1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  La skogen stå! Nei til sykkelløype i Haugerudparken

  Oslo
  La skogen stå! Nei til sykkelløype i Haugerudparken
  Opprettet: 08.04.2021 av Gunnell Erika Sandanger
  Sluttdato for signering: 08.06.2021
  Det er nå sendt ut nabovarsel for byggeplanene i Haugerudparken (Stjernemyrveien 52). Det planlegges en sykkelløype i skogholtet som hittil ikke er hugget i. Da må det felles flere trær og legges på masse. I tillegg planlegges det for asfaltering av den gjenværende betongflaten. Vi ber om at den resten med skog som er igjen i hele Haugerudparken får stå i fred. Sykkelbanen/sykkelløypen som er planlagt kan ikke legges i skogen. Opprustningen av betongflaten er flott, men må skje utenom hekkesesongen, og uten at det tilføres mer kunstig belysning i parken. Dyr, fugler, insekter og et mangfold av vekster trenger hundremeterskogene våre. Forskning viser at fuglesang og utsikt til trær har positiv effekt på alt fra helse til forebygging av kriminalitet. Nærhet til natur gir økt trivsel, for barn, unge og voksne - og gjør boligområder mer attraktive. La skogen stå!
  1 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.