Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Mer hjelp til barn i risikosonen!

  Oslo
  Mer hjelp til barn i risikosonen!
  Opprettet: 14.06.2021 av Catrine Lie
  Sluttdato for signering: 14.12.2021
  Bakgrunn Vi som er initiativtagere til dette oppropet har barn på Lusetjern skole på Holmlia. Søndre Nordstrand er et fantastisk sted å vokse opp, med mye grønt, nærhet til både sjøen og marka og mange flotte og engasjerte både barn, voksne, organisasjoner, tiltak og initiativ. Samtidig opplever vi at barn og unge som faller fra i utdanningsløpet eller ikke opplever at de har gode framtidsmuligheter, ikke får den hjelpen og støtten de trenger. Dette er ikke unikt for vår skole eller vår bydel. At barn kan være i risikosonen kommer til uttrykk på flere måter, og på vår skole og i vårt nærmiljø ser vi at: • Det er barn og unge som av ulike årsaker ikke har det bra og som er på vei til falle utenfor fellesskapet, og som viser dette gjennom å være i opposisjon. De viser lite respekt for lover og regler, og for ansvarlige voksne slik som lærere, politi og andre som kan veilede dem. • Det er barn og unge som har problemer med det sosiale samspillet, og å forstå sin egen rolle. Disse er spesielt utsatte for å bli rekruttert av grupper som ikke har gode hensikter. • Det er barn og unge som av ulike grunner blir hengende etter i den faglige utviklingen på skolen, og som trekkes mot grupper der det å «tøffe» seg både med språk og adferd er det som gir status og samhold, og hvor anerkjennelse i disse gruppene erstatter anerkjennelse i skolesammenheng. • Det er barn og unge som trenger mer støtte enn det de kan få i egen familie, og de har stort behov for kontakt med voksne som kan gi trygghet og hjelpe dem å finne sin plass i fellesskapet. Disse problemene er det vel kjent at finnes på ungdomsskolen, men det gjelder også for elever på barnetrinnet, særlig fra 5. til 7. klasse. Vi er kjent med eksempler på at ulike negative miljøer forsøker å rekruttere elevene langt tidligere enn 8.trinn. Dette må tas på alvor! Skolene er viktige, men de har ikke nok ressurser til å gi ungene all faglig og sosial støtte. Vår skole ønsker, i tillegg til et godt samarbeid med hjemmet, et nært samarbeid med eksterne instanser som politi, ideelle organisasjoner, og politisk støtte både gjennom ord og ekstra ressurser. Barn og unge trenger flere gode alternative aktiviteter etter skoletid. Hvis de samme personene og aktørene som kan gi hjelp i skoletiden også er til stede utenfor skoletid vil det gi ekstra trygghet. Også familiene til barn som sliter trenger tilpasset hjelp på et tidlig tidspunkt. Et godt skole-hjem samarbeid vil være en viktig del av dette, men det krever mer ressurser enn mange skoler har i dag. Det finnes mange gode tilbud som kan hjelpe ungdom i risikosonen. Dessverre er det svært mange av disse som ikke har tilbud til de litt yngre barna. Vi er kjent med at aktører som «Innsats Ung», «Forandringshuset», «Ung Arena» og politiet gjennom skolekontaktene først starter sitt arbeid på ungdomsskolen. Fortvilte lærere, foresatte og andre som bryr seg vil ikke stå og se på at et barn som sliter må vente 1 og 2 år på å få hjelp til å komme seg ut av problemene. Vi som skriver under på dette oppropet ønsker at: 1. Oslo kommune må ta initiativ overfor politiet slik at programmene deres for «tidlig innsats» får ressurser til, og kan tilpasses til bruk på mellomtrinnet på skoler der det er behov. 2. Det settes av penger i Oslobudsjettet for at skoler med elever i risikosonen kan hente inn ekstern kompetanse for å støtte og hjelpe disse elevene i tett dialog med foresatte. 3. Utdanningsetaten i samarbeid med relevante aktører slik som SALTO-koordinatorer, barnevernet, og de ansattes organisasjoner utarbeider et opplegg som kan brukes på skoler med elever i risikosonen og familiene deres. 4. Oslo kommune sikrer ressurser til fritidsklubber for barn og unge i alderen 10-19 år, og at områder med ungdom i risikosonen prioriteres.
  398 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  15 kommentarer:

  Afsoon Eshghipour

  Tirsdag 29.06.2021
  Støtter!

  Arezo Bouvet

  Tirsdag 29.06.2021
  Flott forslag fra FAU!!! Oslopolitikere må på banen å tenke hvor kostnadseffektivt disse forslagene er med tanke på at dette er preventiv kriminalforebyggende tiltak servert på sølvfat fra ressurssterke foreldre.

  Mette larsen

  Lørdag 19.06.2021
  Støtter fau

  Heather B Halaas-Berget

  Lørdag 19.06.2021
  Signert! Utrolig flott initiativ! ❤️

  Samina Begum

  Fredag 18.06.2021
  Støtter

  Line Austrud-Hjelle

  Torsdag 17.06.2021
  Støtter oppropet fullt ut. Takk for godt initiativ!

  Trond Brækhus

  Tirsdag 15.06.2021
  Dette var eit svært godt initiativ av foreldra i FAU! Viktig at slike utfordringar blir satt ord på og blir løfta opp.

  Kristin Hjorthaug

  Tirsdag 15.06.2021
  Så utrolig godt initiativ. Støtter og signerer og heier på dette :-)

  Maria Lopez

  Tirsdag 15.06.2021
  Støtter.

  Jill Håkonsen

  Mandag 14.06.2021
  Signert!

  Benedicte Kivle

  Mandag 14.06.2021
  Dette er framtida

  Ida Helgesen

  Mandag 14.06.2021
  ❤️

  Kassahun G Degena

  Mandag 14.06.2021
  Støtter!

  Tonje Mallaug

  Mandag 14.06.2021
  Signert!

  Doaa Mansour

  Mandag 14.06.2021
  Støtter