Straume har de lagt stor vekt på dette. Det virker som de nærmest har «glemt»dette i Eidsvåg og egentlig Åsane forøvrig. Nå er det vår tur; Legg lokk i Eidsvåg!

  Anders Finne

  Torsdag 11.02.2021
  Argumenter at lokk er fordyrende og forsinker prosjektet kan ikke aksepteres! Målsetning med vitale bydeler må veie tyngre. Potensialet med lokk sikrer Eidsvåg i så måte. Lokk må på plass!!

  Oddveig Åsheim

  Torsdag 11.02.2021
  Kanskje Bybanestoppet/ banen kan legges oppå lokket ??

  Nina Therese Bjørge

  Torsdag 11.02.2021
  Ønsker lokk for å bedre miljøet mht både støy og støv. Blir et godt utgangspunkt for et koselig og levende sentrum i Eidsvåg!

  Arne Riise

  Torsdag 11.02.2021
  Politikere, ta en tur i Granlien for å høre trafikkstøyen i dag!!!

  Frode Hersvik

  Onsdag 10.02.2021
  Sier som jeg har gjort før, lokk over motorveien er som et kinderegg for alle som bor i Eidsvåg. Her må de politiske partiene bruke fornuften og rett opp historiske feil når muligheten nå byr seg. Det er nå eller aldri!!

  Yngve Hope

  Onsdag 10.02.2021
  Lokk over motorveien i Eidsvåg burde vært der da motorveien kom. En skam at det ikke har skjedd før, men nå har de en mulighet til å rette det opp.

  Anders Høyvik

  Onsdag 10.02.2021
  Vil ha lokk !

  Sandra Høiland

  Onsdag 10.02.2021
  Ønsker lokk over!

  Edel Teige

  Onsdag 10.02.2021
  Vil ha lokk

  Frode Synnevåg

  Onsdag 10.02.2021
  Vi ønsker lokk over motorveien for å få vekk trafikkstøy og trafikk støv. Øvre Ervik

  Melissa Laureen Packer Hope

  Onsdag 10.02.2021
  Ønske om lokk har vært siden motorveien ble bygget. Nå håper jeg det skjer.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.