Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Redusér støy, forurensning og trafikk fra RV4 Trondheimsveien

  Oslo
  Redusér støy, forurensning og trafikk fra RV4 Trondheimsveien
  Opprettet: 21.03.2021 av Trond K. Botnen
  Sluttdato for signering: 21.09.2021
  Krav: Oslo kommune tar initiativ overfor Staten for å få redusert støy, forurensning og trafikk fra RV4 Trondheimsveien mellom Sinsenkrysset og Grorud uten å vente på at Fossum-diagonalen blir realisert. Begrunnelse: Boligområdene langs RV4 Trondheimsveien mellom Sinsenkrysset og Grorud er blant de mest støyutsatte i Norge. I dag hadde det ikke vært tillat å bygge boliger i mange av disse områdene. Fossum-diagonalen, som kunne redusert støy- og annen miljøbelastning for mange av disse områdene, er utsatt på ubestemt tid og vil neppe bli realisert på flere tiår. Det er derfor nødvendig å gjøre noe med støy og annen lokal forurensning fra veitrafikken, bl.a. svevestøv. Hovedproblemet, støyen må reduseres gjennom en kombinasjon av styrt og redusert trafikk, redusert fart, støyskjerming og fasadetiltak. Det er mulig å gjøre mye av dette uten Fossum-diagonalen. Noen tiltak kan gjøres svært raskt og billig, andre vil ta noe mer tid og koster noe mer penger. Fordi Statens Vegvesen ikke prioriterer dette, er det nødvendig at Oslo kommune tar initiativ og legger press på statlige myndigheter for at dette skal prioriteres. Vi ber derfor om at Oslo Bystyre diskuterer mulige tiltak på kort og mellomlang sikt, og gir Byrådet i oppdrag å etablere et samarbeid med statlige myndigheter for at dette blir finansiert og gjennomført. Initiativet er startet av Groruddalen Miljøforum og Sletteløkka Vel
  781 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  16 kommentarer:

  Sarah Wille

  Onsdag 14.04.2021
  Nok en gang ignoreres Groruddalen i Nasjonal Transportplan, uten penger til Fossum-diagonal, støyskjerming eller ombygging av Trondheimsveien. Støtter derfor dette initiativet til Groruddalen miljøforum og Sletteløkka Vel!

  Sara Louise Marie Granstrøm

  Fredag 09.04.2021
  Signerat og delat.

  Bjørn Bratli

  Onsdag 07.04.2021
  Støttes fullt ut! Luftkvaliteten og støyen langs veien er krise. Det kan da ikke være sunt å måtte bo eller oppholde seg i nærheten av den veien over tid.

  Mette Eriksen

  Onsdag 07.04.2021
  Støttes.

  Jan-Magne Torp

  Tirsdag 06.04.2021
  Viktig for luft- og bokvalitet. Det er mer trafikk på RV4 nå enn da boligområdet ble bygget ut, og skjermende tiltak er etterlengtet.

  Monica Reif

  Torsdag 25.03.2021
  Signert!!

  Tommy Brøndbo Duklæt

  Mandag 22.03.2021
  Kapasiteten til RV4 på strekningen Sinsen - Gjelleråsen er ikke høyere enn kapasiteten som er på strekningen Romsås - Gjelleråsen. Strekningen Romsås - Gjelleråsen har to felt og flere lysreguleringer i kryss og 50km/t fartsgrense, som derfor utgjør flaskehalsen for all gjennomfartstrafikk. En nedskalering av strekningen Sinsen - Romsås vil derfor ivareta gjennomfartstrafikken i stor grad, da andre alternativer gir lengre reisetid - E6 eller ØAV via Hvamkrysset. Det er også kjent at det oppstår lengre køer i begge ender av strekningen Sinsen - Romsås i rushtider - dette grunnet nevnte flaskehals og stor trafikkpågang i sinsenkrysset. En nedskalering av Sinsen - Romsås kan derfor gi hele strekningen en mer helhetlig kapasitet og videre skape bedre flyt i begge ender av strekningen. I tillegg til lavere støy- og støvpåvirkning, tryggere boforhold, legge til rette for videre utvikling av bydelene. Selv bor jeg tett på Rv4 på Sletteløkka og opplever veien som en stor barriere, og kan ikke fatte at det tidligere ikke er gjort tiltak for å bedre bomiljøene tett på veien. Det er ikke hold i argumentasjonen om at en nedskalering vil presse lokalveinettet andre steder i Groruddalen og begrense muligheten for Rv4 som gjennomfartsåre. En nedskalering er veien å gå!

