Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  SÅ SKAL ØKSA OGSÅ SVINGES i TEISEN PARK BORETTSLAG.

  Oslo
  SÅ SKAL ØKSA OGSÅ SVINGES i TEISEN PARK BORETTSLAG.
  Opprettet: 12.09.2021 av Henning Jensen
  Sluttdato for signering: 12.03.2022
  Oslo kommunes planer om å etablere en ny sykkelvei langs Tvetenveien har skapt mye støy, uroligheter og usikkerhet om fremtiden for beboerne i TEISEN PARK BORETTSLAG. Vi er ikke alene om å være bekymret for fremtiden antagelig, og vi noterer oss at Oslo Kommune sjeldent har svingt «øksa» slik som nå. Det er «store ting» på gang OK, vi skjønner det, men en gang iblant kan det lønne seg å sjekke at man er på rett kurs. Gjør man ikke dette kan man som kjent havne galt av sted. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har varslet borettslaget om at de vil erverve (det vil si at de vil kjøpe eller om nødvendig ekspropriere) et område langs gang- og sykkelveien ved Tvetenveien. Det dreier seg om et areal på 245 kvadratmeter fra bussholdeplassen ved Klosterheim og bort til Prost Hallings vei 2. Dette medfører en utvidelse av dagens gang- og sykkelvei med om lag 75 centimeter, som er nødvendig for å følge en standard satt for sykkelveinettet. I tillegg til grunnervervet er det varslet at 7 av 21 trær på strekningen må felles og erstattes med nyplantede trær. EKSISTERENDE SYKKELVEI. Det finnes allerede en bred og velfungerende gang- og sykkelvei på stedet. Det er fullstendig separasjon mellom bilveien og gang- og sykkelvei. Utvidelsen på 75 centimeter av eksisterende sykkelvei, vil koste flere gamle ærverdige og nyttige trær livet, da disse uheldigvis står slik til at de rammes av noe som på mange måter kan virke som en liten justering. MYE TRAFIKK. Ifølge Statens Vegvesens By indeks for Oslo-området for 3. juni 2021 passerer det 11.670 personbiler her i gjennomsnitt hver dag hele året. I tillegg til personbilene, kommer alle varebilene, lastebilene og trailerne. Hver av disse tilsvarer 7 personbiler hva støy og forurensning angår. Det sier seg jo selv at det her er behov for en solid buffer mellom trafikken og de av våre beboere som bor nærmest Tvetenveien. Det er her trærne og deres funksjon kommer inn. TRÆR SOM LUFTRENSERE ER BEVISST SATSING I BORETTSLAGET. Vårt styre har redegjort for vår «treplan» fra 2013, samt at vi kontinuerlig har fokus på grøntområder. Vi bruker store summer av fellesskapets midler til å pleie og ta vare på trærne. Vi er opptatt av miljø, helse og sikkerhet i Teisen Park. I dokumentet «Byens trær» skriver Oslo kommune at trær er bra for helsa. I forurensede områder kan trærnes blader sanke inn 10 kilo støv hvert døgn per tre, og mange arter har vist seg å være gode svevestøvfangere, eller luftrensere for å bruke et mer folkelig uttrykk. Våre gamle ærverdige trær, har både alder og størrelse nok til at vi trygt kan gå ut fra våre trær oppfyller ovennevnte kriterium. De har således en stor helsemessig betydning, og at disse med sitt viktige helsemessige bidrag, nå skal måtte bøte med livet på grunn av at kommunen ikke har tid eller vilje til å tenke før de hogger, finner vi merkelig og vanskelig å akseptere. Av og til er altså 75 cm nok. SÅ HVA KREVER VI AT POLITIKERNE GJØR? Det Teisen Parks drøye 1000 innbyggere ønsker fra politisk hold er at dere revurderer denne planen og tar en tenkepause før det er for sent å angre. For et borettslag som vårt, omgitt av både Ringveien, E6 og Tvetenveien, anser vi at en nedkapping av disse trærne nærmest vil være en krise, da de ved sine iboende egenskaper kan anses som et av de bedre «helsetiltak» i bydelen i seg selv. I følge FHI gjelder dette både om vi snakker somatikk eller psykiatri. Vi krever i det minste en midlertidig pause for få til en fair prosess hvor alle blir hørt, da vi i alle år på eget initiativ, med fellesskapets midler, har prioritert trær og beplantning for å ha noe beskyttelse fra alt svevestøvet i vårt område. Vi mener dette fortjener et minstemål av respekt. Vi føler oss overkjørt og litt respektløst behandlet av noe vi opplever som et «miljøbyråd» som er vel ivrige når det gjelder det å hogge trær som fungerer som lunger for Teisen Parks beboere. Vi er som nevnt blant de som er omgitt av landets tetteste trafikk, og har i utgangspunktet, «IKKE ET TRE Å GI», til noe som for kun virker som et politisk prestisjeprosjekt som for enhver pris skal presses igjennom. Helse, miljø og sikkerhet virker å komme i annen rekke. STØTT OSS PÅ DETTE. GI OSS DIN UNDERSKRIFT. VI HAR IKKE ET TRE Å MISTE!
  468 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  20 kommentarer:

  Trine Marthinussen

  Tirsdag 14.09.2021
  Vi trenger disse gamle, store trærne! Bor tett på Tvetenveien, og uten disse store, enestående karbonfangerne blir vi kvalt av svevestøv! Det hjelper oss ikke å få noen små/halvstore i stedet. Det vil ta 50 år før de gjør samme nytten!

