1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  NAF avdelingene i Vestland og Rogaland krever bedre prioritering av Rv13

  Vestland
  NAF avdelingene i Vestland og Rogaland krever bedre prioritering av Rv13
  Opprettet: 31.08.2021 av NAF avd. Bergen og Omegn
  Sluttdato for signering: 03.03.2022
  Rv13 har den høyeste ulykkesrisiko av alle riksveirutene i landet, hvor mange av delstrekningene har stor rasfare. Denne 450 km lange riksveien mellom Sogndalsfjøra i Sogndal og Stavanger har en veistandard og trafikkmengde som gir store utfordringer når det gjelder fremkomst og trafikksikkerhet. Rv13 fra Sandnes i sør til Vangsnes i nord har vært neglisjert i årevis. I Suldal kjører folk med hjerte i halsen i Rødsliane, og strekningen fra E134 til Bu/Hardangerfjordbroen har en veistandard som ikke er en norsk riksvei verdig. Hverdagsreisen gjøres med hjerte i halsen. NAF avd. Hardanger, NAF avd. Bergen og Omegn, NAF avd. Voss og Omland, NAF avd. Haugesund og Omegn, NAF avd. Nordhordland og NAF avd. Stavanger og Omegn aksjonerer sammen med resten av NAF Norge for å få satt økt veivedlikehold på dagsorden. Vedlikehold omfatter ikke bare asfaltering, men også fornying med økt veibredde, sikre veiskuldre, oversiktlige strekninger og ikke minst rassikring. Prioriteringen i Nasjonal Transportplan 2022-2033 står ikke i forhold til behovet for utbedring og fornying. Støtt oss ved å signere her!
  429 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  10 kommentarer:

  Olav Inge Frøynes

  Fredag 24.09.2021
  Denne underskriftskampanjen har for lite geografisk omfang. Det sitter folk på Geilo og i Haugesund som klør i fingrene etter å få signere. Dette er ikke bare en lokal-sak, men gjelder alle som tar kjangsen på å kjøre til Hardanger.

  Samson Instanes

  Fredag 24.09.2021
  Arbeidet på Rv 13 må koma i gang snarest, det er på høg tid !

  Torbjørn Johnsen, jeg støtter saken dere har satt i gang.

  Mandag 06.09.2021
  Vi kjørte Østerdalen mot Oslo, og da vi svingte mot Oslo var det E6 så vi noe vi bare kan drømme om. Det var 90 til 110 km hastighet helt forbi Lillestrøm. Nivået på veien der og på Vestlandet er: Oslo motor vei , Vestlandet kjerre vei. Jeg er skamfull på stortingets forskjellsbehandling av det norske folk.

  Lars Olav Prestegård

  Mandag 06.09.2021
  RV13 fra Kløvet, og helt ut til Bu bør oppgraderes. Vi trenger ikke motorvei, men fremkommelighet slik at to store kjøretøy kan møtes. Nå er det kaos flere steder i turistsesongen. Løsningene ved Skarsmo og Låtefoss er skammelig dårlige, og når vi passerer Kinsarvik, så er det kaos hver sommer. Gul stripe hele veien må være målet.

  Knut Bårtvedt

  Søndag 05.09.2021
  Riksveg 13 frå Kløvet til Bu gjennom Ullensvang har ein altfor dårleg standard, og har vore neglisjert i mange tiår. No har Nye Vegar AS fått ansvaret for å rassikre og utbetre vegen elles, jfr. nyleg vedtekne Nasjonal transportplan. Vi må stille krav om gul stripe, og at det vert rassikra. Det må skje raskt, og eg håper at lokalpolitikarane i Ullensvang viser klokskap i samarbeidet med Nye Vegar AS. Sjølv har eg kjempa for utbetring av kjerrevegen mellom Kinsarvik og Bu. Eg er lei av køar, kork, lysregulering og kolonnekøyring om sommaren. Vi har venta lenge nok no!

  John-Jakob Krag,Hjøllo 29,5750

  Lørdag 04.09.2021
  Det er på høg tid at Rv 13 blir oppgradert til ein rassikker o respektabel veistrekning.Og strekningen det først og fremst gjelder er fra Kløvet /Jøsendal til Hardangerbrua. Denne strekningen beferdes av tusenvis av trafikkanter hvert år.Trafikk-mengden har økt betraktelig de siste årene men veistandarden og rassikringen er på samme nivå som på slutten av forrige århundre.Det er rett og slett uhåldbart å ha det slik i 2021.

  Toralv Mikkelsen

  Lørdag 04.09.2021
  Eg har idag besøkt NAF sine tillitsvalgte som hadde stand på Ringøy ved Rv-13. Dei aksjonerte for betre vedlikehald og fornying av riksvegen. Rv-13 frå E-134 v/Køvet til Bjotveit ( ny grensa til Eidfjord kommune) er rasutsett, smal, svingete og uoversiktleg med fare for lange kødanningar. Vegvedlikehald omfattar på langt nok berre asfaltering, men auka vegbreidda, sikre vegskuldre og bedre sikt. Trafikktryggleiken til dei mjuke trafikantane som bur langs Rv-13 må også prioriterast. Rv-13 gjennom Hardanger er ein skuleveg, ein arbeidsveg for Regionen Hardanger og Voss, ein turistveg og ein gjennomkøyringsveg mellom E-134 og Fv 49, og ei indre livsnerva mellom E-134 og E-16/Rv-7. Her er mange punkt med høg og middels rasfaktor i kombinasjon med alt for smal veg. Det er derfor ikkje vanskeleg å støtta NAF avd. Voss og Hardanger sin aksjon idag.

  Marit Jensen Måkestad

  Lørdag 04.09.2021
  Jeg vil at stekningen Kløvet- Bu og strekningen fra Horda - Rogaland grense skal prioriteres høyt når det gjelder rassikring. I tillegg vil jeg at vi skal ha fremkommelige veier både sommer og vinter. Vi må ha øverst på lista vår å trygge barn og voksne sin skole- og arbeidsvei.  Dersom vi setter rassikring som jobb nr 1 i NTP, kan vi klare å rassikre hele Norge.  I henhold til Nasjonal rassikringsgruppe vil dette koste 71 milliarder kroner over 12 år, som tilsvarer ca 6 % av NTP, altså det vil være igjen ca 94 % til andre samferdelsoppgaver. Ved å følge en prioritering etter skredfaktor, vil alle kjente raspunkt med høy eller middels høy skredfaktor være utbedret i perioden 2022-2033.  

  Frank Søfteland

  Lørdag 04.09.2021
  Strekningen Kløvet/Skarsmo til Hardangerbrua i Ullensvang kommune er ikke blitt utbedret og er den største samferdselspolitiske skandalen på flere 10-år! Her er svingete smale veier, strekningen er restskatt med hendelser årlig! Her er enorm turist trafikk gjennom sommerhalvåret, og arbeidsvilkår for mange tusen hele året. Politikerne vet det, nå må det slutt på fest-taler. Nå krever vi handling!

  Leif Aasnes

  Lørdag 04.09.2021
  Nå må vi fikset vegen fra Krysset fra E134 ved Kløvet og ned Oddadalen og videre ut til bu. Dette er den verste vegstrekningen i Norge. Mye ras hele året. Og mangel på gul stripe. Bare en kjørebane over lengre strekninger.