Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Utred alternativ plassering av hotell i sentrum i Kongsvinger!

  Kongsvinger, Innlandet
  Utred alternativ plassering av hotell i sentrum i Kongsvinger!
  Opprettet: 15.04.2021 av Positiv Byutvikling v/Øystein Nordfjeld
  Sluttdato for signering: 17.05.2021
  Før videre planlegging av hotell i Kongsvinger sentrum fortsetter, må kommunen sørge for at det utredes en alternativ plassering som kan gi de samme kulturtilbudene knyttet opp imot Rådhus-Teatret, og samtidig forbinder dette til den hotellplasseringen som enstemmig ble vedtatt av kommunen i K2050. * Alternativet utarbeides som et skisseprosjekt med tilhørende konsekvensutredning. * I denne utredes også Byparkens potensial og framtid som park uten hotell. * Først når dette er gjort, kan politikerne fatte et reelt demokratisk valg av hotellets plassering av sammenlignbare tomter.
  322 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  7 kommentarer:

  Anders Grøndahl

  Onsdag 28.04.2021
  Også politikerne bør vel vurdere markedsmulighetene for et nytt hotell, vil det lykkes? Finnes faktisk et kundegrunnlag? Det kan ikke leve av restaurantbesøk fra kommunens innbyggere. Hvis markedet er der, burde vel Vinger Hotell ha satset og fått det til. Hvorfor har ikke de satset på et konferansehotell, fått med seg investorer og bygget om? Ser at Vinger Hotell og Eiendom AS, Vinger Drift AS og Vinger Holding AS hverken hverken samlet eller hver for seg imponerer resultatmessig, samlet egenkapital er åpenbart tapt. - Hvordan vurderer politikerne da utsiktene for et nytt hotell? Byen er ikke tjent med nye konkurser. Går et byparkenhotell konkurs, vil vel bygningen bli brukt til noe annet av eierne av bygningsmassen. Dette er spørsmål som bør vurderes av politikerne - antar at utbygger har vurdert den risikoen, konsekvenser og alternativ bruk allerede.

  Håkon Bakkerud Hubred

  Lørdag 24.04.2021
  Det står en minnestein i Byparken - et monument over de som ga sitt liv for Norges frihet. Dette er også et viktig kulturhistorisk minne som politikerne plikter å respektere. Og det gjør de ved å frede hele Byparken - og avviser de som nå mener de bare kan ødelegge denne "byens grønne lunge" som eies av samtlige innbyggere i kommunen. Et hotell i Byparken ble av en "innskriver" i "Min mening" karakterisert som "et friskt pust". Jeg vil karakterisere et slikt hotell som et "kvelertak" - og en ren tragedie for Kongsvinger By.

  Svein Holm

  Torsdag 22.04.2021
  Kanskje utbyggerne ikke har tenkt på at det fins bedre alternativer. Utbyggerne evner helt sikkert å plassere sine penger på et fornuftig sted enten som gjeldende ønske fra dem eller om et bedre alternativ skulle dukke opp. Det kan de. Det noen foreslår med dette initiativet er at det omtalte hotellet kan få en enda bedre plassering. Tenk om noen hadde foreslått at hotellet burde burde bygges der Torget står, midt på Rådhusplassen og med utsikt til Glomma. Ville ikke det vært enda bedre enn i parken ? Kan vi være enig om at parken ikke er aller beste plassering. Med kan de bare drømme om. Men hva med ETO-bygget ? Enda nærmere sentrum enn parken. Hvem er eiere i dag. ETO-bygget har utlevert sin tid. Det fremstår ikke som et attraktivt sentrumsbygg lenger. Hva med å flytte hyblene i ETO-bygget til et nytt bygg der den gamle brannstasjoner står i dag. Dessuten er kort avstand fra ETO tomta til parkeringen vis a vis politistasjonen. Hva kan tenkes være en gulrot for utbyggerne hvis de setter opp hotellet på ETO-tomta. Kanskje en mindre restaurantbygg på hjørnet i byparken med ulike aktiviteter som boccia, minigolf, bordtennis, off. toalett osv. Når noen tipser om et bedre alternativ enn parken så burde utbyggerne vurdere dette seriøst.

