1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  La sosialklientene beholde bostøtten!

  Steinkjer, Trøndelag
  La sosialklientene beholde bostøtten!
  Opprettet: 11.03.2021 av Pål Marius
  Sluttdato for signering: 11.09.2021
  Steinkjer kommune fratar månedlig sosialklientenes bostøtte, som er utbetalt fra staten, og som beregnes ut fra behov.  Steinkjer Kommune trekker fra utbetalt bostøtte fra livsoppholdssatsen, slik at man får utbetalt bare en brøkdel av hva satsen ligger på. I tillegg splitter dette opp utbetalingene slik at sosialklienter får en sum den 1. og en annen sum 20. og skaper fragmentert økonomi.  Sosialklienter taper månedlig tusenvis av kroner med denne praksisen som skaper økt økonomisk ulikhet. Denne praksisen er i strid med NAV-loven, som feks i § 1. Formål «Formålet med loven er å legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov og basert på en helhetlig og samordnet anvendelse av arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og andre lover som forvaltes av arbeids- og velferdsforvaltningen. Arbeids- og velferdsforvaltningen skal møte det enkelte mennesket med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.» Hvordan mener kommunen at man bidrar til at økonomisk vanskeligstilte får såkalt sosial og økonomisk trygghet ved at sosialklienter frataes sin statlige bostøtte i bytte mot kommunalt livsopphold? Er denne praksisen vedtatt i kommunestyret? Er kommunestyret kjent med denne praksisen? På hvilken måte mener kommunestyret denne kreative bokføringen skaper sosial og økonomisk trygghet?
  1 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.