Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  NEI TIL KJEMPEUTBYGGING AV OCEAN SPACE CENTRE PÅ TYHOLT

  Trondheim, Trøndelag
  NEI TIL KJEMPEUTBYGGING AV OCEAN SPACE CENTRE PÅ TYHOLT
  Opprettet: 03.05.2021 av Marit Sjølie
  Sluttdato for signering: 20.06.2021
  Skriv gjerne under slik at vi sikrer politisk oppmerksomhet om våre bekymringer. Det er ingen nedre aldersgrense for å skrive under, men du må være bosatt i Trondheim kommune. En hel bydel er opprørt over NTNU, SINTEF og Statsbygg sine planer for det nye Ocean Space Center (OSC) på Tyholt. Enorme volum på bygninger vil endrer bydelen fullstendig og ruve i landskapet til evig tid. Slik prosjektet nå er planlagt, får ikke OSC plass på Tyholt. Ved å flytte Sjøgangsbassenget til en annen lokasjon, ser vi en mulighet for at bydelen vår ikke blir rasert for all fremtid. Vi ber derfor byens politiske partier om: - at Sjøgangsbassenget flyttes til en annen lokasjon - at Tyholtskogen vernes for å bevare et sårbart biologisk mangfold - at «Spruten» forblir et urørt friområde OSC vil ha en anleggsperiode på 6-7 år fra kl. 07.00 – 19.00 alle hverdager, hvor 2 år består av spunting og masseuttak. Bassengene skal sprenges opptil 30 meter ned i bakken, og ruve inntil 18 meter over bakken. Flere husstander må trolig flytte i deler av anleggsperioden grunnet støy. Når byggene står ferdige, vil Tyholttunet barnehage og nærliggende naboer miste sol i opptil 4 (!) måneder i året. Både brukere av friområdet Spruten og flere naboer får høye fasader uten vinduer rett mot seg. Vi opplever at utbygger forsyner seg grovt av fellesskapets goder. De enorme mengdene med masser som skal sprenges ut må også kjøres bort. Det er snakk om ca. 100 000 lastebillass som vil gi en kraftig økning i tungtrafikk ikke bare på Tyholt, men videre mot Strindheim eller Moholt avhengig av hvor massedeponiet plasseres. Vi er svært bekymret for skoleveien til barn som går på Strindheim, Berg, Eberg og Blussuvoll. Anleggsvirksomhet øst for Kong Øysteins veg ifb. utbyggingen av Nye Valentinlyst og planer om utbygging av «Telenor-bygget», øker problemet ytterligere. Samlet belastning på bomiljøet i bydelen de neste 6-7 årene er enorme. Bystyret har erklært at den globale oppvarmingen og tap av naturmangfold er en nødsituasjon for Norge og Trondheim kommune. Byggingen av Sjøgangsbassenget medfører store ødeleggelser av friområdet «Spruten» og Tyholtskogen. «Spruten» benyttes av minst fem omkringliggende barnehager og tre barneskoler, og vil være utilgjengelig under anleggsperioden på grunn av støy, støv og anleggstransport. Tyholtskogen som består av over 100 år gamle trær og flere rødlistede arter, vil også bli sterkt berørt av anleggsvirksomheten. Statsforvalteren krever at skogen bevares. Planene for nye OSC innebærer at størsteparten av dagens bygningsmasse rives for å gi plass til de nye byggene. De potensielle miljøgevinstene er store ved oppgradering av eksisterende bygninger. Utslippene ved rehabilitering utgjør bare opptil halvparten av utslippene sammenlignet med nybygg. Hvis Sjøgangsbassenget flyttes til en annen lokasjon, kan dagens Marintekniske senter med kontorbygg oppgraderes, uten å skyggelegge barnehagen og nærområdet slik det planlagte kontorbygget nå vil gjøre. Ved å flytte Sjøgangsbassenget vil også Spruten og Tyholtskogen bli bevart. Et så gigantisk byggeprosjekt med så massive bygninger hører ikke hjemme i et boligområde. Vi oppfordrer byens politikere til å sette seg grundig inn i planene, og støtte oss i kampen for å bevare bydelen ved å stanse de massive utbyggingsplanene. - NEI TIL KJEMPEUTBYGGING AV OCEAN SPACE CENTRE PÅ TYHOLT! Følg gjerne arbeidet vi gjør: - facebook.com/@bevarspruten: https://www.facebook.com/bevarspruten/ - Link til interaktivt infokart: https://bit.ly/3eckKSA
  1016 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  42 kommentarer:

  Christian Wenger

  Søndag 16.05.2021
  Frykter at løpet er kjørt. Dette gjentar seg gang etter gang i Trondheim. De berørte partene kommer for sent inn i prosessene. Utbyggerne, i dette tilfelle tunge aktører som Statsbygg, SINTEF og NTNU, gjør kosmetiske endringer på de opprinnelige planene. Dermed står monsteret der. I minst 100 år. Dette er bare nitrist.