  Anders Grøndahl

  Tirsdag 20.04.2021
  I Parkveien vis-a-vis Politistasjonen er det også en tomt, om den eies av kommunen vet jeg imidlertid ikke. Dessuten, en by trenger en park, fri natur i skog og mark har vi mengder av og det er flott - men noe helt annet enn en park. Byrommet rundt Sentralskolen og spaserveien langs Glomma er jo populær og viser at folk bruker nettopp den slag frirom. La byen leve, la parken leve!

  Hendrik Grendel

  Søndag 18.04.2021
  For lenge siden fikk Kongsvingers beboere flere mål i gave til til felleskaps opplevelser. Kommunen forvalteteiendommen. sakte og sikkert bygde kommunen, sloler,Svømmehall, blbliotek, Rådhus, Musikkpaviljong, og BYPARKEN med lekeplass for barn, m.m. Alt innen rammen kommunale oppgaver . Kongsvinger har investorer og utbyggere som vurderte BYPARKEN egnet til tomt for et moderne Sentrum Hotell. Investorene overtalte kommunene at Kongsvinger trengte et Sentrumshotell. Det måtte bygges i Byparken, ellers var de ikke interessert. Hele 2019 og delvis 2020 og nå2021 ble det skrevet "Min Mening" i Glåmdalen. " Byen Vår" ville ha en moderne by med tett bebyggelse som ville friste butikkunder. Andre beboere ville beholde gaven og beholde BYPARKEN med lekepark for barn og kort vei til skolen og svømmehall. Det kunne blitt enda triveligere med blomster' Nå gjelder å by på en alternativ tomt for et moderne Sentrumshotell. Det har Kongsvinger. Fra Storgata og gjennom rundkjøring til Eidems gate. Helt nederst ved gammel brua, Kongsvinger har også et Sentrum på stasjonsida. (Der sto engang Grand Hotell som er nedlagt,) Et hotell der vil imøtekomme gjester fra toget, bussen og privatbil. Der er det luf mellom Stasjon, Buss stasjon, Banken , Polet og butikker. Et moderne nytt hotell i Sentrum er ment som et gode også for Kongsvinger,. Da husker jeg Rådhus restaranten. Fest i helgene, halvlitere, noe uro. Toalett besøk, Selskapslokaler o.l. Hvor skal byens borgere samles til en konsert eller annet uten Park. Festningen? der er det Hotell og restaurant også.

  Anita nerli

  Søndag 18.04.2021
  Godt forslag, ta tomta der det Skyrudbygget står. Ikke ødelegg byparken, grønne områder bør bevares.

  Jan Ivan Kvernbråten

  Lørdag 17.04.2021
  Vedrørende nytt hotell i byparken. Kan ikke se behovet for et nytt hotell i Kongsvinger. Er vel bedre å ivareta de overnattingsstedene og arbeidsplassene vi allerede har. Men hvis behovet er så stort for et hotell til er vel tomta mellom Jernbanegata, Oscars gate, Engens gate, Digerudveien ideell med tanke på beliggenhet i forhold til jernbane-buss stasjon. Mener den tomta i sin tid ble solgt for kr.1,- fra Kongsvinger kommune for skulle bebygges av investor i Kongsvinger. Forslag II : Trekanttomta mellom Storgata, Eidemsgate, Tommelstad gate må også være ideell for investorene for da blir det et flott hotell istedenfor det gamle Skyrudbygget og da kan en av frontfigurene sitte i hagen sin å se på det flotte byggverket sitt. Er vel på høy tid politikerne i Kongsvinger våkner opp fra dvalen og tar til fornuft og gjør mer ut av den grønne lungen vi har fått i gave til Kongsvingerinnbyggerne. Jan Kvernbråten