Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  En varslet katastrofe – Vi kan ikke vente på neste trafikk- ulykke i Vinderenkrysset. Noe må gjøres. Nå.

  Oslo
  En varslet katastrofe – Vi kan ikke vente på neste trafikk- ulykke i Vinderenkrysset.   Noe må gjøres. Nå.
  Opprettet: 19.03.2021 av Karoline Augestad
  Sluttdato for signering: 31.10.2021
  I over 40 år har beboere på Vinderen fryktet trafikken i Vinderenkrysset, og utallige foreldregenerasjoner ved Vinderen skole har slåss for å få til en utbedring av krysset, men så langt uten resultat. Vinderenkrysset er underdimensjonert, sterkt overbelastet og ett av Oslos farligste kryss. Nesten daglig rapporteres det om farlige situasjoner. Det er små barn fra 5 år og oppover som må ta seg gjennom Vinderenkrysset til og fra skolen. Hver morgen må foreldre ved Vinderen skole stå vakt i krysset for å sikre at barna kommer trygt til skolen. Uten vaktene hadde ikke barna kunnet gå alene til skolen. Sånn kan det ikke være. Det er en umenneskelig oppgave å stoppe vogntog, busser, t-baner, syklister og aggressive bilister med en gul vest. Forrige dødsulykke skjedde i 2011, og senest i 2018 ble en jente påkjørt på vei til skolen. Beboerne på Vinderen er maktesløse i kampen mot trafikkmaskinen. Vi frykter at det bare er et tidsspørsmål før neste alvorlige ulykke inntreffer. Hvorfor blir ingenting gjort? Utredninger, avisinnlegg, møter med politikere og eksperter. Vi har ropt høyt i mange år. Vi har bedt om overgang og undergang, flytting av perronger og omdirigering av trafikk. Flere har nikket, løsningsforslagene har vært gode og Vinderenkrysset har vært utredet i flere runder. Men ingenting har skjedd. Det er nå det er mulig å ta grep. Holmenkollbanen oppgraderes, det bygges og fortettes. Det investeres i sykkelveier. Vinderenkrysset må inn i reguleringsplanene, og det må skje nå! Hvorfor settes ikke Vinderenkrysset høyt på dagsorden? Hvor stopper det opp? Hvorfor er ikke våre barns sikkerhet prioritert? Vi krever at bystyret prioriterer å gjøre Vinderenkrysset planskilt. Barna våre har rett til en trygg skolevei, og alle som ferdes i området har rett til et sikkert kryss for syklister og fotgjengere. Vi ønsker en undergang for fotgjengere i tilknytning til Vinderenkrysset, og at denne kommer på plass snarest. Det haster å få på plass en trygg og permanent løsning! Dokumentert effekt av planskilt fotgjengerovergang (bro/ tunnel) viser en reduksjon av fotgjengerulykker på ca. 82 % (Trafikksikkerhetshåndboken 2012). Trafikken på Vinderen øker stadig, og den massive utbyggingen i området vil bidra til en enorm økning i anleggstrafikk, tungtrafikk og personbiltrafikk: det nye Rikshospitalet, paviljongen på Ris ungdomsskole, utbyggingen av Diakonhjemmets Hage, oppgraderingen av Holmenkollbanen fra Gaustad og sørover samt kommuneplanens fortetting rundt knutepunktene. Vinderen T-banestasjon ble bygget i 1898, og Vinderenkrysset er på langt nært optimalisert for dagens bruk. Dette er uholdbart. Krysset er en reell trafikkfelle. Vinderen er et område hvor kommunen på den ene siden ønsker fortetting og økt bruk av kollektiv trafikk (Nasjonal Transportplan 2014 - 2023), men ikke legger til rette for en god infrastruktur som trygger gående og syklende. Vi har ventet lenge nok nå. Nå må bystyret agere før neste ulykke inntreffer! Vi har ingen å miste! Mvh FAU - Vinderen skole
  1873 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  27 kommentarer:

  Erling M. Skjeldal

  Onsdag 08.09.2021
  Vi har ingen barn å miste. Til dere som sitter med et ansvar, skjerp dere og gjør noe med det.

  Thea Spant

  Onsdag 25.08.2021
  Signerer!

