Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Innbyggerinitiativ: For etablering av bystrand på Laksevåg

  Bergen, Vestland
  Innbyggerinitiativ: For etablering av bystrand på Laksevåg
  Opprettet: 16.11.2021 av Ann Kristin Ramstrøm
  Sluttdato for signering: 16.05.2022
  Vi mener at det må legges til rette for at befolkningen på Laksevåg i større grad enn i dag skal kunne nytte seg av mulighetene det innebærer å bo nært sjølinjen. Store deler av Laksevåg ligger langs sjøkanten, men dessverre er tilkomsten til sjøkanten privatisert mange steder og topografien stenger naturlig for tilkomsten. Vi ber med dette om at bystyret i Bergen bidrar til å endre dette, og tar disse sakene opp i bystyret: 1) Sett av midler i budsjettet for 2022 for å utrede om hvor det er best egnet med en bystrand i indre Laksevåg tilknyttet Håsteinerparken og Kirkebukten, i strekket mellom Laksevåg bibliotek og dagens badeplass i Kirkebukten. 2) Målet må deretter være å starte opp etableringen av en ny bystrand i 2022/2023. 3) Håsteinerparken rustes opp med ny byromsmøblering og beplantning. Vi er tidligere blitt forespeilet en opprustning av lekeplassen som ligger i Håsteinerparken, og ber om at dette realiseres i 2022. 4) Det etableres et offentlig toalett i tilknytning badeplassen og Håsteinerparken. Slik muliggjøres også en aktiv bruk av Sporveiskiosken som ligger i Håsteinerparken. Vi informerer her om at det i dag en badeplass i Kirkebukten som er tilknyttet Håsteinerparken (det er denne vi viser til i punkt 1 over). Det er viktig å vite at denne er dekket av et forurenset dekke, underlaget består av skarpe steiner og kloakken renner ut like ved. Tilkomsten er vanskelig, særlig for mindre barn og voksne som ikke er 100 % funksjonsfriske. Badene er her i konflikt med båtene i marinaen som ligger tett til badeplassen. Badeplassen godkjenner ikke dagens krav for god tilrettelegging og oppleves lite tilgjengelig og lite attraktiv. Bergen kommune eier dette unike sjønære området på Laksevåg, og ved å etablere en ny badeplass her, ivaretar Bergen kommune sin egen politikk om å bidra til god byutvikling. Ved å bevilge midler til å utvikle området, kan kommunen vise interesse for å ivareta og styrke offentlige fellesområder i byutviklingsprosjekter. Med dette grepet kan Bergen kommune sørge for at Kirkebukten ikke forsvinner i den private eiendomsutviklingen. Samspillet Håsteinerparken, sporveiskiosken, biblioteket og en ny bystrand i gamle Laksevåg, vil løfte indre Laksevåg og føre til bedre trivsel og levekår. I dag finnes det bystrender på Møhlenpris, i Møllendal og snart åpner en ny bystrand ved Store Lungegårdsvann. Vi heier på disse fantastiske felles godene for alle byens innbyggere, som bidrar til bedre folkehelse og skaper unike møteplasser på tvers av alder og sosial og kulturell tilhørighet. Kjære politikere, la det nå bli indre Laksevåg sin tur, bydelen som har utviklet seg svært positivt gjennom Bergen kommunes områdesatsing gjennom flere år, og støtt oss i dette innbyggerinitiativet. Med vennlig hilsen Initiativ:Laksevåg v/styreleder Ann Kristin Ramstrøm og nestleder Ann- Helen Nessen Laksevåg 12.11.2021
  512 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  8 kommentarer:

  Solfrid Hjøllo

  Torsdag 18.11.2021
  Takk til dere som arbeider så målrettet for å utvikle Laksevåg :-)

  Barbara Stelmach

  Onsdag 17.11.2021
  Ja

  Erik Tetlie

  Onsdag 17.11.2021
  ja

  Jostein Nessen

  Onsdag 17.11.2021
  Ja

  Helge Karlsen

  Tirsdag 16.11.2021
  Ja

  Inger Evensen

  Tirsdag 16.11.2021
  Ja

  Marita Haveland

  Tirsdag 16.11.2021
  Ja

  Faisal ramadan

  Tirsdag 16.11.2021
  Ja

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.