  Erik Sørli

  Onsdag 12.05.2021
  Signert

  Per Mehus

  Tirsdag 11.05.2021
  Dette prosjektet blir ikke første gang universitetet begår et overgrep på en bydel i Trondheim.

  Kjersti Kvendbø

  Mandag 10.05.2021
  Vi krysser fingre for at fornuften seirer i denne ufattelige saken! Det vil slik det er planlagt nå,ødelegge så utrolig mye for så veldig mange!

  Anita Øynes

  Mandag 10.05.2021
  Det er er helt utrolig at man planlegger et slikt monsterbygg midt i et boligområde! Det vil ta utsikt og sol fra naboer på nordsida og på sørsida vil vi se rett inn i en massiv betongvegg i stedet for grønne enger. Og byggeperioden ser vi for oss bli helt uutholdelig med spunting og støy til den grad at jeg tror flere vil vurdere å flytte bort fra området. Nei til ødeleggelse av nærmiljøet vårt. Flytt anlegget til sjøen der det hører hjemme. Hva med Dora som allerede har en tørrdokk som allerede brukes til tilsvarende forskning?

  Rigmor Sætherhaug

  Mandag 10.05.2021
  Å bygge et kjempe basseng på Strindas høyeste punkt, midt i et småhus område når Trondheimsfjorden er like ved, er meg ubegripelig!

  Ellen Andenæs

  Fredag 07.05.2021
  Dette uvettige prosjektet må stoppes. Flytt Sjøgangsbassenget og rehabiliter eksisterende bygninger, slik at vi sparer kolossale utslipp og skåner Tyholtskogen og Spruten.

  Pål Lader

  Fredag 07.05.2021
  Norsk marinteknisk FoU trenger ikke dette for å være verdensledende. Sats på kompetansehevning og renovering av eksisterende bygg.

  Nei, til monsterplanene på Tyholdt.

  Fredag 07.05.2021
  Nei, til monsterplanene på Tyholdt. Edmund Eilertsen

  Tom Storvik

  Torsdag 06.05.2021
  Trondheim må ha større ambisjon enn å bruke tomtene med mest potensiale for fremtidig verdiskapning, til en tank. Det bør ligge et annet sted.

  Andreas Brovold

  Torsdag 06.05.2021
  Hvordan noen har kommet frem til at dette enorme utbyggingsprosjektet hører hjemme på trivelige Tyholt er for meg helt hårreisende. Jeg er i mot.

  Astri Nordahl Bryn

  Onsdag 05.05.2021
  Hadde vi som bor på Tyholt søkt kommunen om å få sende opp en nyttårsrakett fra balkongen mellom kl 07.00 og 19.00 noen dager en tilfeldig måned, ville vi garantert fått avslag. Som rett er. Men spunting i 2 år, derimot..... Vanvidd!

  Astri Nordahl Bryn

  Onsdag 05.05.2021
  Hadde vi som bor på Tyholt søkt kommunen om å få sende opp en nyttårsrakett fra balkongen mellom kl 07.00 og 19.00 noen dager en tilfeldig måned, ville vi garantert fått avslag. Som rett er. Men spunting i 2 år, derimot..... Vanvidd!

  Sandra Sandøy

  Onsdag 05.05.2021
  I mot at et så stort bygg legges i boligområde, særlig på bekostning av få friluftsområder som aktivt brukes av barn.

  Fred Berntzen

  Onsdag 05.05.2021
  Det er sørgelig at vår vakre by er blitt, og blir visuellt mishandlet. De burde ha lært av fadesen Trondheim Spektrum. I disse fortettingstider hvor byen konsentreres kan det ikke være formålstjenlig å legge enda et byggmonster sentralt. OSC burde i likhet med Trondheim Spektrum ligge på et eller annet jorde utabygds ...

  Elisabeth Østgaard

  Onsdag 05.05.2021
  Støtter kommentarene over. Hva om det skulle oppstå vannlekkasje? Og det er kvikkleire rundt.. Det er et scenario ingen ønsker seg. Men har de ansvarlige tenkt på det? Det finnes helt sikkert bedre plassering, om det finnes vilje til å tenke på det? Og evne til å snu..

