Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Rikshospitalet må vernes - nei til riving

  Oslo
  Rikshospitalet må vernes - nei til riving
  Opprettet: 02.06.2021 av Hans Erik Heier
  Sluttdato for signering: 02.12.2021
  Rikshospitalet er et unikt sykehusbygg bygd som det humanistiske sykehus. Sykehus er signalbygg. Måten de utformes på, forteller om hvordan samfunnet tenker om mennesker som har behov for helsehjelp. Arkitektene som skapte RH på Gaustad kalte utkaste sitt «Det humanistiske sykehuset». De «ville skape fysiske omgivelser som inngir tillit og trygghet for de mennesker som bruker sykehuset --- et miljø formet av mennesker for mennesker, som en levende og vakker ”by”, ikke en behandlingsmaskin”. Professor Ole Fyrand oppsummerte: ”Det skulle således ikke være teknikken, men humanismen som skulle gi arkitekturen dens uttrykk” (Fyrand 2001). Rikshospitalet er et arkitektonisk mesterverk. Det "kryper" inn i terrenget, omgitt av grønne lunger og mye lys. Det balanserer perfekt mot de lave byggene på Gaustad sykehus på på andre siden av Sognsvannsveien. Rikshospitalet hilser pasientene velkomne med statuen ved innkjørselen: den uttrykker at medisin er mer enn naturvitenskap, økonomi og effektivitet; medisin er også omsorg, varme og kunst. Helse Sør-Øst planlegger å rive viktige deler av sykehuset og å sette opp bygg midt inne i det eksisterende sykehuset. Vi krever at dette prosjektet stoppes så raskt som mulig. I planene for det som kalles Nye Rikshospitalet er teknologien i sentrum. De nye byggene skal bygges i høyden og vil anta et brutalt «Ovenfra-og-nedad»-uttrykk. Den arkitektoniske grunnideen for RH blir ødelagt. Høyeste gesims, inkludert helikopter og takoppbygg skal være 72 meter, det vil si tilsvarende en klassisk boligblokk på 20 etasjer. Høyblokkene blir dessuten bygd på et høydedrag, i strid med Oslos høyhusstrategi. Vi ber om Oslo bystyre behandle saken og vedta følgende: • Oslo bystyre ber byantikvaren så raskt som mulig igangsette tiltak for å verne byggene på Rikshospitalet • Oslo bystyre vil ikke godkjenne riving av bygg på Rikshospitalet før de antikvariske myndighetene har behandlet henstillingen om vern av Rikshospitalet
  946 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  33 kommentarer:

  Bjørg Harding

  Onsdag 23.06.2021
  Jeg støtter dette tiltaket, flott at vi er mange.

  Mette Hovind

  Tirsdag 15.06.2021
  Jeg støtter 100 prosent.

  Victoria Cramer

  Søndag 13.06.2021
  Jeg støtter dette initiativet

  Judith M. Kristiansen

  Onsdag 09.06.2021
  Jeg støtter dette initiativet.

  Gunther Motzke

  Mandag 07.06.2021
  Jeg støtter initiativet.

  Terje Engelhardtsen

  Mandag 07.06.2021
  Jeg støtter dette initiativet

  Eva von Hanno

  Mandag 07.06.2021
  Lenge leve Humanismen!

  Inger Sethre

  Søndag 06.06.2021
  Humanismen må seire over Brutalismen!

  Hans Petter Vikan Olssøn

  Lørdag 05.06.2021
  Rivingen av deler av RH skal erstattes av de nye behandlings tårnene. Prosjektet har blitt presset til å redusere antall etasjer. Dette fører til at prosjektgruppa vil prøve å fjerne tekniske mellometasjer mellom behandlingsetssjer. Tekniske mellometasjer ble innført på 70 tallet som en etasje for alle tekniske installasjoner. Der går det rør og kanaler for transport av alt fra rørpost, ventilasjon medisinske gasser, vann, avløp, giftige gasser fra prosesser, elektriske kabler og fiberoptikk. Her kan det gjøres reparasjoner og alle forandringer. Når det tas i bruk nytt utstyr kan det implementeres der det er hensiktsmessig. Det vi føre til en kraftig forringelse av fleksibilitet i bruk og kvalItet dersom bygget utføres uten mellometasjene. Planene om å rive Ullevål Sykehus , Rive deler av RH for så å bygge et dårligere behandlingstilbud på grunn av plassmangel og for liten tomt er en skandale. Men er det ikke det vi er vant med??

