Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til boliganlegg for tunge rusavhengige - Sanddalsringen Øst

  Bergen, Vestland
  Nei til boliganlegg for tunge rusavhengige - Sanddalsringen Øst
  Opprettet: 10.09.2021 av André Madsen
  Sluttdato for signering: 10.03.2022
  Bergen Kommune planlegger å bygge 15 rusboliger i Sanddalsringen/Kjenndalslia for å innkvartere aktive narkotikamisbrukere og deres gjester - uten krav eller målsetning om avrusning. Kommunen vil tillate bruk av tunge narkotiske stoffer på eiendommen etter brukernes godtbefinnende, men overlater både finansiering og anskaffelse av narkotika til brukerne selv, som implisitt forutsetter vinningskriminalitet. Av de 2513 innbyggerne i nærområdene Kjenndalslia, Kjenndalsbrotet, Helldalsåsen, Kringlebotn og Korgeliskaret er 47% barnefamilier. Rusboligene skal etter planen oppføres i umiddelbar nærhet til vår eneste skolevei, to private barnehager (Kanvas og Espira), Kringlebotn barneskole med SFO, busstopp til/fra ungdomsskole og fritidsaktiviteter, og beboer-tun der småbarn er vant til å løpe fritt. Selve tomten ødelegger og beslaglegger det sårt trengte og flittig brukte grøntområdet "Tusseskogen"/"Moseskogen" som benyttes daglig ved utflukter fra barnehagen, skole, og av øvrige beboere på fritiden. Vi mener at beliggenheten for rusboligene er uegnet for en slik områdeutbygging; at kommunen har grovt undervurdert de irreversible konsekvensene av å ødelegge våre grøntområder, samt de sosiale og økonomiske implikasjonene ved at området vil bli en frihavn for narkotika og tiltrekke ytterligere rusmisbrukere. Prosjektet innebærer unngåelige og uønskede hendelser som involverer barn og berusede personer, i tillegg til å senke livskvalitet og boligpriser for flere hundre småbarnsfamilier i området. Etter bevisst kryptisk og slepphendt varsling om aktiv påmelding til informasjonsmøter, ble beboere i området informert om prosjektet i møte med kommunalt ansatte funksjonærer den 7. og 8. september 2021. Her ble vi blant annet presentert med 3D-video av boligkomplekset i omgivelsene, og fikk invitasjon til åpningsdagen. Det er tydelig at etater i Bergen Kommune har planlagt prosjektet i total hemmelighet, og verken lokale beboere eller Kjenndalslia Kanvas-barnehage har blitt informert om prosjekteringen eller utførelsen, og heller ikke blitt inkludert for å medvirke eller foreslå tilpasninger for å ivareta naturområdet og hensyn til de flere småbarnsinstitusjonene rundt tomten. Det er tydelig at Bergen Kommune nå ønsker et hastevedtak for å unngå at boligområdet får mulighet til å motsi seg dette overgrepet, og byggemeldingen forventes etter sigende innsendt til politisk behandling allerede innen utgangen av 2021. Dersom dette allerede er en pågående plansak etter plan- og bygningsloven forventer vi at kommunestyret behandler vår innbyggersak utenom den tentative seksmånedersfristen. Beboerne i både nærområdet og det utvidete området aksepterer imidlertid ikke opprettelse av dette rusboligkomplekset og krever herved at byggeprosjektet blir permanent skrinlagt. Vi er godt i gang med en omfattende rapport som redegjør for konkrete og reelle feilvurderinger gjort av kommunen i forbindelse med hensyn til prosjektering, inngrep på grøntområde, reguleringsplan, manglende helsekonsekvensutredning (HKU) m.m. Vi mener også at det er tilstrekkelige holdepunkt for å bestride kommunens konklusjon om både gunstig beliggenhet for rusboligene og passende sosioøkonomisk profil i nærområdet. Om beliggenhet kan det også nevnes at NAV-kontoret ved Nesttun til neste år flyttes sørover, og at rusmisbrukere mottar oppfølging ved Fanatorget/Ytrebygda, som er 15 km unna. Opprettelsen av en frihavn for narkomane i et barneområde som dette er en varslet katastrofe, og ikke minst frykter vi også for brukernes ve og vel i denne 15-manns (pluss gjester) anstalten som har presist samme forutsetninger for å oppnå samme umenneskelige forhold som anlegget på Lone som brant ned (evt. ble påtent) i august 2021. Komponenten av [rus]«omsorg» er også begredelig fraværende i denne sammenhengen ettersom det ikke foreligger indikasjon for avrusning for brukerne ved dette prosjekterte leilighetskomplekset. Bosetting av dette klientellet er ikke kompatibelt med vårt barnevennlige område. Vi er veldig opptatt av at våre barn skal vokse opp i trygge rammer og kunne leke ute og i naturen uten frykt for sprøytespisser og utilregnelige/rusede personer. Kommunens prosjekt om å oppføre leilighetskomplekset i Sanddalsringen er kategorisk uaktuelt med hensyn til våre barns sikkerhet og oppvekstsvilkår, og begjæres herved skrinlagt. Signert, Beboerne i nærområdene rundt Kjenndalslia og andre støttespillere
  650 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  18 kommentarer:

  Francisco Afonso Ferro

  Tirsdag 14.09.2021
  Eu sou Contra este plano de construção

  Elin Roti

  Tirsdag 14.09.2021
  Jeg er sterkt imot bygging av boliger for rusmisbrukere i Sandalsringen, med de konsekvenser det vil få for det etablerte boligmiljøet her.

  Irene Titland

  Søndag 12.09.2021
  Jeg er imot utbygging

  Irene Titland

  Søndag 12.09.2021
  Jeg er imot utbygging

  Jon Steine

  Lørdag 11.09.2021
  Jeg har full forståelse for at rusavhengige trenger et godt og forsvarlig tilbud, men jeg er usikker på om denne plasseringen, samlet sett, er god. Nær beliggenhet til den viktigste skole- og bruksveien for barn og unge bekymrer meg.

  Nina Lied Larsen

  Fredag 10.09.2021
  Vi er sterkt imot denne byggingen i dette område med så mange barneskolebarn og barnehagebarn. Kommunen må finne bedre egnet områder.

  Anniken Ekeberg

  Fredag 10.09.2021
  ….

  Marte Fjordheim

  Fredag 10.09.2021
  Jeg er helt klart imot forringelse av et trygt og rolig oppvekstmiljø. Det er idag rom for en frihet som frarøves barn og unge ved at kommunen plasserer tiltak med beboere i aktiv rus tett på både barnehager, skole og kollektivtransport til og fra ungdoms- og videregående skole. Frihet til å ferdes i nærmiljø og kollektivt uten frykt for ruset/truende atferd. Frihet til å være trygg for sprøytespisser og blodsmitte i skog og mark og lekeplasser og barnehagen. Frihet til å kunne utforske nærmiljø uten følge. Frihet til å ikke være tett på et kriminelt miljø med tilgang til narkotiske stoffer for ungdom som er sårbar for rekruttering. Frihet til å sette eiendeler som f eks sykkel og barnevogn ulåst utenfor hus. Frihet til å ha husdør ulåst i perioder lår man er hjemme. Kommunen burde sikre barn og unge FØR rusmisbrukere. Ikke omvendt. Vi føler oss sviktet, lurt og bagatellisert av kommunen om dette tiltaket får tillatelse til å plasseres i Sandalsringen eller andre lignende områder. Mvh Marte Fjordheim

  Michella Foster Andersen

  Fredag 10.09.2021
  Jeg er også imot bygging av boliganlegg for tunge rusmisbrukere i sandaldringen. Dette er et trygt boligområde med barn og voksne .

  Lucy Tvedt

  Fredag 10.09.2021
  Jeg er imot utbyggingen.

  Anita obstfelder

  Fredag 10.09.2021
  Jeg er imot utbyggingen.

  Melinda Arentzen

  Fredag 10.09.2021
  Jeg er sterkt i mot denne utbyggingen. Vi har aktivt valgt å bosette oss i Kringlebotn området pga at dette er et eldorado for barn. Gleden våre og naboenes barn har av å kunne løpe fritt rundt i tunet og i mellom tunnene kan ikke settes en prislapp på. Tryggheten jeg som mor og kvinne føler her i området er alt for meg. Håper for alt i verden at dette prosjektet blir skrinlagt.

  Beate Berntzen Steine

  Fredag 10.09.2021
  Jeg er sterk i mot bygging av boliganlegg for sterkt rusmisbrukere i mitt nabolag! Dette blir utrygt for både barn og vokne!

  Sherry Anne Pepito

  Fredag 10.09.2021
  Jeg er i mot utbygging!

  Maria Størksen

  Fredag 10.09.2021
  Hvorfor skal rusmisbrukeres rettigheter gå foran våre barns rettigheter?

  Anne Grevstad

  Fredag 10.09.2021
  Boliger for tunge rusmisbrukere gir et utrygt nabolag både for barn og voksne. Jeg støtter fullt ut at det ikke må bygges slike boliger i dette området.

  Sandy elise fure

  Fredag 10.09.2021
  Jeg er sterkt i mot bygging.

  Hans Joachim Aadland

  Fredag 10.09.2021
  Jeg er også sterkt i mot bygging av boliganlegg for tunge rusmisbrukere i Sanddalsringen.