  Bengt Roger Gundersen

  Tirsdag 14.09.2021
  Jeg vil beholde dagens ordning

  Lisbeth Irene Andersen

  Mandag 13.09.2021
  Dette er et område med mange som har barn og også et yndet turområde for hunder og deres eiere. Det må også tas hensyn til folk og dyrs sikkerhet. Ikke alle syklister er like flinke til å tenke på at sykling i høy fart kan være farlig og gjøre mange utrygge. Dette er vårt hjem.

  Gro Melkild

  Mandag 13.09.2021
  Jeg kjøpte leiligheten her mest på grunn av de mange grøntarealer med kunnskap om den helse og miljøeffekten de har i tillegg til trivsel! Her går , sykler, løper og kjører vi i skjønn forening uten problemer…registrerer med vantro at MdG og de rødgrønne «raserer» mange bydeler for å legge nye røde sykkelfelt der både asfalt i god stand og gamle , ærverdige og klimanyttige trær må vike!

  Ståle Skjelmoen

  Mandag 13.09.2021
  Snakk om idiotisk forslag. Sykkelveien som er der er jo god nok allerede. La den få være som den er. Full av trær!

  Camilla Gundersen

  Mandag 13.09.2021
  La trærne stå, behold den sykkelstien som allerede er der.

  Kristin Barlie

  Mandag 13.09.2021
  Dette er galskap ,,, kan folk begynne å se hva som skjer med byen vår. Den blir ødelagt . Stem riktig!!!

  Reidun Svabø

  Mandag 13.09.2021
  Trenger alle trær vi kan ha i et så sterkt forurenset område.

  Amela Mehovic

  Mandag 13.09.2021
  Rene galskapen å ødelegge trærne som har mere nytte enn en sykkelveien. Ser ikke at det er så stor sykkeltrafikk at et borettslag skal straffes på denne måte

  Unni Lilleaas

  Mandag 13.09.2021
  Sykkelveien mer enn god nok.

  Janne Sagen

  Mandag 13.09.2021
  La trærne stå og behold eksisterende sykkelvei. Trærne beskytter mot støy og forurensing i et område med mye av begge deler.

  Mona Skomsøy

  Mandag 13.09.2021
  La trærne stå i fred!!! Sykkelveien er jo fullt brukbar sånn som den er i dag.

  Øyvind Lahn

  Søndag 12.09.2021
  La alle trærne stå, og skrinlegg denne unødvendige utvidelsen av en sykkelvei som allerede fungerer utmerket.

  Linda Engen

  Søndag 12.09.2021
  La den være som den er og plant flere trær. Prioriter å fullføre sykkelvei fra Teisen Park og til Helsfyr langs Tvetenveien. Der er det behov for sykkelvei. Ikke herj med sårt tiltrengte trær og grønt et sted hvor det allerede er en sykkelvei. Ser at de mest aktive likevel sykler i i Tvetenveien fordi den som går gjennom borettslaget, oppleves som omvei. Lag derfor sykkeltrasé i selve Tvetenveien i forbindelse med omgjøringen/arbeidet med eget kollektivfelt som skal skje der. Bedre bruk av tid og penger når det først skal gjøres noe, og det uten å felle friske, gamle og flotte trær!

  Anne Lise Kolstad

  Søndag 12.09.2021
  Dette prosjektet finnes ikke fnugg av fornuft i, det er meningsløst fra ende til annen. Fullstendig bortkastet sløseri å hugge ned store friske trær som hjelper mot forurensningen og miljø for å forandre en velfungerende sykkelvei.

  Elisabeth H. Krogsrud

  Søndag 12.09.2021
  Nå må Oslo kommune gi seg med sløsing, og ikke minst forringelse av bokvaliteten til oss nederst i Groruddalen. Gamle trær skal stå, og mange nye bør plantes! I tillegg til støyskjerming utgjør gamle trær hvile for øyet, de er en del av historien og er viktig estetisk for er sted.

  Mariann Midtbø

  Søndag 12.09.2021
  La trærne stå!

  Geir Smaadal

  Søndag 12.09.2021
  Det er helt hull i hode og fjerne di trærne som har stått der i 50 år sykkel veien er mere en brei nok for oss som sykle der

  Steinar Ruud

  Søndag 12.09.2021
  Denne sykkelveien fungerer utmerket. Vi som bor her ønsker å bevare trærne og støyskjermingen. Dette meningsløse, kostbare prestisjeprosjektet på skattebetalernes regning må stoppes!

  Bjørnar Bjøri

  Søndag 12.09.2021
  Sykkelveien er god som den er (sykler selv) og å begynne å sage ned trær for å utvide den lite brukte sykkelveien er helt galskap, både pga trafikkstøy, innsikt og miljømessig!