1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Totalfredning av Tysfjordhummeren i ti år

  Narvik, Nordland
  Totalfredning av Tysfjordhummeren i ti år
  Opprettet: 06.10.2021 av Fiona Jane Ellingsen
  Sluttdato for signering: 06.04.2022
  Årets hummersesong er i gang, og det fiskes på en rekordlav bestand som har vært synkende siden 1945. Tallenes tale er krystallklar, hvis vi vil ha mer hummer må vi gjøre noe med måten vi forvalter den på. Vi er en gruppe fastboende, hytte- og fritidsboligeiere med tilknytning til Skrovkjosen i Narvik kommune, som ønsker totalfredning av hummeren i Tysfjord i ti år. Hummerstammen i Tysfjord er under sterkt press og står oppført i Norsk Rødliste som er en liste over arter med risiko for å dø ut. Tysfjord er foreslått som marint verneområde i Fiskeridirektoratets retningslinjer for kystsoneplanlegging. Ved å bevare Tysfjordhummeren, som står i fare for å bli utryddet, vil denne fornybare matproduksjonen kunne foregå i et evighetsperspektiv. Der kystsoneplanen ikke ivareta redningsprosessen haste det for total-fredning av Tysfjordhummeren. Det er kommunen som må ta initiativ ovenfor Fiskeridirektoratet til å sette i gang en prosess med sikte på å frede Tysfjordhummeren. Forslagstekst: Vi be kommunestyre i Narvik kontakte fiskeridirektoratet om å starte prosessen med å frede Tysfjordhummeren. Vi ber kommunen om totalfredning av hummeren i Tysfjord i ti år. Film om saken finnes her: https://youtu.be/YUfX1PqSy5I
  331 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  16 kommentarer:

  Vera Lindberg

  Fredag 22.10.2021
  Klart man støtter dette forslaget. Nå er på tide å se viktigheta av å bevare områder som er så viktig for alle i økosystemet. Det er vel dette som er bærekraft!? I tillegg ER saken allerede enstemmig vedtatt i gamle Tysfjord kommune, som Trond Blomli nevner! Er det MULIG at Nye Narvik kommune tenker overkjøre tidligere Tysfjord kommume sitt vedtak og ønske? De representerer da folkets ønsker og sikring av den unike hummerarten i Tysfjord.

  Toril Becj

  Lørdag 16.10.2021
  Tysfjordhummeren er en lokal identitet og en nasjonal forpliktelse! Vi er stolte av å ha en genetisk unik hummerbestand, og ønsker at fremtidige generasjoner skal ha lik mulighet til å se vill hummer i sitt naturlige habitat. Ja til fredning av hummer i Tysfjord!

  Freddy Iversen

  Fredag 15.10.2021
  Æ støtter fredning

  Trond Blomlie

  Fredag 15.10.2021
  Det handler om kunnskap om biologi og forvaltning. Og så handler det om respekt for et enstemmig vedtak i tidligere Tysfjord kommune. Begge deler mangler åpenbart hos de som er involvert i Narvik kommunes behandling av kystsoneplanen.

  Lars Julian Johansen

  Onsdag 13.10.2021
  Støttet 100%

  Dan sommerset

  Tirsdag 12.10.2021
  Støttes

  Anne Lise Gurendal

  Tirsdag 12.10.2021
  Tysfjordhummeren må bevares på grunn av at den er spesiell genetisk. Dessuten er går vandreruten til vill-laksen i tysfjordbassenget og den vandreveien kan bli ødelagt (forstyrret) av oppdrett. Man måogså ta hensyn til rekreasjon og friluft i de vakre omgivelsene vi har.

  Lotte Henriksen

  Tirsdag 12.10.2021
  Det finnes ingen hummerart i verden som er genetisk lik Tysfjordhummeren. Ikke engang i Steigen som ligger "like rundt hjørnet". Hummerfiske i hele (gamle) Tysfjord har vært en viktig binæring for alle fiskerne her. Den må derfor fredes i 10 år.

  Per Henrik Mørk

  Torsdag 07.10.2021
  Støttes til 100%.

