Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Vi som vil ha Marnardal Kommune tilbake!

  Lindesnes, Agder
  Vi som vil ha Marnardal Kommune tilbake!
  Opprettet: 17.11.2021 av Steffen Eidstø
  Sluttdato for signering: 17.05.2022
  Innledning: Kommuneloven § 12-1 gir anledning til å fremme innbyggerforslag som kommunen plikter å ta stilling til ved minimum 300 underskrifter. Det Kongelige Kommunal og Moderniseringsdepartement har i brev av 12.11.2021/ref.21/5717-3 til Lindesnes kommune informert om føringer og frister for en eventuell oppløsning av Kommunen. Sitat brev fra departementet: "Innbyggerengasjement og høring av innbyggerne i spørsmålet om deling. Innbyggere som ønsker deling av en tvangssammenslått kommune, kan fremme forslag for kommunestyret gjennom et innbyggerforslag, jf. kommuneloven § 12-1. Kommunestyret plikter da å vurdere forslaget. Slik kan innbyggere søke å få gjennomslag ved å få løftet saken inn i det representative demokratiet." Innbyggerforslag: Med forankring i innledningen, samt vedlagte underskrifter fremmes det herved forslag om å skille gamle Marnardal Kommune fra Nye Lindesnes Kommune, slik at Marnardal Kommune igjen blir selvstendig, med virkning fra 01.01.2024. Det bes om at Lindesnes kommune snarest påbegynner arbeid med utredning rundt dette for å rekke søknadsfristen om oppløsning av Nye Lindesnes Kommune som er 01.03.2022. Vedlagt følger elektroniske underskrifter fra Innbyggere i gamle Marnardal Kommune. Kriteriene for underskrift er følgende: * Alder - over 18 år og stemmeberettiget ved kommunevalg * Folkeregistrert adresse innenfor tidligere Marnardal Kommune. Håndskrevne underskrifter ettersendes som et separat vedlegg til forslaget. På vegne av gruppen - "Vi som vil ha Marnardal Kommune tilbake!" Steffen Eidstø
  328 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  4 kommentarer:

  Tor kenneth Ravnevand

  Torsdag 18.11.2021
  Nei til lindesnes ja til marnardal

  Elisabeth Langegard Ekrem

  Torsdag 18.11.2021
  Marnardal som selvstendig kommune!

  Dennis Thu

  Onsdag 17.11.2021
  Ønsker Marnardal kommune tilbake.

  Arild Lindtveitstranna.

  Onsdag 17.11.2021
  Hvorfor være misfornøyd med stor kommune, når enn kan være lykkelig med en liten.