Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Vi ønsker folkeavstemning om bypakken i Tromsø

  Tromsø, Troms og Finnmark
  Vi ønsker folkeavstemning om bypakken i Tromsø
  Opprettet: 22.03.2021 av Ahmed Aadan Warsame
  Sluttdato for signering: 31.05.2021
  Vi viser til "Prop. 99 S (2020–2021) Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark". Den foreslåstte bypakken fremstilles som et lokalt ønsket og forankret spleiselag. Men vi som innbyggere i Tromsø kommune har ikke blitt spurt om vi ønsker å betale kostnadene som lokale, regionale og nasjonale politikere ønsker å pålegge oss. Bypakken med sine 15 bomstajoner som deler lille Tromsøya i 7 soner blir en meget fordyrende faktor for oss som bor i en by med allerede høye levekostnader. Faktisk er Tromsø i dag verdens 8. dyreste by å bo i. Når vi pålegges ytterligere fordyrende levekostnader mener vi at det er på sin plass å spørre oss som innbyggere om vi syns produktet vi blir tilbudt er verdt prisen. Nå som proposisjonen er sendt til stortinget blir det for oss som innbyggere endelig kjent hva dere politikere har forhandlet frem. Vi tror ikke at innføring av bompenger kommer til å redusere køene i Tromsø by. Ingenting i de fremlagte utredningene tyder på at bompenger vil føre til merkbart mindre trafikk. Reduksjonen i biltrafikk er ment å komme i fremtidig vekst, og ikke ved at dagens transportbehov plutselig blir borte. Det betyr at varetransport og biltrafikk over tid vil oppleve samme situasjon som i dag. Dette kommer ikke en ny tunnel med små rundkjøringer i endene til å endre noe på. I all hovedsak skal bypakken gi bedre fremkommelighet for buss, sykkel og gange. Er det riktig at de som bli stående i kø skal betale for andre sine goder? Fordi bypakken legger til grunn at brorparten av midlene skal komme fra bompenger gjør byen Tromsø seg helt avhengig av at det fortsatt kjøres mye bil, ellers svikter inntektene. Sviktende inntekter må kompenseres for ved å fjerne prosjekt fra pakken. Resultatet er at innbyggerne fortsatt betaler like mye per passering men får enda mindre igjen. Porposisjeonen nevner her at ekstern kvalitetssikring syns prisanslaget for prosjektene er for lav. Vi kan se at det er tatt høyde for det ved å fjerne flere innfartsparkeringer fra porteføljen. Her skal det sikres at det kjøres mye bil og betales mye bompenger i 15 år fremover. Bompenger er en kostnad som vil bli lagt på alle varer og tjenester vi får levert til og i Tromsø, samt offentlige tjenester (hjemmetjenesten, ...) og vil derfor påvirke oss alle. Og samtidig forteller statistisk sentralbyrå oss at befolkningsveksten i nord har stagnert. Hvordan skal dette gå opp? Skal Tromsø i fremtiden ikke være en attraktiv by å bo i? Levekostnadene i Tromsø bør gå ned, ikke opp! På bakgrunn av ovenfor nevnte krever vi derfor at vi som innbyggere blir hørt i en folkeavstemning. I folkeavstemningen bør innbyggerne kunne ta stilling til fremlagt bypakke og si ja eller nei til denne.
  1303 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  51 kommentarer:

  Anne Britt Larsen

  Søndag 11.04.2021
  Er imot bomstasjoner, dyrt nok i Tromsø

  Ingelin Anita Andersen

  Onsdag 31.03.2021
  NEI og atter NEI til BOMPENGER!!

  Kine Sørensen

  Onsdag 31.03.2021
  Helt imot!

  Kai Olsen

  Søndag 28.03.2021
  Jeg er helt imot bompenger

  Wenche Ingebrigtsen

  Lørdag 27.03.2021
  Nei til bompenger

  Radomir Spireng

  Lørdag 27.03.2021
  NEI til bompenger !!!

  Zaneta Bacinska

  Lørdag 27.03.2021
  NEI til bompenger !!!

  Bjørn Næss

  Fredag 26.03.2021
  Vi betaler jo avgift på drivstoff og det er penger som kommer automatisk inn uten å bygge bomstasjoner som koster penger å bygge og å drive.. Nei til bompenger.

  Patrik Ravn

  Fredag 26.03.2021
  Et FEIT NEI til bompenga

  Eva Haugnes

  Fredag 26.03.2021
  Nei til Bompenger

  Asmund Sørensen

  Torsdag 25.03.2021
  Er i mot bompenger

  June nysted

  Onsdag 24.03.2021
  NEI TIL BOMPENGER!!!!

  Emilie Niva

  Onsdag 24.03.2021
  Nei ryk og reis med de bompengan.

  Marit Nordnes

  Onsdag 24.03.2021
  Det her er dråpen som får begeret til å renne over for meg og min familie på 4 som bor i distriktet. Så etter å ha bodd i Tromsø kommune hele livet ser vi oss nå nødt til å selge huset å flytte, dette er ikke en kommune som ivaretar barnefamilier. Svært skuffende og trist at man føler seg skvist ut av egen by pga økonomi.

  Siv Ramstad

  Onsdag 24.03.2021
  Nei til bompenger!

