Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Lagring av kajakker i strandsone

  Fredrikstad, Viken
  Lagring av kajakker i strandsone
  Opprettet: 09.08.2021 av Wenche Bang-Olsen
  Sluttdato for signering: 09.02.2022
  Jeg ønsker at kommunen skal legge tilrette for at kajakker kan lagres langs strandsonen i Fredrikstad kommune. Det er idag svært få kajakkstativer som er tilgjengelig for almenheten. Som ett eksempel kan jeg nevne at båthavnen på Slevik er det kajakkstativer som kun har plasser til de som har hytter eller båtplass på Slevik og innen et begrenset område for de som bor på Slevik. Andre steder langs strandsonen har det blitt borret fester inn i fjellgrunnen for lagring. Det kan ikke være slik at det skal bli en forsøpling av naturen, før det blir gjort en innsats fra Fredrikstad kommune. Nå er det flere som tar seg tilrette for å finne plass til lagring. Det er en stor helsebringende gevinst med fysisk aktivitet. Det er ikke alle som har mulighet til lagring eller å bringe en kajakk tur/retur med egen bil. Det er mange som ikke har tilgang til strandlinje for lagring og det er mange som har anskaffet seg kajakker. Jeg er redd at dette blir et større problem hvis ikke Fredrikstad kommune nå legger tilrette for at lagringen blir satt i system slik at det ikke blir forsøpling av strandsonen.
  0 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.