1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nytt helse og omsorgssenter

  Gran, Innlandet
  Nytt helse og omsorgssenter
  Opprettet: 18.03.2021 av Jenni Jenserud
  Sluttdato for signering: 18.09.2021
  Vi fremmer med dette følgende Innbyggerforslag ifølge Kommunelovens § 39a: "Kommunestyret ber rådmannen utrede kostnader for å bygge om dagens Skjervum til omsorgsboliger samt bygge ny pleiehjemsdel enten lenket i sammen eller i umiddelbar nærhet. Nødvendige fellesfunksjoner fordeles mellom rehabilitert og nytt bygg. Salg av dagens ervervede eiendommer på Sagatangen skal være med i de økonomiske kalkylene". Begrunnelse: Saksdokumentene til vedtak fattet i kommunestyret 17/12-20 og 11/2-21 vedrørende budsjett og økonomiplan samt bygging av nytt pleie- og omsorgssenter på Sagatangen viser en belåningsgrad som vil gjøre nødvendig vedlikehold, renovering og forsvarlig drift av kommunens eksisterende bygningsmasse svært krevende. Vedtakene tar heller ikke hensyn til den fremtidige økonomiske situasjon kommunen vil være i med fallende overføringer på grunn av nedgang/stagnasjon i befolkningstallet. Antall innbyggere under 20 år faller og gruppen 70 år+ øker. Mange av dagens skoler er i dårlig stand og med et "teoretisk" unntak av noen midler til Jaren Skole om noen år viser kommunens investeringsplan at man ikke har midler til noen andre undervisningslokaler før tidligst i 2032. Dette kan vi som foreldre til barn i barnehager og skoler ikke akseptere. De opprinnelige forutsetninger vedrørende samarbeid med Lunner og Sykehuset Innlandet har ikke blitt slik et knapt flertall i kommunestyret så for seg i forrige periode. Det er derfor nødvendig at kommunestyret får et reelt alternativ til en meget kostbar investering på Sagatangen. Det har de siste årene, og da spesielt i møte 17 des i fjor og 11 februar i år, blitt gjort vedtak som inneholder ulike bestillinger til Rådmannen. De mange bestillinger de siste årene har stort sett gitt en økende kostnadsramme, og vi mener det er helt påkrevd at en rehabilitering av dagens Skjervum samt et vesentlig mindre nybygg tallfestes. Det er alltid bedre for miljøet og billigere for kommunen å rehabilitere enn å bygge nytt. Dette forslaget er altså ment å sørge for at kommunestyret får et alternativ vi tror er vesentlig rimeligere. Den endelige beslutning må de selv ta. Gran kommune bør ikke planlegge en gjeldsgrad på langt over 100 prosent. Samtlige fagøkonomer, KS og Fylkesforvalteren fraråder dette. En liten renteøkning, eller uventete andre utgifter vil da medføre oppsigelser og svekkelse av kommunens tjenester for sine innbyggere. Våre barn fortjener en trygg fremtid i lokaler av god kvalitet. Anders Granheim Jenni Jenserud Anita Nordvik Roy Morten Lereng 2770 Jaren 2760 Brandbu 2760 Brandbu 2750 Gran Amund Reidem Anders Næs Siw M. Skovly Gro Merethe Johnsrud 2750 Gran 2760 Brandbu 2770 Jaren 2750 Gran Thomas Eid Helge Tryggeseth Inger M. N. Lillestøl 2760 Brandbu 2760 Brandbu 2760 Brandbu
  565 av 272 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Én kommentar:

  Håkon Skjervum

  Torsdag 18.03.2021
  Ønskes utfyllende informasjon om historie, økonomi, tilstand på kommunale eiendommer og rapporter henvises til nettstedet www.hadene.no.