Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bygg bybanen i dagløsning gjennom Sandviken.

  Bergen, Vestland
  Bygg bybanen i dagløsning gjennom Sandviken.
  Opprettet: 21.07.2021 av Arne M Rebnord
  Sluttdato for signering: 21.01.2022
  Langt de fleste nye boliger i Sandviken kommer langs sjøfronten. En dagløsning gjennom Sjøgaten vil derfor betjene disse meget godt. Til sammen regner man med at bygging på langs sjøfronten vil tilføre området opp mot 1000 nye boliger. For disse vil en tunnel-løsning være en mindre gunstig løsning, med færre stasjoner og lengre avstand. Norconsult AS utarbeidet i 2017 en analyse for Bergen kommune som klart viser at en alternativ trase’ i Sjøgaten vil være den totalt beste traséen. Bybanens store fordel har vært regularitet og ikke minst synlig i bybildet. Dette forsvinner i det foreslåtte tunnel-alternativet gjennom Sandviken, der banen går i tunnel fra Koengen til Amalie Skrams vei med stopp 30m under Sandvikskirken. Den viste alternative dagløsningen i Sjøgaten gir god dekning der 90% av boligene i området dekkes med mindre enn 300 meters avstand. Den løsningen som nå reguleres dekker betydelig færre boliger. Dagløsning gjennom Sandviken er fullt mulig å realisere. Med en bredde på 17 meter vil gaten ha rom for lokaltrafikk og Bybane. Amalie Skrams vei og Nye Sandviksvei vil kunne bli bydelens sentrale sykkelvei, samtidig som den vil være et fullgodt alternativ for langtidspendlerne. Detaljreguleringsplan for dagløsning gjennom Sandviken må derfor iverksettes snarest, slik at man får en reel sammenlikning mellom dette og tunnel-alternativet. Initiativet til å få bygget bybanen som dagløsning, kommer fra Arne Sælen (post@landskapdesign.no). Han har også publisert innlegg i media om samme tema. Samtidig opplever vi at flere er opptatt av de konsekvenser en bybane utbygging får for den enkelte i lokalmiljøet. Spesielt inngripende blir utbygging av tuneller og underjordisk bybanestopp ved Sandvikskirken. I tillegg har vi også startet en underskriftskampanje som er lagt lokalt til her i Sandviken, men vi ønsker også at flere skal få mulighet til å være med, derfor legger vi dette ut på Minsak.no i tillegg. Er du enig i at bybanen skal bygges som dagløsning gjennom Sandviken, håper vi du kan være med å støtte dette ved å skrive under. Samtidig har vi respekt for at det er andre meninger i denne sak. Oppsummert så er vårt mål å kunne legge dette fram for Bergen kommune som et innbyggerforslag, for å vurdere Bybanen gjennom Sandviken som en dagløsning.

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.