Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til nedleggelse av institusjonsplasser i Ålesund!

  Ålesund, Møre og Romsdal
  Nei til nedleggelse av institusjonsplasser i Ålesund!
  Opprettet: 09.11.2021 av Marie Lindqvist Kverneng
  Sluttdato for signering: 24.11.2021
  I budsjettforslaget for Ålesund kommune er det foreslått kutt på kr 133 millioner for helse- og omsorgsområdet i 2022. Forslaget går blant annet ut på å avvikle Sanitetshjemmet, Borgundheimen og 40 andre institusjonsplasser i Ålesund. Pleietrengende skal ha helhetlig og riktig omsorg døgnet rundt. Vi kan derfor ikke forstå at ledelsen i Ålesund kommune kan fremme et forslag som vil skade en sårbar gruppe som er så avhengig av tilbudet de får på sin unike institusjonsplass. 25. november 2021 skal forslaget opp i kommunestyret, og vi trenger din underskrift for at dette ikke skal bli vedtatt. Vis at du er i mot at institusjonsplassene i Ålesund blir nedlagt ved å signere på denne underskriftskampanjen!
  1227 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  19 kommentarer:

  Line Skår

  Tirsdag 23.11.2021
  Dette er rett og slett under enhver kritikk, og ei stor skam. E det virkelig innenfor dette området politikere av Ålesund, ser det tenelig å kutte?????. Den eldre garde skal få føle kutt på kutt, har politikere ikke eldre mennesker i familien, eller skal dere politikere ikke bli gamle selv en dag ????. Så jeg støtter dette oppropet for de eldre og for de ansatte som jobber I helse sektoren.

  Torhild Nordli

  Mandag 22.11.2021
  Har ikke dere politikere noen i familien som er gamle/syke/demente ? Jeg regner med at de også etterhvert trenger en omsorgsplass. Hvordan tenker dere da,og det ikke er plass til dine nærmeste på en institusjon ? Da håper jeg dere ser det store bildet som gjelder alle, og litt empati for oss som protesterer på disse gale prioriteringene. Mvh Torhild Nordli

  Reidun Klock Tjervåg

  Lørdag 20.11.2021
  Politikarane må prioritere lovpålagte oppgåver .dvs aldersomsorg, utdanning og opplæring. "Kjekt-å-ha-prosjekt" må strykast. Det er ei skam at politikarar og toppbyråkrater hevar millionløner medan dei svakaste blir fråtekne sine rettar som dei gjennom arbeid og skatt har betalt for. Politikarane har brote samfunnskontrakt.

  Anita Margrete Lillevold

  Torsdag 18.11.2021
  Ålesund kommune har ikke nok omsorgsplasser til de som trenger det i dag, det er galt å redusere antall plasser når det allerede er for få. Uansett blir det ikke reduserte økonomiske kostnader for kommunen, siden de som har behov for hjelp blir flyttet til en annen del av omsorgstjenestene. Blir det flere eldre som bor hjemme, må Ålesund ha flere ansatte i hjemmetjenesten. Å legge ned sykehjemsplasser betyr dårligere omsorg for de svake i samfunnet uten at kommunen sparer en eneste krone.

  Gudrun Longva

  Torsdag 18.11.2021
  Vi trenger absolutt alle institusjonsplassene vi har. Nei til svekking av heldøgnsplasser!

  Mary-Lou Meixner

  Onsdag 17.11.2021
  Ta vare på våre eldre og syke!!! Og ta vare på de som jobber med de!!

  Ann-Mari Thorvik

  Onsdag 17.11.2021
  Nei, til nedleggelse.

  Hanan Tesfaye

  Onsdag 17.11.2021
  Må ikke legge ned alders og sykehjem,

  Jan Fredrik Evensen

  Onsdag 17.11.2021
  Jeg synes at nedleggelsene som omtales her er en dårlig ide. Støtter derfor dette oppropet. Et av "Verdens rikeste land (tm)".

  Liv Sand

  Tirsdag 16.11.2021
  Vanvittig å legge ned sykehjemsplasser. Det går ut over de svakeste. Om det er så gale med økonomien, er det vel bedre å havne på robeklista.

  Karina Honningsvåg

  Tirsdag 16.11.2021
  .

  Odny Remvik Simonsen, Magdevågveien 8, 6009 Ålesund

  Mandag 15.11.2021
  Må ikke legge ned alders og sykehjem, må heller bygge flere institusjoner!

  Eli Rørhuus Refsnes.

  Lørdag 13.11.2021
  Jeg støtter Edny-Hilde Strandmann fullt og helt. Dette må bare ikke skje!

  Edny-Hilde Strandmann

  Lørdag 13.11.2021
  Det er tragisk at kommunen bare tenker tanken på å legge ned Sanitetshjemmet.. Kommunedirektøren sto frem i avisa og mente at de trengende ville få like god hjelp og pleie i hjemmet... Da tror jeg ikke vedkommende kan ha kjennskap til hvd det fungerer i hjemmetjenrsten.. Sykepleiere og hjelpepleiere har toppen!!! 1/2 t 2 g i døgnet til å hjelpe de hjemmeboende som trenger tilsyn og hjelp. Hva med de resterende 23 t? Det sier seg selv at dette ikke er godt nok. Som tidligere sykepleier i hjemmetjenesten både i Ålesund og annen kommune vet jeg at dette ikke går.. Da er de enten overlatt til seg selv eller de må ha så mye hjelp fra pårørende som nok er slitne lenge før det kommer til synlig hjelpebehov for kommunen.. De risikerer å bli tidlig hjelpetrengende selv. Hva med de som ikke har familie rundt seg, evt en ektefelle som belastes umenneskelig pga ansvar og arbeidet dette medfører? Jeg foreslår at administrasjonen i kommunen å hospitere hver sin uke og ser hvd det fungerer med pasientene i hjemmet.. Jeg tror da at de ville fått en annen holdning til instirusjonsplass kontra hjemmetjenester.. I noen tilfeller fungerer det kanskje bra en periode.. Men behovene varierer. Når man også hører at kommunen leier Sanitetshjemmet for en billig penge blir det nok ikke mye å spare... Da trengs det vesentlig flere i hjemmetjenesten..De er jo oftest overarbeidet fra før. Da går nok vinningen opp i spinningen. Dette vedtaket bør ikke komme på bordet for behandling.. La Ålesund være en god kommune for sine eldre innbyggere og deres pårørende. Det fortjener de.. Pensjonert sykepleier Edny-Hilde Strandmann

  Kristin Johanne Flem

  Onsdag 10.11.2021
  Ta vare på dei SÅRBARE ,dei får ALLTID SVI .. E det slik politikere vil bli behandla sjøl... Dårlig ide. Burde ikkje tenkt tanken i det heile tatt. Direkte skuffende.. Kristin Johanne Flem

  May-Britt Lorgen

  Onsdag 10.11.2021
  Kan ikke se for meg , eller forstå , at hjemmebasert omsorg skal erstatte institusjon for demente .

  Mariann Grønningsæter

  Onsdag 10.11.2021
  Mariann Grønningsæter

  Gert-Jan Brink

  Onsdag 10.11.2021
  Slutt å kutte de sårbare. Slutt å kaste bort penger tilbominnkreving og unødvenntdig ting som gratis lappen til alle invanndre. Bom er en dum og dyrt system som koster dobbelt så mye som de bringer. Innvandre, og jeg selv er en skal aldri behandles bedre en etniske nordmenn!

  christian michael grebstad

  Tirsdag 09.11.2021
  Christian M Grebstad