  Pia Nilssen

  Torsdag 07.10.2021
  Støttes

  Fiona Jane Ellingsen

  Torsdag 07.10.2021
  I 2014 inviterte Fiskeridirektoratet interesserte kystkommuner med i en prosess for å etablere nye fredningsområder for hummer. Medregnet de nye områdene som nå er vedtatt i 2021, har vi til sammen 53 fredningsområder i Norge. Størrelsen varierer en del og noen av fredningsområdene omfatter hele fjorder, det vil si Granvins-, Ulviks-, Aurlands-, Sogndals- og Lustrafjorden. Fiskeridirektoratet ønsker at det skal bli et fredningsområde for hummer i hver kommune. I fjor gjentok de invitasjonen fra 2014 direkte til de kommunene der det ikke er etablert et fredningsområde enda. Det vil si til Narvik kommune, som tros en genetisk unik hummerstamme, har fremdeles intet fredningsområde for hummer. Til sammen kan fredningsområdene til slutt bli et nettverk som sikrer en god beskyttelse av hummerbestanden langs kysten vår, samtidig som det begrensede fisket kan fortsette utenfor disse områdene. Prosessene for å etablere fredningsområdene etter 2014 har gitt noen erfaringer for eksempel hummerlarver driver med strømmene og bidrar dermed til rekrutteringen utenfor fredningsområdene. Disse har Fiskeridirektoratet tatt hensyn til når de nå fornyer og forsterker invitasjonen. Det er også kommet noe ny kunnskap om effekten av fredningsområder som det også er viktig å ta hensyn til. Dette er utelukkende positive effekter som dokumenterer nytteverdien av fredningsområdene. Fiskeridirektoratet har følgende råd for kommunene som ønske å etablere et eller flere fredningsområde/er: • Sett dere klare mål i kommunen, og sett i gang arbeid for å opprette verneområder for hummer. • La folk komme med forslag og få fram alternativer. • Legg inn god tid og mulighet for fritidsfiskere å bli hørt, det gjelder også hyttefolk. • Legg fram forslag om alternative områder og finn et godt habitat, en tilfredsstillende utgangsbestand, muligheter for oppsyn og lokal støtte. • Engasjere velforeningen og tegne områder på kart, begynne med mindre områder. • Lager en annonse der det bes folk til å komme med forslag til bevaringsområder. • Tilfredsstillende utgangsbestand av hummer i området. • Lokale fiskere som kjenner til området og kan involveres i f.eks. forskning, prøvefiske. • Et tydelig avgrenset sammenhengende område. • Området må ikke være mindre enn l km2 • Området må ha begrenset brukerkonflikt. Det er lettere å få til bevaring når man ikke velger de mest attraktive fiskeområder Jeg håper at forslaget er positivt mottatt, og at Narvik kommune sender søknad til Fiskeridirektoratet med ønsket om å etablere en forsøksordning med lokale marine bevaringsområder for å gjenoppbygge Tysfjordhummeren. Havforskningsinstituttet kan også søkes om støtte til prosjektet.

  Hilde Cecilie Henriksen

  Torsdag 07.10.2021
  Notatet støttes fullt og helt. Dette er viktig å bevare.

  Tone Hegghammer

  Onsdag 06.10.2021
  Både hummeren og fjordområdet må bevares fordi økosystemet er så viktig for alle!

  Baard Martin Mikalsen

  Onsdag 06.10.2021
  Naturvernforbundet i Narvik

  Joakim N. Gagnås

  Onsdag 06.10.2021
  Det er på tide å ta grep for å bevare Tysfjordhummeren. Vi kan ikke tillate oss å utrydde hummeren som er genetisk unik annen hummer. Verdens nordligste hummerstamme må bevares.

  Hugh Harald Breivik

  Onsdag 06.10.2021
  I am all for protecting this majestic & hardy sea creature. “doing nothing” is not an option, as it may lead to lobsters here being eradicated if no protection is introduced. That is an avoidable man made calamity waiting to happen’! The sooner it is protected the the better for all of us!