1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Sykkel og Gangsti langs fylkesvei 349 Tomb-Karlshus

  Viken
  Sykkel og Gangsti langs fylkesvei 349 Tomb-Karlshus
  Opprettet: 21.08.2021 av Tor Helge Askedølen
  Sluttdato for signering: 21.02.2022
  Til Viken Fylkeskommune. Vi ønsker at en Sykkel og Gangsti på Fylkesvei 349 skal settes på Deres  agenda så snart som mulig.  Fra før så har vi en fantastisk Sykkel og Gangsti mellom Saltnes og Tomb, i  Råde Kommune. Dvs. langs Fylkesvei 116. Innbyggerene her i Råde Kommune har ventet på at den siste biten som  skal binde lokal samfunnet i Saltnes sammen med Karlshus i altfor lang  tid nå. Det finnes ingen grunn til at vi skal vente lenger nå. Strekningen mellom Tomb og Karshus. Fylkesvei 349, er en strekning  man i dag kan sykle eller gå på med livet som innsats. Og av den grunn så er det ikke å anbefale for noen. Det vil være en rekke positive gevinster både for helse, miljø og  sikkerhet å få fullført prosjektet med Sykkel og Gangsti på denne  strekningen. En komplett Sykkel og Gangsti mellom Saltnes og Karlshus vil føre til: 1. En sikker måte å ferdes på for syklister og gående. 2. Økt fysisk aktivitet, noe som er bra for helsen. 3. Et bedre miljø, fordi pendlere kan sykle trygt frem og tilbake til Råde Stasjon 4. Barn og voksne kan sykle, eller gå trygt på denne strekningen for å bli med på  fritidsaktiviteter eller besøke sine venner. Vi ber om at denne saken for høy prioritet i Viken fylkeskommune nå. Det er bare snakk om tid før det skjer en ulykke i dagens situasjon. Mvh  Tor Helge Askedølen & alle innbyggerne i Råde som har skrevet under.
  874 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  20 kommentarer:

  Heidi Martiniussen Bakker

  Lørdag 11.09.2021
  Som tidligere beboer på Tomb i nesten 20 år er jeg helt enig . Får ikke signert da jeg nå bor i en annen kommune desverre . Heidi .M.Bakker

  Sigbjørn Jansen

  Lørdag 04.09.2021
  Det burde også vektlegges at vi har en videregående skole på Tomb hvor elevene fra tid til annen går mellom Karlshus/Råde Stasjon og skolen.

  Mona Arnesen

  Torsdag 26.08.2021
  Signert!

  Andreas Ziener

  Torsdag 26.08.2021
  Signert

  Trond Magne Ellingsen

  Mandag 23.08.2021
  Signert

  Bengt S Karlsen.

  Søndag 22.08.2021
  SIGNERT! Er på høy tid at dette blir gjort noe med.

  Kristian Jæger

  Søndag 22.08.2021
  Er det mulig å endre teksten? Gang og sykkelvei har, så vidt jeg vet, vært ønsket/planlagt i mer enn 30 år, uten at noe er skjedd. I tillegg er det håpløst at en liten kommune som vår skal være funksjonelt delt i 2 av manglende sykkelvei (og at bussen stopper på Tomb og ikke på Råde stasjon!).

  Ole Gunnar Viken

  Søndag 22.08.2021
  Signert.

  Andreas Rukke

  Søndag 22.08.2021
  Dette er en strekning som må prioriteres i handlingsprogrammet for 2022-2025. Vil følge saken spent når handlingsprogrammet skal vedtas på fylkestinget, i desember i år. Her har fylket muligheten til å prioritere trafikksikkerhet, syklende fremfor bil og skape et sammenhengende tilbud for gående og syklende mot viktige kollektivknutepunkt som Råde stasjon og busstilbud i Karlshus.

  Juha Jussila

  Søndag 22.08.2021
  Trenger ikke å lage en fyrfelts sykkelvei til titals millioner, er nok med et par meter bredde.

  Carine Bjørnskau Johansen

  Søndag 22.08.2021
  Signert!

  Monika Moe

  Lørdag 21.08.2021
  Signert!

  Arnt-Martin Nilsen

  Lørdag 21.08.2021
  Signert.

  Karoline Holmen

  Lørdag 21.08.2021
  Signert !

  Dag Haugaard

  Lørdag 21.08.2021
  SIGNERT !!

  Vanya Haugaard

  Lørdag 21.08.2021
  Signert!

  Eva Lill Karlsen.

  Lørdag 21.08.2021
  Signert.

  Remi Borge

  Lørdag 21.08.2021
  Signert!

  Hans Magnus speight Karlsen

  Lørdag 21.08.2021
  Jeg underskriver at jeg vil ha gang og sykkelvei til og fra tomb til råde Mvh Hans Magnus Speight Karlsen

  Anne Wittersø

  Lørdag 21.08.2021
  Signert!