Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til vindkraft i Narvik kommune!

  Narvik, Nordland
  Nei til vindkraft i Narvik kommune!
  Opprettet: 09.05.2021 av Hanne Ingrid Trones
  Sluttdato for signering: 01.01.2022
  I forbindelse med ny kommuneplan for «nye Narvik kommune» er det kommet innspill til flere mulige områder som kraftindustrien mener kan være aktuelle for etablering av vindkraft i fjellene rundt om i kommunen. Vindkraft  utnytter klimafaktoren vind, men påvirker miljø, vann, vassdrag og ødelegger natur i områdene permanent. Det vil skade det biologiske mangfoldet i sårbare områder for all fremtid, og i tillegg ødelegges landskapets visuelle verdi.  Varige og alvorlige inngrep er allerede er gjort i store deler av Narvik kommune gjennom massive vannkraftutbygginger, og landskap, elver og natur er ødelagt.  Det sies at kommuneplanen skal trekke de store linjene for de neste ti-årene. Kommunen, og Nord-Norge har i dag et stort kraftoverskudd. Det har også Nordkrafts direktør uttalt ved flere anledninger.  Verden er i stadig utvikling, og konsekvensene og funksjonen av vindkraftanlegg er ikke kartlagt, i et lengre perspektiv. Vindkraftutbygging skjer på bekostning av vår unike natur som vil ødelegges for fremtidige generasjoner.  Vi trenger ikke vindkraft nå!  Vi håper kommunen og politikerne kan ta et kunnskapsbasert standpunkt, ut fra hensyn til naturen og bevaring av den nå og i framtiden. Narvik kommune må bevare de verdiene vi har og ikke ødelegge den beste, viktigste og varige ressurs som naturen vår er. For å undertegne dette forslaget må du være bosatt og folkeregistrert i Narvik kommune. Vi fremmer følgende forslag til vedtak i kommunestyret: 1. Areal for vindkraft ønskes ikke avsatt i kommuneplanen. 2. Narvik Kommune skal ikke inngå intensjonsavtaler eller igangsette konsekvensutredninger av vindkraft i Narvik. 3. Det skal ikke gis dispensasjon fra Kommunens vedtatte arealplan, til vindkraftutbygging. Hvis forslaget ikke vedtas, ber vi kommunestyret om å avholde folkeavstemming om vindkraft i kommunen, før samfunnsdelen skal vedtas, og i forbindelse med stortingsvalget 13.09.2021.
  968 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  55 kommentarer:

  Grete Punsvik

  Tirsdag 01.06.2021
  Nei, til vindkraft i Narvik kommune.

  May Britt Hauglid

  Søndag 23.05.2021
  Bevar vår flotte natur, ikke vindturbiner i Narvik kommune.

  Jens-Edvard Grenersen

  Lørdag 22.05.2021
  Vindmøller - NEI TAKK.

  Tone Hegghammer

  Fredag 21.05.2021
  Vi verken trenger eller ønsker vindkraft i Narvik kommune fordi den verken er fornybar eller bærekraftig, ødelegger våre naturområder, våre fjellandsskap, våre tur-, bo-, og hytteområder, våre naturopplevelser, fuglenes livsområder, reinflokkenes beiteområder og mye mer.

  Sonja Isachsen

  Tirsdag 18.05.2021
  Ta vare på folkets fysiske og psykiske helse, hold vindturbinene borte og la naturen og fjellet være i fred for kommende generasjoner!! Vindturbiner representerer KUN skade. UBOTELIG skade på naturen, på fugle- og dyreliv, på våre opplevelser i fjellet og dermed naturelskeres psykiske helse for å nevne noe. Det norske folk er HANDLINGSLAMMET, og mange har måttet se naturskjønne omgivelser ødelegges av støyende vindturbiner uten at de har noen mulighet for å få stoppet prosjektene! Enkelte har blitt nabo med turbiner som støyer, verdien på boliger reduseres betydelig. Noen sier at de aldri vil få solgt boligen sin. Er dette greit?? Vindkraftbaronene tjener store penger og menigmann betaler skøyen.

