Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  La Gjeddevannsveien busstopp LEVE!!

  Enebakk, Viken
  La Gjeddevannsveien busstopp LEVE!!
  Opprettet: 06.09.2021 av Birger Torgersen
  Sluttdato for signering: 06.03.2022
  Det er i planverket for Flateby i Enebakk lagt inn at Buss 350 skal bli en ringbuss som ikke lenger vil stoppe  øverst i Ødegårdsveien. Dette er ett av de mest trafikerte stoppene på Flateby med ett stort nedslagsfelt. «Ringbussen 350» vil spare 4 minutter på å ikke stoppe på Gjeddevannsveien mens brukerne vil måtte gå 10-15 minutter lenger for å komme til bussen, og ikke minst vil det bli store skader på glatta om vinteren.  Å legge ned dette stoppet vil også være svært lite miljøvennlig da folk vil velge bilen istedet. LA BUSSTOPPET VÅRT LEVE
  262 av 222 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  9 kommentarer:

  Eivind Bjørkan Orstad

  Mandag 06.09.2021
  Dette er umusikalsk. Slutter meg til den lange rekker av gode argumenter.

  Rannveig Kildal

  Mandag 06.09.2021
  Så for å sukre salg av nye boliger, fjerner man busstilbud for en større mengde beboere, en barnehage, en skokk med skoleungdom, og garanterer at enhver som tenker seg innover Marka heller tar bilen inn til Streifinn?? Samtidig som beboere i området drøfter hvordan de kan få tilbake et reelt tilbud for å reise kollektivt til og fra jobb i Oslo, så fjerner de hele busstoppet for området?

  Alette Næss

  Mandag 06.09.2021
  La busstoppet stå. Tenk på de eldre som bor oppe på feltet som da kommer til å slite.

  Simon Kildal

  Mandag 06.09.2021
  Dette løses ekstremt enkelt ved at hovedplanen med ringen forblir, men at den endres til at bussen kjører opp til Gjeddevannsveien busstopp slipper av/plukker opp og så kjører ned og tar til høyre inn retning Hauglia Skole og videre på ringen. Det er helt idiotisk å legge ned en såpass mye brukt buss stopp og som nevnt av andre, barnehagen, streifinn, de som bor her og enda høyere etc. Det å legge ned Gjeddevannsveien er like idiotisk som i 2012 var det vel når de la ned ekspress buss fra Flateby og inn til Oslo (som ikke stoppet på Lillestrøm bussterminal, men tok Rælingstunellen med en gang) med den begrunnelse av at "Nei, vi skal få folk til å ta tog i stedefor, det er mer miljøvennlig!". Går det tog fra Flateby og opp til Lillestrøm? Nope! Så la Gjeddevannsveien leve!

  Miriam Byrø-Bratsberg

  Mandag 06.09.2021
  Busstoppet nærmest skibakken og marka. Busstoppet i nærheten av barnehage hvor mange er avhengig av å komme i tide. Mange som bor øverst på feltet. De som bor helt øverst fåt et stykke å gå.

  Lavinia Mihali

  Mandag 06.09.2021
  La busstoppet stå!

  Niklas Krosvik Pettersen

  Mandag 06.09.2021
  La busstoppet bli

  Tidde hendrik brontsema

  Mandag 06.09.2021
  Og hvor skal bussen snu, utenfor skolen hvor det kryr av unger?

  Marie Eggereide reime

  Mandag 06.09.2021
  La busstoppet stå!