Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  En varslet katastrofe – Vi kan ikke vente på neste trafikk- ulykke i Vinderenkrysset. Noe må gjøres. Nå.

  Oslo
  En varslet katastrofe – Vi kan ikke vente på neste trafikk- ulykke i Vinderenkrysset.   Noe må gjøres. Nå.
  Opprettet: 19.03.2021 av Karoline Augestad
  Sluttdato for signering: 31.10.2021
  I over 40 år har beboere på Vinderen fryktet trafikken i Vinderenkrysset, og utallige foreldregenerasjoner ved Vinderen skole har slåss for å få til en utbedring av krysset, men så langt uten resultat. Vinderenkrysset er underdimensjonert, sterkt overbelastet og ett av Oslos farligste kryss. Nesten daglig rapporteres det om farlige situasjoner. Det er små barn fra 5 år og oppover som må ta seg gjennom Vinderenkrysset til og fra skolen. Hver morgen må foreldre ved Vinderen skole stå vakt i krysset for å sikre at barna kommer trygt til skolen. Uten vaktene hadde ikke barna kunnet gå alene til skolen. Sånn kan det ikke være. Det er en umenneskelig oppgave å stoppe vogntog, busser, t-baner, syklister og aggressive bilister med en gul vest. Forrige dødsulykke skjedde i 2011, og senest i 2018 ble en jente påkjørt på vei til skolen. Beboerne på Vinderen er maktesløse i kampen mot trafikkmaskinen. Vi frykter at det bare er et tidsspørsmål før neste alvorlige ulykke inntreffer. Hvorfor blir ingenting gjort? Utredninger, avisinnlegg, møter med politikere og eksperter. Vi har ropt høyt i mange år. Vi har bedt om overgang og undergang, flytting av perronger og omdirigering av trafikk. Flere har nikket, løsningsforslagene har vært gode og Vinderenkrysset har vært utredet i flere runder. Men ingenting har skjedd. Det er nå det er mulig å ta grep. Holmenkollbanen oppgraderes, det bygges og fortettes. Det investeres i sykkelveier. Vinderenkrysset må inn i reguleringsplanene, og det må skje nå! Hvorfor settes ikke Vinderenkrysset høyt på dagsorden? Hvor stopper det opp? Hvorfor er ikke våre barns sikkerhet prioritert? Vi krever at bystyret prioriterer å gjøre Vinderenkrysset planskilt. Barna våre har rett til en trygg skolevei, og alle som ferdes i området har rett til et sikkert kryss for syklister og fotgjengere. Vi ønsker en undergang for fotgjengere i tilknytning til Vinderenkrysset, og at denne kommer på plass snarest. Det haster å få på plass en trygg og permanent løsning! Dokumentert effekt av planskilt fotgjengerovergang (bro/ tunnel) viser en reduksjon av fotgjengerulykker på ca. 82 % (Trafikksikkerhetshåndboken 2012). Trafikken på Vinderen øker stadig, og den massive utbyggingen i området vil bidra til en enorm økning i anleggstrafikk, tungtrafikk og personbiltrafikk: det nye Rikshospitalet, paviljongen på Ris ungdomsskole, utbyggingen av Diakonhjemmets Hage, oppgraderingen av Holmenkollbanen fra Gaustad og sørover samt kommuneplanens fortetting rundt knutepunktene. Vinderen T-banestasjon ble bygget i 1898, og Vinderenkrysset er på langt nært optimalisert for dagens bruk. Dette er uholdbart. Krysset er en reell trafikkfelle. Vinderen er et område hvor kommunen på den ene siden ønsker fortetting og økt bruk av kollektiv trafikk (Nasjonal Transportplan 2014 - 2023), men ikke legger til rette for en god infrastruktur som trygger gående og syklende. Vi har ventet lenge nok nå. Nå må bystyret agere før neste ulykke inntreffer! Vi har ingen å miste! Mvh FAU - Vinderen skole
  1033 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  8 kommentarer:

  Dored Almaaz

  Tirsdag 20.04.2021
  Signerer.

  Ståle Solem

  Mandag 05.04.2021
  Nytt kryss må prioriteres.

  Bjørn Thoresen

  Mandag 29.03.2021
  Viktig at dette tas tak i omgående!

  Anna Rumyantseva

  Mandag 29.03.2021
  Signerer

  Harald Arnet

  Lørdag 20.03.2021
  Min mor vokste opp på Vindern helt tilbake på 1930-tallet. Allerede da var Vinderen krysset et stort problem. Det er de samme veiene, det samme krysset - men trafikken er kanskje 10 ganger så høy?

  Line Døscher-Hansen

  Lørdag 20.03.2021
  Jeg brukte dette krysset daglig da jeg gikk på Vinderen skole på 80 tallet. På tide at det gjøres forbedringer nå.

  Ingrid Bukholm.

  Fredag 19.03.2021
  Signerer

  Merete Gardal

  Fredag 19.03.2021
  Min svigermor som blir 90 i år, sloss i sin tid som småbarnsmor for over 50!! år siden, for div fotgjengeroverganger, fortau, trygger vei på Vinderen. Vi, hennes etterfølgere, må fortsette kampen! Trafikken på Vinderen er en katastrofe! At det ikke har skjedd flere alvorlige ulykker er bare flaks.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.