  Ellinor Wahlstrøm

  Lørdag 15.05.2021
  Vil ikke ha vindkraft i Narvik!

  Gunnar Bekker Mathiesen

  Lørdag 15.05.2021
  Nei til vindkraft i Narvik!

  Alf Strømsnes

  Fredag 14.05.2021
  Jeg er mot mer vindkraft. Vi trenger naturen slik den er urørt.

  Randi Inger Johanne Nymo

  Fredag 14.05.2021
  Et rungende nei til vindkraft i Narvik. La natur og landskap leve og la menneskene som bebor kommunen trives

  Hege Nergård

  Onsdag 12.05.2021
  Jeg elsker naturen og ønsker ikke vindkraft til Narvik Kommune!

  Oddvar Fossli

  Onsdag 12.05.2021
  NEI til rasering av naturen

  Ragnhild Myren

  Onsdag 12.05.2021
  Nei til vindmøller.

  Maarten Boonen

  Tirsdag 11.05.2021
  Nei

  Frode Johansen

  Tirsdag 11.05.2021
  Nei takk til vindkraft i Narvik kommune

  Johan Revold

  Mandag 10.05.2021
  Hvorfor kan ikke vi skrive under, som er født og oppvokst i Narvik, men som måtte reise ufrivillig fra byen pga. jobbforhold? Vi er mange! Jeg har f.eks. hytte på et sted som vil bli berørt av vindkraftutbygging. og jeg betaler kommunale avgifter.

  Amund Garfors

  Mandag 10.05.2021
  Dette er miljøkriminalitet av verste sort, og dette må stoppes snarest! En forbrytelse mot naturen, mot menneskene og vår fauna som forsvinner år for år. Stopp galskapen NÅ! Og stem på Demokratene i September! Vi står opp for Norge!

  Thor Arne Ramstad

  Mandag 10.05.2021
  Sier blankt nei til vindkraft i Narvik kommune

  Reidun Marie Dahl

  Mandag 10.05.2021
  Nei til flere vindturbiner i Narvik.

  May Gundersen

  Mandag 10.05.2021
  VERN OM det beste vi har- flott natur med variert liv i fauna og flora. Vi har KRAFTRESSURSER! NEI til vindturbiner som ødelegger!!

  Lars Bruksås

  Mandag 10.05.2021
  Jeg ønsker IKKE mere rasering av vår natur!

  Gunn Binde Andersen

  Mandag 10.05.2021
  Nei. Ikke raser vår fine natur, den vil vi benytte til friluftsformål, styrke fysisk og psykisk helse, det er lønnsomt det! Dessuten har Narvik allerede bidratt nok med utbygging av vannkraft

  Ketil Svein Lyngedahl

  Mandag 10.05.2021
  Jeg vil ikke ha mer vindkraft i Narvik kommune.

  Roar Per Dahl

  Mandag 10.05.2021
  Nei til flere monster-vindturbiner i Narvik!

  Frank Jensen

  Søndag 09.05.2021
  Jeg vil ikke ha vindkraft i Narvik

  Vigdis Indregard

  Søndag 09.05.2021
  Nei til rasering av de unike fjellområdene i Narvik kommune. Nei til vindturbiner!!

  Olav Berg Lyngmo

  Søndag 09.05.2021
  Jeg vil ikke ha vindkraft i Narvik kommune.

  Åshild Bolsøy Lyngmo

  Søndag 09.05.2021
  Jeg vil ikke ha vindmøller i Narvikområdet.

  Jon Sommerseth

  Søndag 09.05.2021
  Ser at flere har kommentert saken, men ikke skrevet under på selve saken. Flott at du uttrykket din mening, men du må også gå inn på den linken det står: skriv under sak.

  Unni Brændholtet

  Søndag 09.05.2021
  Nei til vindturbiner i Narvik kommune

  Ørjan fjelldahl

  Søndag 09.05.2021
  Nei til vindkraft i narvik kommune!