  Ingemar Nesheim

  Mandag 22.03.2021
  Overtramp fra myndighetene. Dette er en svært viktig sak.

  Pål Jensen

  Søndag 21.03.2021
  Trafikkaksjonen: Full støtte til oppropet (https://minsak.no/sak/2331) Trafikkaksjonen kan ikke godta at tusenvis av beboere langs Trondheimsveien må vente i tiår etter tiår på at biltunnelen ved navn Fossumdiagonalen kanskje blir bygget. Statens vegvesen bruker Fossumdiagonalen som hvilepute og hevder at det er umulig å gjøre noe med Trondheimsveien før Fossumdiagonalen bygges. Noe må gjøres med støyen, eksosen og svevestøvet langs veien, og mye kan gjøres NÅ, selv om enkelte tiltak vil ta lengre tid. Dette ønsker Trafikkaksjonen: Hastigheten må reduseres 20-30 km/t. Dette vil omtrent halvere støyen, og langt mindre svevestøv blir virvlet opp. Ombygging fra motorvei til gate, ut med grøfter og støv, inn med trær og blomster. Disse tiltakene gir ikke mer kø på Trondheimsveien. En vei eller gate har nemlig størst kapasitet ved 40–50 km/t, uansett veiens dimensjonerende hastighet. Forlengelse av Sinsentrikken til Årvoll/Tonsehagen. Trondheimsveien må få støysvakt veidekke. Elektrifisering av transport, og særlig av tungtransport. Utbygging av Gjøvikbanen. For Trafikkaksjonen, Pål Jensen Daglig leder

  Marie Christine Fabara Carranco

  Søndag 21.03.2021
  Hei, Jeg støtter reduksjon av støy, forurensning og trafikk fra RV4 Trondheimsveien

  Kjersti Langseth

  Søndag 21.03.2021
  Støtter oppropet. Noe må gjøres med RV4 fra Sinsen til Grorud. Vi som bor her drukner i svevestøv og støy. Vi er etter hvert blitt overbevist om at vi nedprioriteres fordi vi ligger i Groruddalen og ikke på vestkanten. Vi er mindre verdt

  Heidi Pettersson

  Søndag 21.03.2021
  Signert

  Erik Grønvold

  Søndag 21.03.2021
  På grunn av teknisk feil var signeringen i går kun åpnet for ETT døgn. Det skulle vært 6 måneder. Underskriftsaksjonen er nå åpnet for signering i 6 måneder. Det trengs minst 300 underskrifter for å kunne sende inn innbyggerinitiativet til kommunen. Under "en-dagsaksjonen" i går var det hele 296 underskrifter på plass. Nå starter vi på nytt igjen! Ja, en gang til!

  Erik Anders Aurbakken

  Søndag 21.03.2021
  Rv 4 i Oslo er ikke omtalet i NTP fordi Oslo kommune v styringsgruppa i Oslopakke 3 ikke prioriterer prosjektet. Det blir feil å kritisere vegvesenet og staten her.

  Ola Steig

  Søndag 21.03.2021
  Nok en gang ignoreres Groruddalen i Nasjonal Transportplan, uten penger til Fossum-diagonal, støyskjerming eller ombygging av Trondheimsveien. Støtter derfor dette initiativet til Groruddalen miljøforum og Sletteløkka Vel!

  Karin Eikebø

  Søndag 21.03.2021
  Deler denne