  Yngvar A Husebye

  Tirsdag 24.08.2021
  Karoline Augestad som la ut denne saken har helt rett. Vinderenkrysset (og også Slemdal) er et farlig veikryss med veldig mange barn som daglig passerer. Forrige Høyre-byråd hadde gjennomført en teknisk analyse av å senke trikken under bakken. Dette er Sporveiens foretrukne løsning, selv om det lokalt har vært foreslått å la trafikken gå under bakkeplan. Videre fremdrift for Vinderenkrysset (og Slemdal) har stoppet helt opp med det rødgrønne byrådet, selv om det har vært gjort mange dialoger om å prioritere Oslo vest. Som bydelsleder vil jeg kjempe for en løsning, så jeg håper alle fortsetter å påvirke.

  Ellen Devold Maaseide

  Lørdag 14.08.2021
  Jeg ønsker et tryggere og bedre Vinderen kryss!!!

  Ilhaam Amey

  Fredag 13.08.2021
  Alle barn må ha en trygg skolevei!

  Lise Pletten

  Tirsdag 15.06.2021
  Har selv vært vitne til flere nesten kollisjoner mellom biler og påkjørsler av fotgjengere.

  Anne Krogdahl

  Onsdag 09.06.2021
  Signerer!

  Eva Poulsen

  Tirsdag 08.06.2021
  Undertegnet. Født og oppvokst på Vinderen, og det krysset har vært like håpløst i alle de år. Bommen er ofte en katastrofe den å. Lever sitt eget liv.

  Trine-Lise Clausen-Ek

  Mandag 31.05.2021
  Ønsker tryggere og bedre Vinderenkryss

  Lasse polmar

  Mandag 31.05.2021
  Her må det gjøres noe. Signerer

  Eva Kronholm Heiberg

  Mandag 24.05.2021
  På tide å prioritere sikkerhet og fremkommelighet.

  Arne Maurits Martinsen

  Søndag 23.05.2021
  Enig i alle gode kommentarer. Et umiddelbart tiltak , for dette vil uansett ta tid, dessverre år,kan vær å kun tillate vareleveranser til REMA/COOP tidlig morgen , eller sen kveld. Det må også være mulig å begrense størrelsen på det materiellet som brukes til vareleveranser. Her kunne både REMA og COOP bidra.

  Kari Kveseth

  Fredag 21.05.2021
  Vindern krysset og Slemdals krysset er livsfarlige for både voksene og barn. Det må bygges bro eller tunnel for å skille myke trafikanter og motoriserte kjøretøy.

  Anthony Hovenburg

  Tirsdag 11.05.2021
  A disaster waiting to happen.

  Anne sofie Sødring

  Søndag 02.05.2021
  Krysset er sterkt trafikkert, med 2 skoler i nærmeste nabolag !

  Trine Bjørner

  Lørdag 01.05.2021
  Både Vinderen- og Slemdalskrysset er farlige kryss som ikke er dimensjonert for dagens utbygging og trafikk Oppropet støttes!

  Sudan Neupane

  Fredag 30.04.2021
  Helt enig! Jeg signerer.

  Vibeke Nenseth

  Onsdag 21.04.2021
  Kanskje vil det være mulig med tiltak som kunne redusere gjennomfartstrafikken og all fremmedparkering i området? Hva med tidssoner for tverrgående trafikk? (unngå øst-ves-ttrafikken i Holmenveien og fra Vinderen ned Tungen allé til fordel for skolebarna?)

  Randi Storvik

  Onsdag 21.04.2021
  Alle barn må ha en trygg skolevei!

  Dored Almaaz

  Tirsdag 20.04.2021
  Signerer.

  Ståle Solem

  Mandag 05.04.2021
  Nytt kryss må prioriteres.

  Bjørn Thoresen

  Mandag 29.03.2021
  Viktig at dette tas tak i omgående!

  Anna Rumyantseva

  Mandag 29.03.2021
  Signerer

  Harald Arnet

  Lørdag 20.03.2021
  Min mor vokste opp på Vindern helt tilbake på 1930-tallet. Allerede da var Vinderen krysset et stort problem. Det er de samme veiene, det samme krysset - men trafikken er kanskje 10 ganger så høy?

  Line Døscher-Hansen

  Lørdag 20.03.2021
  Jeg brukte dette krysset daglig da jeg gikk på Vinderen skole på 80 tallet. På tide at det gjøres forbedringer nå.

  Ingrid Bukholm.

  Fredag 19.03.2021
  Signerer

  Merete Gardal

  Fredag 19.03.2021
  Min svigermor som blir 90 i år, sloss i sin tid som småbarnsmor for over 50!! år siden, for div fotgjengeroverganger, fortau, trygger vei på Vinderen. Vi, hennes etterfølgere, må fortsette kampen! Trafikken på Vinderen er en katastrofe! At det ikke har skjedd flere alvorlige ulykker er bare flaks.