  Kjetil Berthelsen

  Fredag 04.06.2021
  Stopp i tide: ikke riv og ødelegg et sykehus som fungerer så bra!

  Angelique Høivang Tangen

  Fredag 04.06.2021
  Rikshospitalet må vernes. Byantikvaren må på banen. Stopp rive-planene!

  Ida Astri Sole

  Torsdag 03.06.2021
  La Rikshospitalet bestå!!

  Åse Tvete

  Torsdag 03.06.2021
  Galskap å rive Rikshospitalet

  Cecilie Ore

  Torsdag 03.06.2021
  Nei til riving av Rikshospitalet!

  Bjørn Erik Braathen

  Torsdag 03.06.2021
  Ikke riv bygg på Rikshospitalet!

  Lars Magnus Nygaard

  Torsdag 03.06.2021
  La det stå!

  Berit Follestad

  Torsdag 03.06.2021
  Jeg signerer oppropet mot riving av Rikshospitalet

  Øyvin Dybsand

  Torsdag 03.06.2021
  Nei til de gigantomane planene!

  Grethe Nora Jobling

  Torsdag 03.06.2021
  Den dagen PBE og/eller Riksantikvaren setter sitt godkjentstempel på planene for Gaustad, riving og bygge nesten 60 meter høy mur rundt et kulturlandskap, vernet og verneverdig bebyggelse, da har både de og landet mistet sin troverdighet.

  Odd Mikkelborg

  Torsdag 03.06.2021
  Støttes hundre prosent!

  Marion O Farrell

  Torsdag 03.06.2021
  Jeg støtter veldig dette initiativet!

  Jan Åge Tollefsen

  Onsdag 02.06.2021
  Dette må ikke stenges

  Jan Erik Waastad

  Onsdag 02.06.2021
  Det nåværende Rikshospitalet må på det sterkeste bevares! Det er en arkitektonisk perle til sykehusbygg å være og svært funksjonelt innredet. Det ligger vakkert til i naturskjønne omgivelser, og er akkurat passe stort å administrere, og være pasient og pårørende i. For pas. i tilfriskningsfasen er den uberørte naturen vest og nord for byggene et funn som ikke må ødelegges med et stort bygningskompleks som vil ødelegge og forstyrre hele området! Da man fikk bygge det nåværende RH på rik matjord, var det en betingelse at sykehuskomplekset ikke skulle være større enn dagens( se tidligere dokumenter).

  Torunn Brenden Carlsen

  Onsdag 02.06.2021
  La Rikshospitalet være i fred

  Mette Berglund

  Onsdag 02.06.2021
  Viktig at Rikshospitalet beholdes som «Det humanistiske sykehuset».

  Solveig Berre

  Onsdag 02.06.2021
  Vi trenger det humanistiske sykehuset for vår helse!

  Bjørg Aas Christophersen

  Onsdag 02.06.2021
  Rikshospitalet må vernes !

  Einar Sætra

  Onsdag 02.06.2021
  Nei til noe rivning av Rikshospitalet

  Ruth Mette Sørnes

  Onsdag 02.06.2021
  Nei til Riving av Rikshospitalet

  Tore Wiik

  Onsdag 02.06.2021
  Ikke riv bygg på på Rikshospitalet nå!

  Ingar Allergodt

  Onsdag 02.06.2021
  "For å signere må du ha postnummer i den kommunen eller fylkeskommunen saken gjelder for." :'(

  Eva Bjørnstad

  Onsdag 02.06.2021
  Håper dette flotte sykehuset får leve

  Otto Magnus Landmark

  Onsdag 02.06.2021
  Jeg støtter dette initiativet.