  Andrea Frostad

  Søndag 09.05.2021
  Narvik kommune blir fraflyttet dersom VI som bor hær ALDRI blir hørt!! Skolesaken blei kraftig demonstrert mot å dersom de som bestemme nu OVERKJØRE ka vi mene om den her saken ved at de godtar å ødelegge naturen vårres som vi e så glad i - da blir dåkker iallefall ikke tadd på alvor lenger!! Bevar naturen - det kommer generasjoner etter oss også....

  Joakim Nilsen Gagnås

  Søndag 09.05.2021
  Narvik kommune må ta vare på gjenværende natur som er intakt. Vindkraft er så ødeleggende og arealkrevende at vi ikke kan tillate det- med hensyn til økosystemer og våre etterkommere. Narvik kommune må som mange andre kommuner si et klart og tydelig NEI til vindkraft.

  Margareth Bruun

  Søndag 09.05.2021
  Nei til vindkraft i Narvik kommune

  Gry Charlotte Fossgård-Lindgren

  Søndag 09.05.2021
  Nei til vindkraft i Narvik kommune.

  Hanna Strømsnes

  Søndag 09.05.2021
  NEI til vindkraft i Narvik kommune og i Hele Norge.

  Guttorm Aasebøstøl

  Søndag 09.05.2021
  Nei ,vi har nok vindturbiner i vår kommune

  Trond Blomlie

  Søndag 09.05.2021
  Befolkningen i Narvik godtar ikke storstilt utbygging av vindkraft i Narvik.

  Bente Hjellsand

  Søndag 09.05.2021
  Nei takk til vindturbiner i Narvik kommune.

  Sissel Eriksson

  Søndag 09.05.2021
  Jeg vil ikke ha noen Vindturbiner i Narvik Kommune

  Geir Ivar Larsen

  Søndag 09.05.2021
  Nei til vindkraft

  Karin Olaisen Berg

  Søndag 09.05.2021
  Nei til vindturbiner i Narvik kommune!

  Liv Karin Hagen

  Søndag 09.05.2021
  Nei til vindturbiner og rasering av naturen.

  Lars Ove Fjelldahl

  Søndag 09.05.2021
  Nei til mer vindturbiner i Narvik kommune.

  Synni Sørheim

  Søndag 09.05.2021
  Nei til vindkraft i Narvik Kommune!

  Hanne Trones

  Søndag 09.05.2021
  Ser at flere har kommentert under saken, men ikke skrevet under på selve saken. Flott at du uttrykket din mening, men du må også gå inn på den linken det står: skriv under sak.

  Pål Dahl

  Søndag 09.05.2021
  Naturen skal ikke brukes som massiv og omsettelig innsatsfaktor for personlig gevinst av tilkarringshungrige kynikere på børs og i skatteparadis! Den skal gi oss, som bor og ferdes i den, evigvarende skjønnhet og livskvalitet!

  Sigurd Dalhaug

  Søndag 09.05.2021
  Vil ikke ha flere vindturbiner i Narvik kommune

  Pernille Kajander Frydendal Olaussen

  Søndag 09.05.2021
  Nei! Til vindkraft i Narvik Kommune!

  Tonje Kajander Frydendal

  Søndag 09.05.2021
  Nei til mer vindturbinindustri i Narvik kommune!

  Bjørg Holtan

  Søndag 09.05.2021
  Nei til vindkraft i Narvik Kommune!

  Britt Eirin Olsen

  Søndag 09.05.2021
  Nei, til vindkraft i Narvik kommune.

  Vigdis Heidi Solheim

  Søndag 09.05.2021
  Nei til vindturbiner i Narvik kommune.

  Åse Sørensen Hell

  Søndag 09.05.2021
  Vil heller ikke ha vindkraft i Narvik KOMMUNE

  Aina pettersen

  Søndag 09.05.2021
  Nei til vindturbiner å rasering av naturen!

  Willy Hermansen

  Søndag 09.05.2021
  Jeg vil ikke ha vindkraft i Narvik Kommune!