  Torbjørn Rørtveit

  Tirsdag 04.05.2021
  Husk at en verning av Naturområdet Spruten, som Statsforvalteren i sitt høringsinnspill krever, innebærer en forkorting av lengden på Sjøgangsbassenget eller flytting av bygget til annet sted. En anleggsvei fra rundkjøringen ved Valentinlyst og tvers over naturområdet er heller ikke forenelig med vern av området!

  Anna Melby

  Tirsdag 04.05.2021
  Nei til utbygging!!!!

  Stein Erik Eilertsen

  Tirsdag 04.05.2021
  Sjøgangbassenget og dets virke må vel kunne få enorme fordeler ved ei plassering i nærhet av sjøen? Og ulempene med ei feilplassering i et boligområde kan bli katastrofal.

  Jan Ståle Berg

  Tirsdag 04.05.2021
  Er i mot denne utbyggingen som ødelegger et fint grøntområde og akebakke for veldig mange.

  Erle Kristianne Stranda

  Tirsdag 04.05.2021
  Dette er absurd

  Bendik Sørlie Gladsø

  Tirsdag 04.05.2021
  Jeg er imot

  Ove Kristian Haugaløkken

  Tirsdag 04.05.2021
  Dette vil ødelegge boligmiljøet både under og etter anleggsperioden.

  Elin Vilvang

  Tirsdag 04.05.2021
  Signert

  Elisabeth Trøan Johansen

  Tirsdag 04.05.2021
  Jeg lurer på i hvilket bærekraftperspektiv denne utbyggingen sees.

  Aleksander Bjørlykke

  Tirsdag 04.05.2021
  444 Legender som har skrevet under.

  Aleksander Bjørlykke

  Tirsdag 04.05.2021
  444 Legender som har skrevet under.

  Jørn Otto Ærdnes

  Tirsdag 04.05.2021
  GG boys and girls!

  Gunnhild Hasund

  Tirsdag 04.05.2021
  Nei til utbygging!

  Helen Tislevoll

  Tirsdag 04.05.2021
  Nei til utbygging!!

  Peder Waatland

  Tirsdag 04.05.2021
  Jeg er imot

  Elin Marita Hermundstad

  Tirsdag 04.05.2021
  Hele prosjektet er en skandale. Det er mange som ikke ønsker denne enorme utbyggingen, selv blant de ansatte. Det er langt verre å gjennomføre bare fordi man føler seg fanget, enn det er å ta ansvar og si stopp.

  Hilde Alice Kvernrød

  Mandag 03.05.2021
  Et slikt prosjekt hører ikke hjemme i et boligområde. Dette handler om støy, nærmiljø, sikkerhet for våre barn, våre barns lekeområder og en bydels livsstandard i en lang byggeperiode. NEI, dette vil vi ikke ha her. Dette må ligge der det hører hjemme, ved sjøen.

  May Britt Fløttum

  Mandag 03.05.2021
  Ja til et fortsatt godt naboskap med NTNU og SINTEF!

  Marit Kaarstad

  Mandag 03.05.2021
  Ingen skam å snu!

  Siril Tingstad

  Mandag 03.05.2021
  Jeg er imot

  tuva moa

  Mandag 03.05.2021
  yes

  Frode Thingstad

  Mandag 03.05.2021
  Jeg var så heldig å få vokse opp i gode og trygge omgivelser i Persaune Hageby, og det flotte området de nå vil bygge denne enorme klossen, vil ødelegge for en hel bydel. Jeg ønsker derfor ikke denne utbyggingen. Tenk på hva våre etterkommere skal ta over etter oss, og bevar området slik det er i dag. Derfor NEI til disse stupide planene - de har ikke noe å gjøre i min kjære barndoms paradis!

  Line Vaarum

  Mandag 03.05.2021
  Hvis OSC skal få bygges slik det nå er planlagt, skal ingen etterpå kunne si at de ikke visste hva de sa ja til. Derfor må vi sørge for at politikerne får et godt nok kunnskapsgrunnlag for sine beslutninger. En lønnsomhetsberegning kan ikke se bort ifra konsekvenser for mennesker, natur og dyreliv.

  Jonas Kråkvik Tho

  Mandag 03.05.2021
  Jeg er imot.

  Nina Wikan

  Mandag 03.05.2021
  Vi ønsker ikke dette enorme utbyggingsprosjektet i vårt nærområde. Det ødelegger også friluftsområdet for barn og voksne.

  Damian Hegdal Chapana

  Mandag 03.05.2021
  GG boys