Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Kuttene i Bodøskolen må stoppes

  Bodø, Nordland
  Kuttene i Bodøskolen må stoppes
  Opprettet: 21.11.2021 av Wenche Aalstad
  Sluttdato for signering: 21.05.2022
  Vi er foreldrene til elevene på 7. trinn ved Saltvern skole, og vi vil gjøre dere oppmerksomme på en stor urett dere, som Bodøs folkevalgte, er i ferd med å begå mot ungene i Bodøskolen. Heldigvis er det ikke for sent å rette det opp. Kuttene i Bodøskolen må reverseres. Kuttene i Bodøskolen, opprettholdt av et minimalt flertall i bystyret bestående av AP, SV, SP, MDG og KRF, tvinger Saltvern skole til å gjennomføre drastiske sparetiltak, som setter ungenes læring, helse, trivsel og fremtid i fare. På 7. trinn er det ca 90 elever. Disse har gjennom hele barneskolen vært fordelt på 4 klasser. Fra høsten 2022 vil skolen slå disse klassene sammen til 3. Det vil gi 30 elever i hver klasse. 30 elever som skal bli sett, støttet og fulgt opp av èn lærer. 30 elever med varierende behov for hjelp og støtte i ett klasserom. 30 elever som har krav på et trygt og godt skolemiljø. Flere elever per lærer betyr mindre tid og ressurser til den enkelte elev. Flere elever per lærer betyr enda mer papirarbeid, hvilket fjerner læreren ytterligere fra det som er det aller viktigste: å være i interaksjon med elevene. Flere elever per lærer gir elevene enda mindre tid med sin lærer. Dette vil svekke relasjoner og faglig oppfølging. Elever som allerede strever og trenger ekstra oppfølging står i fare for å få en skolehverdag som blir ytterligere utfordrende. En fare med dette er mistrivsel og deretter skolevegring og utenforskap. Mennesker som opplever utenforskap topper statistikkene for psykiske vansker og arbeidsledighet. Dette er fakta. Vi må gi lærerne de ressursene de trenger for å gjøre en god jobb for ungene våre. De må ha et arbeidsmiljø som gjør at de ikke går hjem med klump i magen over alle elevene de ikke fikk fulgt opp slik de trenger det hver dag. Slik kan vi unngå at de gode lærerne flykter fra yrket sitt. 30 elever i èn klasse vil også få andre følger. Det vil bli fysisk trangt i rommet, lufta vil bli dårligere, det vil bli mer støy og uro. Det vil bli vanskeligere for elevene å få arbeidsro, de vil måtte vente lenger på å få hjelp fra læreren sin og de kan føle utrygghet ved å ha presentasjoner foran en så stor klasse. Dette er elevenes egne ord, og vi foreldre støtter dem. Vi har forståelse for at Bodø kommunes økonomi er anstrengt. Nettopp derfor må man velge hva man skal bruke felleskassa på. Skal man ødsle penger på storslåtte prosjekter, som for eksempel Kulturhovedstaden 2024, eller skal man stikke fingeren i jorda og si at denne luksusen har vi rett og slett ikke råd til? Vi må ta vare på våre svakeste. Vi må gi dem en trygg og givende skolehverdag og ruste dem til å ta Bodø videre inn i fremtida. Ungene er Bodøs fremtid, og fremtida bygges nå. Ikke svikt dem! Bodø 20/11 2021 Foreldre ved Saltvern skole, 7. trinn
  313 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  8 kommentarer:

  Nina Lind Hetzler

  Tirsdag 23.11.2021
  Jeg er rystet over prioriteringene i Bodø. Hva med arbeidsplassene? Det blir ikke akkurat et attraktivt yrke å være lærer. Og hva skjer når en lærer er syk? Slår sammen klassene ytterligere? Så har en lærer 60 elever. Det er allerede krise på skolene i Bodø, etter mitt syn. Jeg vil ikke tenke på hvor det skal ende for våre stakkars barn.

  Hilde Jakobsen

  Tirsdag 23.11.2021
  På tide at barna prioriteres!

  Finn Harald Stokland

  Mandag 22.11.2021
  Barna våre er vårt gull. Vær så snill å gi dem en skolegang og en oppvekst som gjør oss fortjent til deres tillit!

  Mona Norheim

  Søndag 21.11.2021
  Signert

  Mira Susann Einarsen

  Søndag 21.11.2021
  Det er helt ubegripelig hvorfor det ikke satses mer på de som skal vokse opp i byen her. Større klasser betyr at det er mange som faller ut og ikke « sees» i hverdagen. Skammelig prioritering av de folkevalgte!

  Iselin Røstgaard

  Søndag 21.11.2021
  Signerer

  Ove Faldaas

  Søndag 21.11.2021
  Jeg er født I 1946 og vet hva store klasser på opp til 30 elever vil slite med bare 1 lærer. De svakeste er taperne.

  Marit Faldaas

  Søndag 21.11.2021
  Barn er vår fremtid vi er et fattig samfunn hvis vi ikke kan satse på den kommende slekt. 30 elever i en klasse gir dårlig læringsformer for barna og læreren får et dårlig arbeidsmiljø. Bodø kommune må og skal satse på sine innbyggere.