Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bevar Juletreparken på Holtet

  Oslo
  Bevar Juletreparken på Holtet
  Opprettet: 27.05.2021 av Harald Wigaard
  Sluttdato for signering: 27.11.2021
  Bortsett fra Marienlunden, som er en minnelund, er «Juletretomta» det siste grøntområdet på Holtet. Det er kommunen selv som eier tomten. På de fortettede tomtene på Holtet har nesten alle trær, busker og annet grønt blitt fjernet. Naturlige lekeområde for barn er blitt borte. Ingen møteplasser har blitt opprettet til tross for en stor befolkningsøkning. I reguleringsplanen som nå legges fram for bystyret, vil Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) bebygge Juletretomta med opptil 6-etasjers blokker. Etaten tar ingen hensyn til at samtlige lokalpolitikerne i bydelsutvalget på Nordstrand, det vil si alle partier, vedtok den 7. mai 2020 følgende høringsuttalelse: «Bydelsutvalget mener at den svært omfattende fortettingen på Holtet har redusert grøntarealer og lekeområder for barn, og ført til økt trafikk i boligveiene. Som en oase i all den omliggende bebyggelse og trafikk, foreslår vi at «Juletretomta» (Holtveien 2) i den nye reguleringsplan for Holtet blir en park med naturlige grøntområder og inkluderer elementer som en liten dam, benker, lekeområder, treningsapparater og tilbud til ungdom.» Vi ber Oslos bystyre om ikke å la seg forlede av sakspapirene til EBY. Nedbyggingen av Juletretomta blir nemlig fremstilt som en *økning* i grøntareal. Grunnen er at EBY regner på «regulert grøntareal», ikke faktisk grøntareal, så ved å legge til noen kvadratmeter grønt utenfor blokkene, fremstår planen som en økning fordi Juletretomta i en reguleringsplan fra 80-tallet ikke er regulert til grøntområde. I tillegg inkluderer EBY «[asfalterte] gangstier, ballplasser og lignende» i sin definisjon av grøntareal. Vi ber bystyret ta hensyn til Oslos kommuneplan som sier at for å få Oslo til å bli en grønn by, er et av «de viktigste tiltakene å øke grøntandelen». Fagre ord må følges opp med handling. Vi ber derfor om at bystyret tar hensyn til natur og miljø, og støtter opp om lokaldemokratiet, og derved avviser EBY sitt forslag om nedbygging av Juletretomta og heller støtter initiativet om park.
  821 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  18 kommentarer:

  Liv Ødegaard

  Fredag 18.06.2021
  `Ja til park og blomstereng for små og store.

  Pia Gjølstad

  Fredag 11.06.2021
  Ja til park, bier og blomstrende trær❤️

  Dag Sjøberg

  Onsdag 09.06.2021
  Ikke noe problem om noen har signert to ganger for duplikater vil bli fjernet før listen sendes inn.

  Kjell Kalvik

  Onsdag 09.06.2021
  Beklager at jeg kom 2 ganger. Vet ikke hva som skjedde.

  Anne Marie Lindblad Jensen

  Tirsdag 08.06.2021
  Ja, til park!

  Jacqueline Zuleta

  Tirsdag 08.06.2021
  Når så mange av oss har så mye å gjøre, er det desto viktigere å finne steder der vi bare kan være. Å være i en park fornyer, gir ro, tid til ettertanke og styrker tilhørigheten til stedet. Det er også et møtested for flere generasjoner. Ja til flere parker i bydelen!

  Frauke Oesmann

  Søndag 06.06.2021
  Ja til park!

  Mona Kagnes

  Lørdag 05.06.2021
  Ja til park og grønt! Holtet er ferdig fortettet for lengst!

  Anne Lystad

  Mandag 31.05.2021
  Alle trenger grønne områder å puste i.

  Øystein Ulleberg

  Søndag 30.05.2021
  "Grønne lunger" bør være en integrert del av enhver byutvikling. Bare se på hvordan de gjør i vellykkede bydeler. Fortettingen på Holtet gjør det bare enda mer aktuelt å bevare den eksisterende parken. Vi bør tenke på at de som flytter inn i små leiligheter uten hager vil ha et behov for å kunne komme seg ut i grønne omgivelser i nærheten og ikke må reise langt for å komme seg til nærmeste grønne område. Bevar parken til evig tid!

  Ingvild Nyhuus

  Lørdag 29.05.2021
  Bevar parken!

  Ingvild Nyhuus

  Lørdag 29.05.2021
  Bevar parken!

  Eivind Berg

  Lørdag 29.05.2021
  Fortetning er et problem og ingen løsning. Oslo og omegn har mer enn nok tomter, det er bare å bygge der det er større som egner seg bedre til dette formålet. Det antas at den virkelige grunnen til denne agressive utbyggingen på Holtet er kun drevet av den høye kvadrstmeterprisen som kommer kun byggherren tilgode og ikke oss som bor her. Man bør sette ned foten og ikke tillate slik utbygging. Vi må værne om vårt næromtåde, dette for oss selv og våre barn som behøver flere grøntarealer og ikke betong.

  Marie Venås

  Lørdag 29.05.2021
  Ja til park!

  Joakim Lie

  Fredag 28.05.2021
  Det er bygget mange nye leilighetsbygg på Holtet med nærhet til trikkeholdeplassen uten at behov for grønne områder er ivaretatt. Derfor bør det nå sikres at juletretomta blir et felles grønt avlastningsområde, en nødvendig kvalitet for nye og gamle beboere.

  Sofia Falchenberg

  Fredag 28.05.2021
  Vi trenger sammenhengende grøntarealer for insekter, dyr og mennesker i byen. Ikke bygg ned enda mer grønt! Lag blomsterenger, parker og skogholt der hvor mennesker lever og bor!

  Silje Brenn Vikebø

  Fredag 28.05.2021
  Ja til park!

  Laila Jørgensen

  Torsdag 27.05.2021
  Bevar de grønne lungene i byen!

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.