  Else Rønning

  Onsdag 24.03.2021
  NEI TIL BOMPENGER

  Camilla Mikkelsen

  Onsdag 24.03.2021
  Nei til bompenger!

  Nikolai berger

  Onsdag 24.03.2021
  Nei til bompenger

  Ann Lisbeth Tranberg

  Tirsdag 23.03.2021
  Nei til bompenger.

  Marie-Louice Øvermo

  Tirsdag 23.03.2021
  Nei til bompenger!!

  Vigdis Albrigtsen

  Tirsdag 23.03.2021
  Nei til bompenger

  Brit Tove Rasmussen

  Tirsdag 23.03.2021
  Nei til bompenger.

  Olav Joakim Hansen

  Tirsdag 23.03.2021
  Nei til bompenger!!

  Leif-Ivar øvergård

  Tirsdag 23.03.2021
  Er i mot bompenger.

  Khalid Ibrahim

  Tirsdag 23.03.2021
  Nei til bompenger

  Terje Wiik

  Tirsdag 23.03.2021
  NEI NEI NEI.. Dette ender med at man må flytte fra denne byen jeg flyttet til for 4 år siden. Alt for dyrt og bo i denne byen allerede .

  Asbjørn Solvoll

  Tirsdag 23.03.2021
  En Bomring vil få store konsekvenser for hele Tromsø. Mange transportører vil få ekstra utgifter som vil ramme hardt. Både Postnord. Schenker. Bring. Lars Holm shipping. Og Trobud. Vil øke prisene på distribusjon ut til kundene for å kompensere for bomring. Tror nok flere småbarnsfamilier blir å flytte i fra Tromsø pga det er for dyrt i fra før.

  Hege Moe

  Tirsdag 23.03.2021
  Vi har allerede lagt huset til salgs. Det blir for dyrt å pendle til jobb. Trist at Tromsøs politikere ikke ønsker at folk skal bo her. Bompenger er absolutt ingen løsning.

  Maria Rapp Vårem

  Tirsdag 23.03.2021
  Hvorfor blir ikke innbyggerne spurt? Det koster å lage og drifte bomstasjoner. Tromsøavgift er mer fornuftig. Nei til bompenger.

  Mariann Kristin Johansen

  Tirsdag 23.03.2021
  Nei til bompenger

  Stig Ditlefsen

  Tirsdag 23.03.2021
  Nei til bompenger. Trur vi gjør det enkelt å flytter.

  Tobias Nixon Robertsen

  Tirsdag 23.03.2021
  Næi til bompenger!!

  Britt J.Reiersen-Eira

  Tirsdag 23.03.2021
  Nei til bompenger

  Nils Krogstad

  Tirsdag 23.03.2021
  Utbygging av veinettet skal være en statlig oppgave og ikke finansieres av økte kostnader for bilistene i Tromsø.

  Jan-Are Varmedal

  Tirsdag 23.03.2021
  Nei til bompenger

  Magne - Johan Nilsen

  Tirsdag 23.03.2021
  Æ spår, at bompenger, i den form den nå skal innføres, blir tungen på vektskålen for mange i etableringsfasen, som kommer til å velge bort verdens 8 ende dyreste by, Norges nest dyreste by, til fordel for billigere alternativ. Fraflyttingen er allerede begynt, å som små steiner, kommer dette til å utløse et stort ras.

  Oday Alnajjar

  Tirsdag 23.03.2021
  Nei til Bompenger i Tromsø

  Stein arild Svendsen

  Mandag 22.03.2021
  Å hvorfor skal ikke halve sørenden av Tromsø ha bomring, det burde minst ha hvert 5 stk der også, så dem også har hvert med på betale noe av pakken.

  Kirsten Fredrikke Falkenhall

  Mandag 22.03.2021
  Nei til bompenger

  Kirsti Mæland

  Mandag 22.03.2021
  Nei til bompenger

  Jan Roger Johansen

  Mandag 22.03.2021
  Nei til bompenger! Bilistene betaler allerede for mye avgifter til statskassen!

  Morten Øien

  Mandag 22.03.2021
  Jeg er mot bompenger

  Jan Rønnåbakk

  Mandag 22.03.2021
  Nei til bompenger

  Lene Aina Hansen

  Mandag 22.03.2021
  Nei til bompenger

  Per Hilmar Fallsen

  Mandag 22.03.2021
  Nei til bompenger!

  Janne Henriksen

  Mandag 22.03.2021
  NEI TIL BOMPENGER

  Unn-Iris Pedersen

  Mandag 22.03.2021
  Nei til bompenger!!

  Karen Gaup

  Mandag 22.03.2021
  Nei til bompenger

  Eva Brox

  Mandag 22.03.2021
  Er i mot bompenger.

  Laila Hansen

  Mandag 22.03.2021
  En kommune med lange avstander til bykjernen. Per i dag er vi ikke ofre i sentrum. Og det vil si at det blir enda mindre når bompenger ordningen er på plass. Hvem skal betale alle utgiftene..Er det el-bilene. Nei,legg ned bommene, la alle få smake kaka med ta det med på skatt.

  Raymond Jørgensen

  Mandag 22.03.2021
  Er i mot bompenger

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.